bajkalina

Plan „B” Akademii Długowieczności – Bajkalina

To, w jakiej kondycji zdrowotnej jest człowiek w danej chwili zależy bezpośrednio od wyprodukowanej ilości energii życiowej i dostarczanych substancji odżywczych przez narządy wewnętrzne. Ilość tych rzeczy jest bezpośrednio zależna od liczebności komórek budujących narządy wewnętrzne oraz ich kondycji zdrowotnej.

Zarówno kondycja zdrowotna jak i liczebność tych komórek, dotychczas, przed wprowadzeniem „Planu B”, mniej więcej od czterdziestego – pięćdziesiątego roku życia stopniowo z upływem lat ulegała obniżeniu, gdyż komórki po przebywaniu różnie długo w stanie senescencji ulegały obumarciu poprzez proces apoptozy.

Stosowanie Bajkaliny przedłużającej telomer w komórkach, które znalazły się w stanie senescencji zapobiegnie ich apoptozie, skutecznie zapobiegając zmniejszaniu się liczebności komórek we wszystkich narządach. Z tego powodu nie będzie dochodziło do stopniowego zmniejszania się wytwarzania energii i substancji wynikającej ze zmniejszania się liczebności komórek budujących te narządy.

Człowiek realizujący „plan B” Akademii Długowieczności, przez dziesiątki a nawet setki lat, z wyglądu będzie przypominał człowieka osiemdziesięcioletniego i już nie będzie zmieniał się – można by powiedzieć, że stale będzie on około 10 lat przed śmiercią; natomiast jego zdrowie, energia i siły życiowe będą na poziomie okresu, w którym rozpoczął stosowanie Bajkaliny, czyli zachowa obecny potencjał zdrowotny do końca życia.

Aby uzyskać efekt znaczącego wydłużenia życia, jak zakładane jest to w „Planie B” Akademii Długowieczności, należy stosować Bajkalinę w kapsułkach na stałe.

Oznacza to, przyjmowanie bajkaliny przez resztę życia, od momentu wprowadzenia jednego ze schematów dawkowania.

Bajkalina  – dawkowanie

Pierwszy schemat przyjmowania Bajkaliny polecany jest dla osób bez specjalnych dolegliwości, dla zdrowych, a chcących jedynie uchronić swoje narządy wewnętrzne przed zmniejszaniem liczebności komórek budujących ich ciało.

1. Według pierwszego schematu: przez 6 kolejnych dni rano i wieczór po 50 mg, czyli razem 12 kapsułek, następnie robimy około 10 tygodniową (dwa i pół miesiąca) przerwę i ponownie 6 dni po dwie kapsułki dziennie i 10 tygodni przerwa, i tak dalej, bez końca.

Przy tej formie zaleca się przyjmowanie bajkaliny w okresie zmian pór roku według kalendarza chińskiego. To znaczy: sześć dni w czasie od 20 do 30 grudnia – na zimę, sześć dni w czasie od 1 do 10 marca – na wiosnę, sześć dni w czasie od 10 do 20 maja – na lato i sześć dni w czasie od 20 do 30 lipca – na późne lato oraz sześć dni w czasie od 1 do 10 października – na jesień. W tym schemacie dawkowania jedno opakowanie – 60 kapsułek starcza na cały rok.

Drugi schemat przyjmowania Bajkaliny jest polecany dla osób odczuwających dolegliwości chorobowe, na które zapisuje się kuracje Bajkaliną, a obejmuje ona objawy tak zwanego gorąca. Wskazania opisane są poniżej.

2. Według schematu drugiego; przyjmujemy Bajkalinę – 2 kapsułki dziennie przez okres 2 miesięcy, a następnie około 6 miesięcy przerwa i ponownie 2 miesiące przyjmowania i znów 6 miesięcy przerwa, i tak dalej bez końca. W tym schemacie na 8 miesięczny cykl zużywa się 2 opakowania, czyli 120 kapsułek.

