28 kwietnia, 2022

Depresja i lęk mogą wpływać na zdrowie sercowo-naczyniowe

Zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne są ze sobą nierozerwalnie połączone. Istnieje wiele badań które potwierdzają wpływ tego, co dzieję się w głowie, na to co dzieje się w całym ciele – i odwrotnie. Najnowsze badania pokazują również, że stan psychiczny może wpływać na zagrożenie chorobami sercowo-naczyniowymi.

Co z głowy, to z serca

Autonomiczny układ nerwowy jest złożoną siecią komórek, regulujących mimowolne procesy fizjologiczne, np.: utrzymywanie stałej temperatury ciała i ciśnienia krwi, regulowanie wzorców oddychania czy częstości uderzeń serca. Dysfunkcja w tym zakresie wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Zmienność rytmu serca (ang. HRV, Heart Rate Variability) jest jednym z wyznaczników zdrowia. Stale zmieniające się tętno cechuje wydajny system regulacyjny. Jednak wiele badań wykazało, że istnieje związek pomiędzy obniżonym HRV, a depresją i zaburzeniami lękowymi (w tym: uogólnionymi zaburzeniami lękowymi, lękiem społecznym, napadowym i zespołem stresu pourazowego).

Nowe badanie wykazało, że stany te mogą zwiększać zagrożenie problemów sercowo-naczyniowych.

Wiemy, że osoby borykające się z problemami natury psychicznej są bardziej zagrożone wystąpieniem problemów sercowo-naczyniowych oraz uszkodzeniem narządów.

Wiemy też, że osoby z wyższą zmiennością ciśnienia krwi są bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe. Nasze badanie pokazują, że istnieje związek pomiędzy problemami ze zdrowiem psychicznym, a ciśnieniem krwi i tętnem. – mówi dr Renly Lin z University of South Australia oraz jedna z naukowczyń stojących za badaniem.

Na czym polegało badanie?

Naukowcy przeszukali cztery elektroniczne bazy danych, w poszukiwaniu badań dotyczących BPV (zmienności ciśnienia tętniczego, ang. blood pressure variability), u osób z chorobami natury psychicznej, bez nadciśnienia. Przegląd ten opublikowany został na łamach magazynu BioMedical Engineering.

Pośród 12 badań które spełniały te kryteria, 7 mierzyło ultrakrótkoterminowe BPV (pomiar ciśnienia krwi między uderzeniami w ciągu sekund do minut), 3 krótkoterminowe BPV (wahania ciśnienia krwi występujące w ciągu 24 godzin), a 2 długoterminowe BPV (wahania, które występują w ciągu dni, tygodni, a nawet lat). W 5 badaniach oceniano BPV dorosłych osób w wieku 55+, w pozostałych zaś u dorosłych w wieku 18-46 lat.

Jak zaobserwowano, u osób zmagających się z depresją lub lękiem, BPV było wysokie, w badaniach mierzących krótkoterminowe BPV. Również te mierzące ultrakrótkoterminowe wykazały związek pomiędzy BPV, a chorobami psychicznymi. Badania mierzące długoterminowe BPV dały mieszane wyniki. Oznacza to więc, że związek pomiędzy długotrwałym BPV, a chorobami natury psychicznej nie jest jasny.  

Jaki wniosek wysunięto? Wczesna interwencja terapeutyczna w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym może pomóc zapobiegać dysregulacji autonomicznego układu nerwowego, a tym samym chronić zdrowie kardiologiczne.

Źródło:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/blood-pressure-and-mental-health-study-finds-cardiovascular-link

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera

Wyślij komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.