28 marca, 2021

Depresja może przyśpieszyć starzenie komórkowe?

Istnieją badania które wykazały, że epizod depresyjny (tzw. duża depresja, MDD, ang. Major depressive disorder) stanowi czynnik ryzyka dla /, osteoporozy czy choroby Alzheimera.

Na łamach magazynu Translational Psychiatry naukowcy postawili hipotezę, że depresja może skutkować zachodzącym w organizmie biologicznym procesem przyśpieszającym starzenie.

Jak powiedział dr Owen Wolkowitz, profesor psychiatrii na University of California, w San Francisco:

Co ciekawe do zaobserwowania, osoby cierpiące na depresję mają nieoczekiwanie wyższy wskaźnik chorób związanych z wiekiem oraz wcześniejszą śmiertelnością. Nawet po uwzględnieniu zmiennych jak samobójstwa czy nawyki związane ze stylem życia.

To zawsze było zagadką i ostatecznie doprowadziło nas do poszukiwania oznak starzenia, na poziomie komórkowym.

Grupa badaczy wykorzystała więc takie narzędzia jak zegary epigenetyczne, mierzące określone zmiany chemiczne w DNA dla oszacowania wieku biologicznego (lub komórkowego). Wraz z wiekiem, poszczególne atomy w DNA zastępowane są przez grupy metylowe (jeden atom węgla związany z trzema atomami wodoru). Proces ten nazywa się metylacją. Takie zmiany chemiczne, wpływają na funkcję genów w komórkach. Śledzenie zmian pomaga zrozumieć, czy stan taki jak depresja może być powiązany z szybszym starzeniem się komórek.

W najnowszym badaniu naukowcy skupili się na poszukiwaniu specyficznych wzorców metylacji, powiązanych już wcześniej ze śmiertelnością. Wykorzystano do tego próbki krwi 49 osób cierpiących na nieleczone farmakologicznie poważne zaburzenia depresyjne, a także 60 osób zdrowych. Wszyscy byli w tym samym wieku. Pod uwagę wzięto takie czynniki jak płeć, palenie oraz wskaźnik masy ciała (BMI).

Osoby chorujące nie wykazywały fizycznych oznak przyśpieszonego starzenia, miały jednak wyższy wskaźnik miary śmiertelności, niż mógłby wskazywać na to ich wiek chronologiczny. Starzenie komórek tych osób uległo przyśpieszeniu o dwa lata, w porównaniu z osobami zdrowymi.

To zmienia sposób w jaki rozumiemy depresję – z choroby czysto psychiatrycznej, a więc ograniczonej do procesów mózgowych, na chorobę dotyczącą całego ciała. To powinno zasadniczo zmienić sposób w jaki myślimy o depresji i w jaki do niej podchodzimy. – powiedziała główna autorka, studentka medycyny na UCSF, Katerina Protsenko.

Wciąż nie jest jasne, czy depresja powoduje zmiany w metylacji u niektórych pacjentów, czy obie powiązane są innym czynnikiem, zachodzącym w organizmie. Możliwe jest, że są osoby mające predyspozycje do określonych wzorców metylacji, kiedy eksponowane są na stresory.

Według autorów, badania muszą zostać powtórzone na większą skalę i bardziej zróżnicowaną próbę. Pomoże to ustalić czy odpowiednie leczenie może zapobiec metylacji przyśpieszającej starzenie komórek.

Źródło:

https://www.livescience.com/depression-may-accelerate-cell-aging.html

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

   Wyślij komentarz

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.