Dwa miesiące przyjmowania Bajkaliny może w konkretnym przypadku być zbyt długie gdy już wcześniej ustąpią dolegliwości, które usprawiedliwiały dłuższe niż 6 dni jej przyjmowanie. Gdy załóżmy już po 3 czy 5 tygodniach ustaną ww. dolegliwości wtedy przerywamy codzienne przyjmowanie kapsułek i traktujemy się jak w schemacie nr 1, dla zdrowych. Robimy zatem przerwę 10 tygodni i ponownie przyjmujemy Bajkalinę przez 6 dni.

Wiadomym jest, że stałe przyjmowanie jakiejkolwiek substancji, a w szczególności odnosi się to do leków i ziół o silnym działaniu, nie jest właściwe. Tarczyca baikalska, jak również jej wyciąg Bajkalina oprócz interesującego nas działania aktywizującego telomerazę, ma między innymi silne działanie wyziębiające organizm.

Dla długowieczności, którą można osiągnąć jedynie w dobrym, zrównoważonym stanie zdrowia, wyziębiająca właściwość Bajkaliny jest zbędna, a przy objawach wychłodzenia lub wyziębienia organizmu, wręcz szkodliwa.

W przypadku, gdy z ważnych względów zdrowotnych nieodzowne jest zastosowanie Bajkaliny u osób wychłodzonych, podaje się ją równolegle z ziołami neutralizującymi jej działanie wyziębiające. W naszych kapsułkach wyziębiające działanie 50 mg bajkaliny, neutralizujemy dawką specjalnie dobranych ziół o działaniu rozgrzewającym.

Z uwagi na jej wyziębiające działanie, przestrzegamy przed długotrwałym, bez przerw, przyjmowaniem bajkaliny bez konsultacji ze znającym się na tym lekarzem lub zielarzem.

W czasie używania bajkaliny w celu osiągnięcia długowieczności, stosowanie dziesięciotygodniowych przerw po sześciodniowym stosowaniu w schemacie pierwszym lub sześciomiesięcznych przerw w schemacie drugim, według opinii fachowców, wygasi niemal wszystkie działania tego produktu, zarówno działanie wyziębiające, jak również aktywizujące telomerazę.

Przerwy w stosowaniu bajkaliny są nieodzowne, gdyż wystąpienie i dłuższe utrzymywanie się nawet nieznacznych działań terapeutycznych lub ubocznych, przy stosowaniu tego środka, w wariancie optymistycznym przez setki lat, może być istotne zdrowotnie. Wystąpienie takich działań mogło by znacząco zaburzyć program osiągania długowieczności.

Dotychczas przez setki lat bajkalina była używana do zwalczania przeróżnych dolegliwości (charakteryzujących się, tak zwanym, przez chińczyków, „gorącem”, a dla nas, bardziej zrozumiałym określeniem, będą stany zapalne, i aktywne zwyrodnienia, w tym też nowotwory, i alergie).

Bajkalina – zastosowanie

Dotychczasowe wskazania do używania bajkaliny obejmują:

 • działanie przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne
 • działanie przeciwzapalne i przeciwartretyczne
 • działanie żółciopędne i antyhepatotoksyczne (przeciwdziałające zatruciu wątroby)
 • działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwzakrzepowe (przy skłonności za zakrzepowego zapalenia żył)
 • działanie krążeniowe, nasercowe i hypotensyjne (poprawiające krążenie i obniżające nadciśnienie)
 • działanie antyoksydacyjne, przeciwwolnorodnikowe (obniżające stres oxydacyjny)
 • działanie sedatywne, przeciwdrgawkowe i anksjolityczne (uspokajające, przeciwlękowe, przeciwpadaczkowe)
 • działanie przeciwnowotworowe i cytotoksyczne (w podejrzeniach nowotworu i w wykrytych nowotworach)
 • działanie przeciwwirusowe (w przewlekłych infekcjach i spadku odporności)
 • działanie przeciwbakteryjne
 • działanie przeciwgrzybicze
 • kosmetyczne działanie Radix Scutellariae (przy plamach na skórze)

