8 sierpnia, 2020

Czy zawroty głowy przy wstawaniu mają coś wspólnego z demencją?

Jak wykazały nowe badania, niedociśnienie ortostatyczne może być oznaką większego zagrożenia demencją. To odczucie oszołomienia, jakie czujemy przy wstawaniu i związane jest z nagłym spadkiem ciśnienia krwi.

Naukowcy odkryli, że istnieje związek pomiędzy niedociśnieniem, a późniejszymi początkami demencji, przy spadku skurczowego ciśnienia krwi o co najmniej 15 mm Hg. Nie zauważono tej zależności w przypadku rozkurczowego i ogólnego ciśnienia krwi.

Co wynika z przytoczonych badań? Jak powiedziała dr Laure Rouch z amerykańskiego University of California, San Francisco:

Warto monitorować ciśnienie krwi, w czasie przechodzenia z pozycji siedzącej, do stojącej. Możliwe, że kontrolowanie tych spadków ciśnienia krwi może być jedną z metod, które pomoże zachować zdolność myślenia i pamięci, mimo starzenia się.

Doktor Rouch zwraca jednak uwagę na to, że badanie wykazuje związek pomiędzy „oszołomieniem” przy wstawaniu, a demencją – nie ujawnia zależności przyczynowo-skutkowej.

Jak wyglądało badanie? Prześledzono historię medyczną ponad 2100 osób, o średniej wieku 73 lata. Osoby te nie cierpiały na demencję, ani nie wykazywały jej początkowych objawów, kiedy rozpoczynało się badanie. Jednak w ciągu 12 lat, u 22% z nich rozwinęła się choroba. Osoby ze skurczowym niedociśnieniem ortostatycznym, były niemal 40% bardziej narażone na rozwój demencji niż te, które nie cierpiały na ten stan. Oznacza to że 26% uczestników ze skurczowym niedociśnieniem ortostatycznym rozwinęło demencję, w porównaniu do 21%, które go nie miały.

Badanie wykazało również, że po uwzględnieniu takich czynników, jak cukrzyca, palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu, u osób ze niedociśnieniem zagrożenie demencją było nawet 37% wyższe. Bardziej narażone były również te osoby, u których ciśnienie skurczowe zmieniło się najbardziej (w porównaniu do tych, których było bardziej stabilne). Było to nawet 35% wyższe zagrożenie.

Z czego może wynikać omówiona zależność?

Mechanizm tego związku nie jest nam jeszcze znany. Uzasadnionym wydaje się być jednak podejrzenie, że wielokrotne „urazy” związane z niskim ciśnieniem krwi w mózgu, pomogą się kumulować, doprowadzając ostatecznie do większego uszkodzenia.

Inne możliwie działające tu mechanizmy obejmują bezpośrednie uszkodzenie naczyń krwionośnych lub postępującą sztywność tętnic. – powiedział dr Guy Mintz, kardiolog z Northwell Health Sandra Atlas Bass Heart Hospital, w amerykańskim Manhasset.

Niezależnie jednak od przyczyny, warto zwrócić uwagę na ten związek, ponieważ może dawać to szansę – szczególnie starszym pacjentom – na zachowanie funkcji poznawczych. Spora część seniorów przyjmuje leki hamujące nadciśnienie, a ten prosty test (zmiany ciśnienia skurczowego przy wstawaniu), może pomóc zidentyfikować tych, którzy są najbardziej zagrożeni.

Źródło:

https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=245461

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera

Wyślij komentarz