6 listopada, 2019

Akupunktura odpowiedzią na chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego?

Badacze z Guangxi Lingshan County Hospital of Traditional Chinese Medicine, przyjrzeli się działaniu środków farmakologicznych, elektroakupunktury i ziołolecznictwa na przebieg choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Jak wykazują wyniki badania klinicznego, akupunktura wraz z ziołami są skuteczniejsze, niż ibuprofen wraz z akupunkturą.

Wszyscy objęci badaniem pacjenci borykali się z bólem i dysfunkcją z powodu choroby. U tych, którzy poddani byli terapii akupunkturą i ziołami, współczynnik skuteczności całkowitej wyniósł 86,7%. W grupie otrzymującej ibuprofen wraz z akupunkturą, było to 63,3%.

Ziołowa receptura wykorzystana w badaniach stosowana była od czasów dynastii Tang, czyli od VII wieku i stanowi ważną część medycyny chińskiej, w terapii przewlekłego bólu. Współczesne badania potwierdzają, że mieszanka ta, w połączeniu z akupunkturą, skutecznie łagodzi objawy choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Punkty akupunkturowe zostały zaczerpnięte prosto z Tradycyjnej Chińskiej Medycyny. Zastosowano połączenie Dubi (ST35) i Neixiyan (MNLE16), co pozwoliło stworzyć kombinację Xiyan, której nazwa pochodzi od położenia punktu – w zagłębieniach poniżej rzepki, w środkowej i bocznej części jej więzadła.

Do badania zaproszono 60 pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do dwóch grup. W pierwszej grupie pacjenci poddawani byli terapii akupunkturą i ziołami, z drugiej zaś akupunkturą i ibuprofenem (w kapsułach o przedłużonym działaniu). W obu grupach stosowana była elektroakupunktura, która poprzedzało zastosowanie akupunktury manualnej. Po wywołaniu uczucia mrowienia (tzw. deqi), igły połączono z urządzeniem elektroakupunkturowym. Codzienne sesje trwały 30 minut i odbywały się przez kolejne 20 dni.

W grupie eksperymentalnej dodatkowo podawano uczestnikom wywary z ziół 2 razy dziennie – rano i wieczorem. W grupie kontrolnej były to 0,3 g ibuprofenowe kapułki, podawane 2 razy dziennie, tj. po śniadaniu i po obiedzie. Pacjenci zostali poddani ocenie przed rozpoczęciem badania oraz po nim.

Funkcjonowanie stawów oraz nasilenie choroby zostało ocenione na podstawie standardu Lysholm Knee Score (LKSS). Całkowity wskaźnik skutecznej terapii dla obu grup obliczono jako odsetek pacjentów, u których osiągnięto co najmniej jeden z poziomów poprawy skuteczności, a więc:

  • znacząco skuteczny, tj. całkowity lub znaczący brak objawów ≥ 70% na skali LKSS,
  • skuteczny, a więc poprawa ≥ 30% ale ≤ 70%,
  • nieskuteczny, czyli bez widocznej poprawy, <30%.

Badanie potwierdziło, że akupunktura w połączeniu z ziołami była skuteczniejsza, niż akupunktura wraz z lekami. Taki duet wolny jest od efektów ubocznych towarzyszących przyjmowaniu ibuprofenu. Jest to również sprawdzona metoda zmniejszania niepełnosprawności i bólu, związanych z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Podobne wyniki opublikowane zostały na łamach Anhui Medical and Pharmaceutical Journal. Naukowcy wykazali, że akupunktura i termopunktura (moxibustion) są skuteczniejsze w łagodzeniu bólu i upośledzenia ruchowego, spowodowanego zwyrodnieniem stanu kolanowego, niż diklofenak (niesteroidowy lek przeciwzapalny). Choć środek ten zaczynał działać szybciej, akupunktura przynosiła lepsze efekty długoterminowe. Aku- i termopunktura przyniosły poprawę w 63,33%, podczas gdy diklofenak w 33,33%.

Wyniki tych badań pokazują, że akupunktura może być skuteczną metodą walki z zapaleniem kości i stawów, bólu oraz zaburzeń motorycznych. Naukowcy zwracają więc na nią uwagę, jako realną metodę wspierającą zdrowienie.

Źródło:

https://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1720-acupuncture-beats-drugs-for-knee-pain-and-inflammation

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera

Wyślij komentarz