Dawkowanie bajkaliny z powyższych wskazań, jest dobrze opanowane przez zielarzy; długość czasu przyjmowania tego ziołowego wyciągu jest indywidualnie ustalana przez terapeutę, zazwyczaj jednak przeciętna stosowana dawka wynosi, około 100 miligramów bajkaliny dziennie, przez okres dwóch miesięcy.

Natomiast działanie bajkaliny, powodujące aktywację telomerazy w komórkach znajdujących się w stanie senescencji, zostało odkryte zupełnie niedawno, toteż nie ma jeszcze oficjalnie opracowanych i podanych powszechnie schematów stosowania tego ziołowego preparatu w tym celu.

Dlatego, po przeanalizowaniu wielokierunkowego wpływu bajkaliny na ustrój człowieka oraz po zasięgnięciu opinii doświadczonych lekarzy zajmujących się ziołolecznictwem, ustaliliśmy powyższe dwa schematy stosowania bajkaliny w celu aktywizacji telomerazy dla ludzi dorosłych.

Schematy te u tego samego człowieka mogą być okresowo stosowane wymiennie.

W związku z tym, że jednoznacznie udowodniono działanie bajkaliny aktywizujące telomerazę jedynie w komórkach będących w stanie senescencji (nie wiemy nic na temat jej działania aktywizującego telomerazę w komórkach nie będących w stanie senescencji), możemy spodziewać się następującego scenariusza:

Człowiek dorosły, okresowo przyjmujący bajkalinę (to znaczy bez znaczących przerw, powyżej 6 miesięcy), będzie się starzał, z wyglądu („fizjologicznie”), do stanu człowieka zdrowego 80,90 letniego. Różnica będzie dotyczyła jego potencjału biologicznego, odpowiadającego niezmiennie potencjałowi biologicznemu, w chwili rozpoczęcia przyjmowania bajkaliny.

Dzięki bajkalinie stan ten będzie trwały, przez niemal dowolną ilość lat, idących w setki.

Starzenie się komórek

Normalnie (bez Bajkaliny), codziennie część naszych komórek umiera. Do około 40 roku życia, umierające komórki są zastępowane komórkami sąsiednimi, które mają zdolność wykonania podziału mitotycznego. W związku z tym, ilość komórek w konkretnym narządzie znacząco nie ulega zmniejszaniu. Dlatego narządy wewnętrzne ludzi do wieku około 40 – 50 lat nie pomniejszają się, makroskopowo ich rozmiary są porównywalne do rozmiarów narządów ludzi młodszych.

Uważa się, że średnio, po czterdziestym roku życia, obumierające komórki są już coraz rzadziej zastępowane dzielącymi się komórkami sąsiadującymi, ponieważ te tracą swoją zdolność podziału mitotycznego, czyli że są w stanie senescencji. Normalnie bez Bajkaliny komórka może wykonać jedynie około 50 podziałów. Limit podziałów wynika z długości telomeru. Po wyczerpaniu go, komórka przechodzi w tak zwany stan senescencji. Komórka w stanie senescencji nie ma już zdolności podziału, może tylko tak trwać, nawet lata, aż do swojej śmierci, czyli do apoptozy.

Wtedy to makroskopowo niezauważalnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat, odbywa się proces stopniowego pomniejszania narządów wewnętrznych. U osób wiekowych stwierdzamy, że ich wątroby, serca, śledziony i pozostałe narządy są, jak najbardziej, prawidłowego kształtu, ale rozmiarowo są mniejsze niż wynika to z proporcji do wzrostu badanej osoby, jednym słowem są jakby za małe.

Jest to skutek sukcesywnego zmniejszania się ogólnej liczebności komórek tych narządów.

