10 kwietnia, 2022

Lęk nie sprzyja długowieczności – co na to geny?

Nie od dziś wiemy, że chroniczny stres przyśpiesza starzenie. Jedna z brytyjskich firm zajmujących się badaniami nad zdrowiem, zdecydowała się przyjrzeć związkowi pomiędzy wysokim natężeniem lęku, a starzeniem biologicznym.

Przyjrzeć się lękom

Muhdo jest angielską placówką prywatną, zajmującą się między innymi prowadzeniem badań genetycznych dla celów prywatnych oraz naukowych. W swoich badaniach dotyczących zależności pomiędzy lękiem, a starzeniem, odkryli nie tylko, że lęk przyśpiesza starzenie, ale też wpływ na to niektórych genów.

Jak powiedział Chris Collins z Muhdo:

Naszym głównym celem jest spojrzenie na starzenie biologiczne jako całość, a więc bierzemy pod uwagę również cały szereg problemów powiązanych ze stylem życia, w tym lęk i stres psychiczny.

Poza pobraniem materiału, prosiliśmy badane osoby o wypełnienie kwestionariusza składające się z ok. 80 pytań, by poza wiekiem chronologicznym i biologicznym, uzyskać informacje na temat wszystkich innych wskaźników. Dzięki temu, możemy zbadać korelacje pomiędzy nimi.

Ocena wieku biologicznego przez naukowców z Muhdo obejmowała pomiar metylacji DNA, czyli biomarkeru, wykorzystywanego do ilościowego określenia przyśpieszonego starzenia tkanek.

W badaniu udział wzięło 88 osób, w wieku od 21 do 48 lat. Spośród tych osób, 23 zgłaszały odczuwanie chronicznego niepokoju. Zaobserwowano, że u osób tych przeciętny wzrost wieku biologicznego był średni, podczas gdy u tych niezgłaszających lęku bywał nieco niższy.

Co ciekawe, nie znaleźliśmy silnej korelacji pomiędzy tymi, którzy odczuwali „stres”, a wzrostem biologicznego starzenia. Różnicę czynił właśnie „niepokój/lęk”.

Może to wynikać z subiektywnego dostrzegania stresu. Więcej osób jest w stanie dostrzec, że są zestresowane, co może też ułatwić zaznaczenie tej opcji w kwestionariuszu. Lęk jednak może być bardziej precyzyjnym miernikiem i rodzajem stresu. Dlatego też staramy się sprawdzić, czy może istnieć rzeczywisty fizyczny marker, który łączy lęk, ze starzeniem się biologiczym. – mówi Chris Collins.

Ale co na ten temat mówią geny?

Podczas badań, przeanalizowano również genotypy powiązane z neuroprzekaźnikami, między innymi serotoniną, dopaminą itd.. Jeden z genotypów wyróżniał się ponad inne – był to powiązany z dopaminą genotyp rs4680. Spomiędzy trzech genotypów występujących u ludzi (AA, AG, GG), AA zdawał się być najbardziej powiązany z lękiem oraz średnim przyśpieszonym wiekiem biologicznym 4,4 roku. Osoby odczuwające lęk i należące do grup genotypowych AG lub GG, choć nadal wykazywały przyśpieszony wiek biologiczny, był on niższy średnio o 1,7 roku.

Jak mówi Collins:

Być może osoby o genotypach AG lub GG posiadają jakąś fizyczną ochronę przez lękiem. Być może należnie do genotypu AA stanowi czynnik ryzyka, dla większej ekspozycji na lęk i jego konsekwencje?

Niezależnie jednak od genotypu, lęk przyśpiesza starzenie się.

Słowo na koniec

Badania prowadzone w Muhdo to wciąż dopiero początek, dający jednak spojrzenie na wpływ niepokoju oraz genotypu na starzenie.

Jak uważa Chris Collins, pomiar starzenia biologicznego może pomóc zapobiegać potencjalnym problemom zdrowotnym.

Nasz test jest dość czuły, jednak niezbyt specyficzny dla czegokolwiek. Ważne byśmy wiedzieli co przyśpiesza lub zwiększa wiek biologiczny, by móc zapobiegać niekorzystnemu rozwojowi wydarzeń. To dla nas kluczowe, dlatego przyglądamy się wszystkim innym wskaźnikom, by sprawdzić czy może zidentyfikować pewne aspekty naszego stylu życia, mające wpływ na zdrowie fizyczne.

Należy pamiętać, że choć niepokój jest naturalnym stanem emocjonalnym dla człowieka, w przewlekłej lub nadreaktywnej formie wymaga specjalistycznej interwencji. Obecnie, niemal każdy człowiek na którymś etapie swoje życia doświadczy sytuacji chronicznego lęku. To ważne, by zadbać o siebie w tym czasie należycie i zasięgnąć pomocy specjalistów/tek z dziedziny zdrowia psychicznego.

Więcej na temat lęku i jego konsekwencji, a także sposobów radzenia sobie, pisaliśmy między innymi: tutaj, tutaj, tutaj, tutaj, tutaj oraz tutaj.

Źródło:

https://longevity.technology/does-anxiety-affect-your-longevity/

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Programu Długowieczności Doktora Pokrywki

Wyślij komentarz