28 kwietnia, 2022

Depresja i lęk mogą wpływać na zdrowie sercowo-naczyniowe

Zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne są ze sobą nierozerwalnie połączone. Istnieje wiele badań które potwierdzają wpływ tego, co dzieję się w głowie, na to co dzieje się w całym ciele – i odwrotnie. Najnowsze badania pokazują również, że stan psychiczny może wpływać na zagrożenie chorobami sercowo-naczyniowymi.

Co z głowy, to z serca

Autonomiczny układ nerwowy jest złożoną siecią komórek, regulujących mimowolne procesy fizjologiczne, np.: utrzymywanie stałej temperatury ciała i ciśnienia krwi, regulowanie wzorców oddychania czy częstości uderzeń serca. Dysfunkcja w tym zakresie wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Zmienność rytmu serca (ang. HRV, Heart Rate Variability) jest jednym z wyznaczników zdrowia. Stale zmieniające się tętno cechuje wydajny system regulacyjny. Jednak wiele badań wykazało, że istnieje związek pomiędzy obniżonym HRV, a depresją i zaburzeniami lękowymi (w tym: uogólnionymi zaburzeniami lękowymi, lękiem społecznym, napadowym i zespołem stresu pourazowego).

Nowe badanie wykazało, że stany te mogą zwiększać zagrożenie problemów sercowo-naczyniowych.

Wiemy, że osoby borykające się z problemami natury psychicznej są bardziej zagrożone wystąpieniem problemów sercowo-naczyniowych oraz uszkodzeniem narządów.

Wiemy też, że osoby z wyższą zmiennością ciśnienia krwi są bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe. Nasze badanie pokazują, że istnieje związek pomiędzy problemami ze zdrowiem psychicznym, a ciśnieniem krwi i tętnem. – mówi dr Renly Lin z University of South Australia oraz jedna z naukowczyń stojących za badaniem.

Na czym polegało badanie?

Naukowcy przeszukali cztery elektroniczne bazy danych, w poszukiwaniu badań dotyczących BPV (zmienności ciśnienia tętniczego, ang. blood pressure variability), u osób z chorobami natury psychicznej, bez nadciśnienia. Przegląd ten opublikowany został na łamach magazynu BioMedical Engineering.

Pośród 12 badań które spełniały te kryteria, 7 mierzyło ultrakrótkoterminowe BPV (pomiar ciśnienia krwi między uderzeniami w ciągu sekund do minut), 3 krótkoterminowe BPV (wahania ciśnienia krwi występujące w ciągu 24 godzin), a 2 długoterminowe BPV (wahania, które występują w ciągu dni, tygodni, a nawet lat). W 5 badaniach oceniano BPV dorosłych osób w wieku 55+, w pozostałych zaś u dorosłych w wieku 18-46 lat.

Jak zaobserwowano, u osób zmagających się z depresją lub lękiem, BPV było wysokie, w badaniach mierzących krótkoterminowe BPV. Również te mierzące ultrakrótkoterminowe wykazały związek pomiędzy BPV, a chorobami psychicznymi. Badania mierzące długoterminowe BPV dały mieszane wyniki. Oznacza to więc, że związek pomiędzy długotrwałym BPV, a chorobami natury psychicznej nie jest jasny.  

Jaki wniosek wysunięto? Wczesna interwencja terapeutyczna w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym może pomóc zapobiegać dysregulacji autonomicznego układu nerwowego, a tym samym chronić zdrowie kardiologiczne.

Źródło:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/blood-pressure-and-mental-health-study-finds-cardiovascular-link

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

    Zapisz się do newslettera

      Wyślij komentarz

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.