Zmniejszanie się liczby komórek budujących narząd skutkuje bezpośrednio zmniejszeniem ilości energii i substancji dostarczanej dla ustroju przez ten narząd, dlatego ludzie, którzy bez stosowania Bajkaliny osiągnęli wiek 80 czy 90 lat mają znacząco mniej siły fizycznej a także mniejszą odporność w porównaniu do czterdziesto czy sześćdziesięciolatków.

Aktywacja telomerazy

Jeśli zaczniemy aktywować swoją telomerazę w wieku 40 – 60 lat przyjmując Bajkalinę, to mamy powody domniemywać, że liczba komórek w naszych narządach wewnętrznych nie będzie się zmniejszać; a za tym, wpłynie to na utrzymanie na tym samym poziomie pozyskiwania jak i dostarczania takiej samej ilości energii i substancji w sposób ciągły, pomimo upływu lat. Ilość tej energii jest po prostu sumą dostarczanych porcji energii przez poszczególne komórki.

Ilość komórek w konkretnym narządzie, bez „Planu B”, normalnie maleje z upływem lat począwszy już od około czterdziestego roku życia, co skutkuje stopniowym zmniejszaniem się ilości dostępnej energii dla ustroju. Po zastosowaniu „Planu B” ilość ta pozostanie stale na poziomie momentu wejścia w realizację tego planu.

Rozpoczęcie „Planu B”

Dlatego bardzo istotnym jest aby „Plan B” Akademii Długowieczności rozpocząć w momencie jak najwcześniejszym. Im później go rozpoczniemy tym niższy potencjał energetyczny zachowamy na nadchodzące stulecia.

Dla zrozumienia powyższych przesłanek i mechanizmu osiągania nieprzeciętnej w dzisiejszych czasach długowieczności wielką rolę odegrał opis życia chińczyka Li Qing-Yuna.

A oto fragment książki autorstwa Dr Yang Jwing-Ming pod tytułem „Zmiana Mięśni/Ścięgien Przemywanie Szpiku/Mózgu”:

Li Qing-Yun urodził się w 1678r.(17 rok Qing Kang Xi) w prowincji Sichuan.W późniejszym okresie przeniósł się do do Kai Xian, siedziby rodziny Chen (Chen Jia Chang). Umarł w r.1928 n.e.w wieku 250 lat. Mając 71 lat zaciągnął się do armii prowincjonalnego wodza, Yue Zhong-Qi. Większość jego żon umierała wcześnie, toteż przyszło mu żenić się aż 14 razy w swym życiu.

Li był zielarzem, znawcą Qigong a większość czasu spędzał w górach. W 1927 r. generał Yang Sen odwiedził Li w jego rezydencji w Wan Xian, prowincja Sichan, gdzie wykonano pokazane tutaj zdjęcie. Li zmarł rok później, po powrocie z podróży.

Po jego śmierci, generał Yang Sen zbadał historię życia Li, celem sprawdzenia prawdziwości krążących o nim legend. Wszystko opisał w raporcie zatytułowanym: „Oparty na Faktach Raport o 250-letnim Człowieku, Któremu Powiodło się Życiu”, opublikowanym przez Chinese and Foreign Literatur Storehause (Zhong Wai Wen Ku), Taipei, Taiwan.

W raporcie opisuje Li jako mężczyznę mającego 7 stóp wzrostu, o dobrym wzroku i sprężystym kroku oraz bardzo długich i zakręconych paznokciach.

Wszystkie dostępne nam informacje wskazują na to, że historia ta jest prawdziwa. W spadku po Li Qing-Yunie otrzymujemy zatem zapewnienie, że człowiek może żyć ponad 200 lat a może i więcej, jeśli tylko on lub ona wiedzą jak tego dokonać. Dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że jeśli pełni pokory oddamy się studiom i badaniom, przybliżymy nadejście czasów, w których każdy będzie żył co najmniej 200 lat”.

