24 lutego, 2022

Dlaczego warto się przytulać?

Przytulanie – zarezerwowane zwykle dla najbliższych osób i ukochanych zwierząt. W ostatnim czasie bardzo ograniczone. Jak pokazują badania, to między innymi przytulania brakowało nam przez ostatnie dwa lata najbardziej. Nasza rzeczywistość nie staje się łatwiejsza, a bliskość ważnych osób jeszcze cenniejsza. Kolejne badania mówią zaś o tym, jaki wpływ przytulanie ma na nasze zdrowie.

Uścisk zdrowia

Co wiemy o wpływie przytulania na ciało i umysł?

 • Obniża poziomu hormonów stresu

Aljoscha Dreisoernera z Goethe University we Frankfurcie wraz z zespołem, zdecydowali się przyjrzeć wpływowi przytulania na stres. W badaniu tym 159 osób badanych, poddanych zostało wpływowi standardowej metody wywoływaniu stresu (test TSST). W czasie procedury, zestresowane osoby poproszone zostały o przeprowadzenie udawanej rozmowy kwalifikacyjne. Od osób badanych pobierano próbkę śliny, by możliwe było zbadanie poziomu kortyzolu. Uczestniczki i uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy – osoby z pierwszej przed rozmową były przytulane przez 20 sekund, przez osoby asystujące badaczom, z drugiej przytulały się same przez 20 sekund, z trzeciej zaś nie otrzymywały żadnych uścisków (w tym od siebie), poproszone zostały jednak o skonstruowanie papierowego samolotu.

Wyniki dały jednoznaczny obraz – osoby odbierające przytulenie (w tym samoprzytulenie) miały wyraźnie niższy poziom kortyzolu, niż te, które nie otrzymały takiego wsparcia.

 • Wspiera zdrowia seniorów

Badanie przeprowadzone przez Tię Rogers-Jarrell z School of Kinesiology and Health Science na York University w Toronto, skupiło się na wpływie przytulania na zdrowie osób starszych. Analizie poddano 20 000 osób, w wieku 65+. 

Przytulanie okazuje się mieć korzystny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne. Zaobserwowano, że osoby starsze które mogły przytulać się często lub stale, były mniej zagrożone doświadczaniem niskiej samooceny, niż te, które nie mogły się przytulać. Na wyniki te znacznego wpływu nie miały takie czynniki, jak: dochód, choroby przewlekłe, pozostawanie w parze lub nie, itd. Wniosek jest więc prosty – przytulanie ma bezpośredni wpływ na zdrowie osób starszych (i nie tylko).

 • Pomaga poprawić nastrój

Choć oczywistym jest, że w większości wypadków przytulanie wpływa korzystnie na nastrój, mniej oczywistym może być to, co różnicuje wpływ przytulasów na stan emocjonalny.

Badanie przeprowadzone przez Annę L. Dueren z Department of Psychology na  University of London w Wielkiej Brytanii, przynosi odpowiedzi. W badaniu tym, 45 kobiet było przytulanych przez asystentów/tki przez 1, 5 lub 10 sekund. Następnie opisywało swoje odczucia. Jakie były wnioski? Dłuższe, trwające 5 lub 10 sekund uściski, były oceniane jako te, które przynosiły więcej przyjemności i skuteczniej poprawiające nastrój.

A co z czynnikami kulturowymi?

W 2021 dr hab. Agnieszka Sorokowska z Uniwersytety Wrocławskiego przeprowadziła badanie, które skupiało się na aspektach determinujących chęć do fizycznego kontaktu. Przeanalizowano dane dotyczące 14 000 osób, z 45 krajów.

Wykazano, że 92,6% spośród osób badanych nawiązało jakąś formę kontaktu emocjonalnego z partnerami, na przestrzeni tygodnia przed zbieraniem danych. Zaobserwowano jednak różnice w okazywaniu emocji, pomiędzy osobami pochodzącymi z krajów bardziej i mniej konserwatywnych oraz o większym znaczeniu religii. Ponadto, więcej kontaktów doświadczały osoby z krajów o cieplejszym klimacie, co może wynikać z większej ilości kontaktów w ogóle.

Więcej emocji okazywały również osoby młodsze, niż starsze. Pomiędzy kobietami, a mężczyznami nie odnotowano wyraźnej różnicy w fizycznym okazywaniu emocji swoim partnerom i partnerkom, jednak kobiety częściej przytulały również przyjaciół i dzieci. Więcej emocji okazywały też osoby o bardziej liberalnych poglądach, mniej ci bardziej konserwatywni. Na okazywanie emocji wpływały też oczywiście cechy indywidualne osób badanych.

Oczywiście korzyści wynikających z przytulania jest znacznie więcej. Jednak wniosek ze wszystkich przytoczonych (i nie tylko) badań jest jeden – przytulać się jest warto. Dla zdrowia fizycznego i tak wystawianego na próbę dobrobytu psychicznego.  

Źródło:

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-asymmetric-brain/202202/4-important-new-discoveries-about-hugging

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

   Wyślij komentarz

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.