31 maja, 2020

Naukowcy badają zależność pomiędzy mikrobiomem, a pasożytami

Naukowcy z amerykańskiego University of Pennsylvania, przeprowadzili badanie nad zależnością pomiędzy infekcją pasożytniczą, a mikrobiotą jelitową. Takie infekcje często dotykają osoby zamieszkujące regiony tropikalne. Szczególnie w miejscach mniej zurbanizowanych. W chronicznej formie mogą być bardzo groźne, powodując biegunkę, która może doprowadzić do śmierci z niedożywienia lub odwodnienia. Szczególnie u dzieci.

W badaniu udział wzięło 575 mieszkańców Kamerunu, zamieszkujący 9 różnych wiosek, reprezentujących różne style życia. Odkryto, że obecność pasożytów była silnie powiązana z ogólnym składem mikrobiomu.

Jak powiedziała dr Meagan Rubel, z University of California:

Odkryliśmy, że możemy przyjrzeć się czyjejś mikrobiocie jelit, by przewidzieć czy ktoś cierpi na infekcję przewodu pokarmowego.

Nie wiemy czy to pasożyty zmieniły mikrobiom, czy coś w mikrobiomie danej osoby sprawiło, że była bardziej podatna na infekcje. Wiemy jednak, że relacja ta była wyraźna.

Badania prowadzone były przez dr Meagan Rubel, dr Sarah Tishkoff z Perelman School of Medicine i School of Arts and Sciences, a także mikrobiologa Frederica Bushmana.

Zajęto się również markerami immunologicznymi, trawienia nabiału oraz zakażenia patogenami (np. malarią), które wypływają zarówno na krew, jak i układ pokarmowy.

Przez 6 miesięcy pobierano próbki krwi i kału od:

 • pasterzy Mbororo Fulani, których dieta obfitowała w mięso oraz nabiał,
 • łowców i zbieraczy Baka oraz Bagyeli, zajmujących się ograniczoną formą rolnictwa, żywiących się jednak też mięsem i produktami pochodzenia roślinnego,
 • oraz agro-pasterzy Bantu, uprawiających rośliny i hodujących zwierzęta gospodarskie.

Zebrane dane porównywano z tymi, które dotyczyły dwóch grup osób zamieszkujących tereny miejskie w Stanach Zjednoczonych. Ich dieta była bogata w tłuszcze zwierzęce, białko i przetworzone produkty.

Jak odkryto, spośród 575 mieszkańców Kamerunu, niemal 40% zostało zarażonych więcej niż jednym pasożytem, zanim otrzymali leczenie przeciwpasożytnicze. Myśliwi-zbieracze byli najprawdopodobniej zarażeni wieloma pasożytami. Zaobserwowano również, że 4 pasożyty jelitowe przenoszone w trakcie kontaktu z glebą, występowały często wspólnie. Były to: Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Trichuris trichiura oraz Strongyloides stercoralis.

Jak powiedziała dr Rubel:

Pasożyty jelitowe stanowią globlany problem zdrowia publicznego. Często ludzie nie mający dostępu do wody, mydła i opieki medyczej, cierpią na zakażenie kilkoma jednocześnie. Brak higieny stwarza więcej okazji do przeniesienia pasożytów.

Po powrocie do laboratorium, naukowcy wykorzystali narzędzia do sekwencjonowania genomów, by stworzyć migawkę mikrobioty jelitowej uczestników badania. Okazało się, że już skład mikrobiomu dawał możliwość określenia, z którego kraju (Kamerun czy Stany Zjednoczone) pochodzi „właściciel” oraz jaki jest jego styl życia (czy mieszka w mieście, hoduje zwierzęta i uprawia rośliny, czy jest łowcą-zbieraczem).

Struktura mikrobiomu pozwala szczególnie przewidzieć obecność Strongyloides stercoralis, wszystkich 4 zaś z dokładnością ok. 80%.

Zakażenie pasożytami doprowadziło do aktywacji reakcji odpornościowej, szczególnie tych ścieżek, które promują odpowiedź zapalną. Wiązało się też z większym ryzykiem pojawienia się bakterii z rzędu Bacteroidales, które wpływają na trawienie i funkcję układu odpornościowego.

W drugiej części badania, zbadano związek pomiędzy mikrobiomem jelitowym, a spożyciem mleka w populacji pasterzy Fulani. Okazało się, że mieli oni wiele genów bakteryjnych, zdolnych do rozkładania galaktozy – składnika laktozy – oraz tłuszczów, w porównaniu do innych grup.

Takie wzbogacenie genów, może pomóc pozyskać więcej składników odżywczych ze spożywanego jedzenia.

Znalezione przez nas rodzaje markerów mikrobiomów, mogą być przydatne do przewidywania patogenów, bądź rzucenia światła na wzajemne oddziaływanie mikrobiomu, z układem odpornościowym. – powiedziała dr Rubel.

Uważa również, że więcej prowadzonych badań może dać szansę celowej modulacji mikrobiomu, jako metody redukującej ryzyka infekcji pasożytniczej lub jej powikłań.

Źródło:

https://medicalxpress.com/news/2020-06-presence-parasite-infection-linked-make-up.html

Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

   Wyślij komentarz

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.