Li Qing-Yun był sławnym zielarzem, który intuicyjnie, z powodzeniem stosując różne zioła, osiągnął wiek 250 lat. Z opisów, jakie się o nim zachowały, należy wnioskować, że przez ponad 150 lat stale wyglądał tak samo, był zdrowym silnym starcem, w pełni sił fizycznych, i intelektualnych.

Okresowe przyjmowanie bajkaliny może spowodować to, że współcześnie, człowiek osiągnie jeszcze dłuższe życie niż Li Qing-Yun z tego względu, że dziś mamy już konkretną wiedzę, na temat wpływu tego konkretnego zioła na telomerazę. Li Qing-Yun, mógł polegać jedynie na swojej intuicji. Nie znając mechanizmu działania bajkaliny, mógł robić zbyt długie przerwy w jej dawkowaniu, co mogło doprowadzać do apoptozy pewnych partii komórek zmniejszając powoli jego potencjał biologiczny.

Przyjmując bajkalinę bez zbyt długich przerw, unikniemy tego niebezpieczeństwa.

Sam Li uważał, że swoją długowieczność zawdzięcza diecie na którą składały się: ryż, wino ryżowe i zioła szczególnie wąkrotka azjatycka – centella asiatica, no i oczywiście stan ducha i umysłu. Z obecnej wiedzy nie wynika, aby wąkrotka azjatycka posiadała podobny wpływ na aktywację telomerazy jak Bajkalina. Zakładamy, że Li Qing -Yun wraz z wąkrotką, stosował również tarczycę bajkalską zawierającą m.in. bajkalinę, aktywnie pobudzającą telomerazę. W Chinach stosuje się ją bowiem szeroko od niepamiętnych czasów do sporządzania wielu mieszanek ziołowych.

Li Qing-Yun zachował wygląd na etapie zdrowego 80, 100 latka, zewnętrznie nie zmieniając się przez następne, około 150 lat.

Człowiek, realizujący „Plan B”, osiągając wiek i wygląd człowieka w wieku około 80 lat, będzie miał wszystkie swoje komórki w stanie, że tak powiem, 10 lat przed śmiercią, średnio mniej niż pięć mitoz przed senescencją, co sprawi, że od tej pory jego wygląd nie będzie się zmieniał.

Do tego wieku niemal wszystkie komórki ciała wykonają dane im 50 podziałów mitotycznych a dalsze, odnawiające struktury komórkowe, mitozy, będą mogły odbywać się tylko dzięki „nadsztukowywaniu” telomeru przez okresowo przyjmowaną bajkalinę. Niemal w nieskończoność.

Objaśnienia:

Co to jest senescencja?

Codziennie pewna część naszych komórek obumiera. Nazywa się to apoptozą komórki. Nie oznacza to śmierci całego ustroju tylko zmniejszenie liczebności komórek budujących organizm. Można by to określić stopniowym na co dzień nieauważalnym pomniejszaniem się ustroju.

Stan senescencji, to ostatni cykl biologiczny, konkretnej komórki, przed jej apoptozą, czyli przed uporządkowaną śmiercią, trwający niekiedy nawet wiele lat. Stan ten występuje w każdym organizmie, w każdym wieku, kiedy konkretna komórka wykona wszystkie (dozwolone jej długością telomeru, odnawiające struktury komórkowe) podziały mitotyczne.

Przypomnę, że komórka w ciągu całego swojego życia, z powodu długości telomeru, ma do dyspozycji około pięćdziesięciu podziałów. Po ostatnim podziale wchodzi w stan senescencji. Będąc w tym stanie, czasami nawet długie lata, stopniowo działa coraz gorzej. Przyczyniają się do tego szkody wolno – rodnikowe, od rodników hydroksylowych wynikające z metabolizmu i aktywności mitochondriów.

