3 listopada, 2016

Regulamin

Definicje:

Serwis – strona internetowa Akademii Długowieczności znajdująca się pod adresem https://longevitas.pl

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu;

Konto – indywidualny profil Użytkownika w ramach Serwisu.

Usługi – opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

Wizytówka – indywidualna podstrona zawierająca informacje podane przez Użytkownika i prezentowana w katalogu internetowym opublikowanym w Serwisie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu jest firma Whitespark Szymon Kałwak z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 24, 51-611 Wrocław, NIP: 8982218057.
 2. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną w ramach której działa Serwis; zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu; próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane; uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom.
 3. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, do logotypów, grafik i treści przygotowanych przez właściciela Serwisu i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują właścicielowi Serwisu lub innym uprawnionym podmiotom.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody właściciela Serwisu lub innej osoby, która posiada prawa do danego utworu.

USŁUGA NEWSLETTERA

 1. Użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter wysyłany przez Serwis poprzez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

USŁUGA WIZYTÓWKI

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną pod adresem: https://longevitas.pl odpłatną usługę umożliwiającą dodanie Wizytówki do katalogu internetowego.
 2. W celu dodania Wizytówki należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce “Kontakt”.

USŁUGA REZERWACJI WIZYTY

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną pod adresem: https://longevitas.pl nieodpłatną usługę dodającą do Wizytówki funkcjonalność formularza rezerwacji wizyt.
 2. Usługa realizowana jest za pomocą Konta przyznawanego Użytkownikom przez Serwis.
 3. W celu włączenia funkcjonalności formularza rezerwacji wizyt należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce “Kontakt”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przetwarzane wyłącznie w celach: wysyłki newslettera, wyświetlania oferty dodanej przez Użytkownika w katalogu oraz realizacji Usługi Rezerwacji Wizyty. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego uprawnienia Użytkownik powinien skontaktować się z właścicielem Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane innym Użytkownikom w celu realizacji Usługi Rezerwacji Wizyty. Udostępnienie następuje na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika koniecznej do skorzystania z usługi.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu, tj. firma Whitespark Szymon Kałwak z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 24, 51-611 Wrocław, NIP: 8982218057.
 5. Jeśli dane osobowe są niedokładne lub ulegną zmianie, Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznego zaktualizowania.
 6. Użytkownik nie może dodawać innych Użytkowników do swojej listy e-mailowej, telefonicznej lub SMS w celach komercyjnych, nawet jeśli osoby te są jego klientami, chyba że uzyska na to ich wyraźną zgodę.
 7. Wysyłanie przez Użytkownika niechcianych lub zawierających groźby wiadomości do innych użytkowników jest niedopuszczalne.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera