16 maja, 2020

Czy to gdzie żyjemy może mieć związek z rozwojem stwardnienia rozsianego?

Zgodnie z wynikami badania zaprezentowanego na European Academy of Neurology (EAN) Virtual Congress, osoby zamieszkujące tereny wiejskie, mogą być mniej zagrożone rozwojem stwardnienia rozsianego (SM, ang. sclerosis multiplex). Wynikać ma to z niższego poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Na całym świecie coraz więcej jest pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Obecnie w Europie choruje ponad 700 000 osób. Ponad 85% cierpi na nawracającą remisyjną postać SM, która charakteryzuje się nieprzewidywalnymi i samowyciszającymi się epizodami.

Wykazano, że zagrożenie chorobą u osób zamieszkujących zurbanizowane tereny, może być nawet 29% wyższe.

W próbie udział wzięło ponad 900 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Wszyscy mieszkali w regionie (Lombardia, północno-zachodnia część Włoch) w którym wskaźniki zachorowalności SM wzrosły 10-krotnie, w ciągu ostatnich 50 lat.  W 1974 roku było to 16 przypadków na 100 000 mieszkańców, dziś jest niemal 170 na 100 000.

Częściowo wzrost ten tłumaczony jest zwiększoną przeżywalnością pacjentów z SM, jednak tak gwałtowny skok, może być związany również ze zwiększoną ekspozycją na czynniki ryzyka.

Analizę przeprowadzono zimą, ponieważ jest to okres największego zanieczyszczenia powietrza.

Jak wyjaśnia profesor Roberto Bergamaschi, główny badacz:

Wiadomo dziś, że choroby autoimmunologiczne – jak stwardnienie rozsiane – związane są z wieloma czynnikami, zarówno genetycznymi, jak i środowiskowymi. Niektóre z tych drugich, jak poziom witaminy D czy palenie tytoniu, zostały już szeroko zbadane, jednak niewiele badań koncentrowało się na temacie zanieczyszczenia powietrza.

Uważamy, że zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na kilka mechanizmów rozwoju SM, a wyniki tego badania potwierdzają tę hipotezę.

Cząstki stałe (PM) używane do opisu mieszanki cząstek stałych i kropel w powietrzu, podzielone są na dwie kategorie. PM10 to cząstki o średnicy 10 μm (mikrometrów) lub mniejszej, zaś PM2,5 to te o średnicy 2,5 μm lub mniejszej.

Obie grupy stanowią główne składniki zanieczyszczenia powietrza. Wiadomo już, że powiązane są z różnymi problemami zdrowotnymi, np.: chorobami płuc, serca, problemy z oddychaniem i nowotworami. Według Światowej Organizacji Zdrowia, co roku dochodzi do 4,2 mln zgonów, w wyniku ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza.

W regionie objętym badaniem, porównano trzy różne obszary, w oparciu o stopnie ich urbanizacji. W dwóch z nich stwierdzono zanieczyszczenie powietrza, przekraczające dopuszczalny przez Komisję Europejską próg.

Jak mówi profesor Bergmaschi:

W obszarach podwyższonego ryzyka, przeprowadzamy obecnie specjalne badanie analityczne, które ma na celu zbadanie wielu czynników środowiskowych, które mogą być związane z niejednorodnym rozkładem ryzyka SM.

Stwardnienie rozsiane może dotknąć osoby w każdy wieku, zwykle pojawia się jednak pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Dotyka najczęściej kobiet. Objawy mogę osiągać inne natężenie każdego dnia i należą do nich: zmęczenie, trudności w chodzeniu, drętwienie, ból oraz skurcze mięśni.

Źródło:

https://medicalxpress.com/news/2020-05-multiple-sclerosis-higher-people-urban.html

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera

Wyślij komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.