Będąc w tym stanie komórka nie może już liczyć na odnowienie swych struktur poprzez mitozę, ponieważ limit podziałów mitotycznych jest ograniczony długością telomeru.

Jeśli komórka w stanie senescencji zostanie potraktowana Bajkaliną aktywizującą telomerazę i w wyniku tego dosztukuje ona pięć fragmentów telomerów (jak zaobserwowano to w badaniach tkankowych), komórka będzie w stanie odnowić struktury komórkowe poprzez wykonanie aż 5 dodatkowych mitoz.

Bajkalina dostępna na stronie http://www.red-ox.pl

Mitozy, w komórkach organizmów żyjących na Ziemi (w warunkach bez-wodorowych już od tysięcy lat), odbywają się średnio, co dwa lata. Zatem, bajkalina wydłuży życie tej komórki, o około 10 lat.

Po upływie tego czasu, ta konkretna komórka ponownie wejdzie w stan senescencji, i po ponownej kuracji Bajkaliną ma szansę przedłużyć swoje życie o kolejne 10 lat, i tak bez końca.

Komórki, które dzięki Bajkalinie mają „posztukowany” telomer przedłużają swoje życie o około 10 lat.

Inne komórki, które od ostatniej dawki bajkaliny weszły w stan senescencji, potrzebują kolejnej porcji bajkaliny, ponieważ czekając na nią 10 lat najpewniej do tego czasu obumrą. Ze względu na permanentnie odbywający się proces wchodzenia w stan senescencji należy spożywać Bajkalinę stale, niemniej z odstępami sugerowanymi w powyżej omówionych schematach jej aplikacji.

Właśnie taki stan, stan człowieka, będącego przez długi czas, bo przez około 150 lat, stale 10 lat przed śmiercią, widzimy w opisie życia, Li Qing-Yuna, niezwykłego chińczyka, przedstawionego na wstępie.

Autor: lek. Jan Pokrywka

Powrót do listy wykładów >

135 komentarzy
Urszula

2016-07-06 10:27:31 Odpowiedz

Proszę o napisanie czy bajkalina moze byc zazywana z innymi tabletkami np. z przeciwzakrzepowymi…mam nadkrwistosc ….dziękuje i pozdrawiam …Urszula

  Akademia Długowieczności

  2016-07-14 11:50:40 Odpowiedz

  Pomimo stosowania jej od ponad 2000 lat w tradycyjnej medycynie chińskiej, bajkalina nie była dotąd celem badań klinicznych na zachodzie, w związku z tym szczegółowe informacje dotyczące stosowania należy ustalać z lekarzem lub farmaceutą.

Mariusz

2016-07-22 09:59:20 Odpowiedz

Witam. Mam 26 lat i chcialem sie zapytac czy juz w tym wieku moge przyjmowac bajkaline?
Znane sa moze skutki odstawienia bajkaliny? Zaprzestanie jej brania na dlugi okres czasu?
Pozdrawiam

  Akademia Długowieczności

  2016-07-25 23:04:04 Odpowiedz

  Patrząc na pozytywny wpływ bajkaliny na proces telomerazy, wniosek nasuwa się sam – lepiej wcześniej niż później 🙂 W przypadku zaprzestania przyjmowania na dłuższy okres czasu trzeba by spodziewać się zmniejszenia tego efektu. Bajkalina jest stosowana od setek lat w tradycyjnej medycynie chińskiej, po prostu do tej pory nie była szerzej znana na zachodzie.

tomiczny

2016-08-02 22:09:54 Odpowiedz

Zamówiłem baikaline , będzie jutro , zacznę brać , podam też mamie (81) i spróbuję na psie mojego brata który mi mówi że ,,nie chcę z nim chodzić następne 12 lat na spacer ,,(duży labrador)
Pozdrawiam.

  Akademia Długowieczności

  2016-08-03 11:53:38 Odpowiedz

  Również pozdrawiamy serdecznie! 🙂

Majka

2016-08-05 19:56:58 Odpowiedz

A Jak stosowac bajkaline w proszku ?

