15 stycznia, 2020

Jaki wpływ na wydolność nerek mogą mieć choroby serca?

Nasz organizm jest złożonym systemem, w którym poszczególne elementy wzajemnie na siebie wpływają. Mówią o tym również nowe badania, opublikowane w Journal of the American Society of Nephrology. Wynika z nich, że choroby sercowo-naczyniowe, takie jak: migotanie przedsionków, choroba niedokrwienna serca (wieńcowa) czy niewydolność serca, a także udar, powiązane są z podwyższonym ryzykiem niewydolności nerek.

Związek pomiędzy sercem i nerkami jest dwukierunkowy. Oznacza to, że dysfunkcja jednego z nich wpływa na funkcjonowanie drugiego. Choć wiele badań zajmowało się wpływem występowanie chorób nerek na choroby serca, żadne nie skupiło się na wzajemnej relacji tych narządów.

Zespół pod kierownictwem dr. n. med. Kunihiro Matsushita oraz dr. Junichi Ishigami z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, zbadali dane dotyczące 9047 dorosłych Amerykanów, bez objawów chorób serca. Jak powiedział dr Matsushita:

Wielu lekarzy prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że pacjenci z chorobą sercowo-naczyniową są narażeni na postęp choroby nerek. O ile mi wiadomo, to pierwsze badanie zajmujące się wpływem różnych schorzeń sercowo-naczyniowych na rozwój niewydolności nerek.

W czasie obserwacji (ok. 17 lat):

  • 2598 osób hospitalizowano z powodu choroby sercowo-naczyniowej,
  • 1269 niewydolności serca,
  • 1337 migotania przedsionków,
  • 696 z powodu choroby wieńcowej,
  • 559 udaru mózgu.

U 210 rozwinęła się niewydolność nerek.

Częstość występowania poważnych chorób sercowo-naczyniowych była związana z wyższym ryzykiem niewydolności nerek. Największe towarzyszyło niewydolności serca – u hospitalizowanych z tego powodu pacjentów, zagrożenie było 11,4 razy większe, niż u uczestników którzy nie cierpieli na choroby układu krążenia.

Dr Ishigami komentuje to następująco:

Osoby z historią chorób sercowo-naczyniowych należy uznać że grupę wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o niewydolność nerek. Z tego powodu lekarze powinni być bardziej świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą choroba sercowo-naczyniowa dla nerek. To może pozwolić im na dobranie innej, mniej toksycznej dla nerek metody leczenia. Nasze badania mogą skłaniać również do monitorowania czynności nerek, choć obecne wytyczne niekonieczne wskazują na to u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą serca.

Źródło:

https://medicalxpress.com/news/2020-01-heart-disease-linked-higher-kidney.html

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera

Wyślij komentarz