  Akademia Długowieczności

  2016-08-14 13:25:38 Odpowiedz

  Najprościej byłoby chyba odmierzyć porcje wagowo, jedna kapsułka zawiera 5mg bajkaliny.

Ewa Pierzchalska-Wasinska

2016-09-10 19:33:51 Odpowiedz

Za kilka dni otrzymaj bajkaline .czy mam czekać na rozpoczęcie do grudnia zażywania / 6 dni i 10 tyg. przerwa/ ?

  Akademia Długowieczności

  2016-09-12 20:05:31 Odpowiedz

  Tak długo jak trzyma się Pani standardowego dawkowania polecanego przez Doktora Pokrywkę to nie wydaje nam się żeby było konieczne czekanie do początku miesiąca. W razie wątpliwości najwłaściwszym rozwiązaniem będzie konsultacja z lekarzem.

Jaworski

2016-09-16 17:14:57 Odpowiedz

Witam, bajkaline + wg. 2 schematu powinno spożywać się przed posiłkiem, w trakcie czy po posiłku?

  Akademia Długowieczności

  2016-09-18 19:10:16 Odpowiedz

  Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą tak długo jak trzymamy się podstawowych zaleceń, nie ma to znaczenia.

Ryszard

2016-09-17 16:06:48 Odpowiedz

Czy Bajkaline miózna stosowac do walki z rakiem i jak ja dawkowac.

  Akademia Długowieczności

  2016-09-18 19:15:13 Odpowiedz

  Bajkalina jest stosowana od ponad 2000 lat w medycynie chińskiej także w przypadku chorób nowotworowych. Jej wpływ na niektóre typy nowotworów wykazały też badania naukowe (np. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538000/ lub http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23502466). Jeśli chodzi o szczegółowe informacje dotyczące dawkowania to mogą one być różne w przypadku różnych pacjentów dlatego w tym temacie należy skonsultować się z lekarzem.

Adam

2016-09-26 19:21:02 Odpowiedz

Cz bajkaliną można leczć tocznia układowego?
Bardzo proszę o odpowiedź.Pozdrawiam

  Akademia Długowieczności

  2016-10-12 14:15:33 Odpowiedz

  Nie jesteśmy lekarzami, więc nie możemy udzielać indywidualnych porad medycznych. Bajkalina jest stosowana w medycynie chińskiej w terapii wielu schorzeń ale w przypadku konkretnego zastosowania konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Tesia

2016-12-06 22:58:47 Odpowiedz

Czy Bajkalina + leczy zaćmę??czy leczy głuchotę i szumy uszne???

  Akademia Długowieczności

  2016-12-07 12:53:46 Odpowiedz

  Bajkalina jest stosowana w tradycyjnej medycynie chińskiej jako środek stymulujacy i pobudzający procesy zdrowienia organizmu. Jeśli chodzi o zastosowanie w konkretnych dolegliwościach to niezbędna będzie konsultacja z lekarzem.

Joanna

2016-12-11 21:21:46 Odpowiedz

Witam,czy Bajkaline mogę podać kotu
,ja biorę 2×1 dziennie czy taką samą dawkę czy 1 kapsułkę podzielić na pół kocia wazy 2.6 kg i ma chorobę immunologiczna?

  Akademia Długowieczności

  2016-12-12 12:21:35 Odpowiedz

  Niestety nie znamy na ten moment badań wpływu bajkaliny na zwierzęta, także chyba bezpieczniej byłoby się wstrzymać, ewentualnie można skonsultować temat z weterynarzem.

Joanna

2016-12-12 23:01:36 Odpowiedz

Czy bajkalina może uczulać?Jestem bardzo silnym alergikiem/astamtykiem itd itp.

  Akademia Długowieczności

  2016-12-12 23:22:52 Odpowiedz

  Chociaż bajkalina jest stosowana od bardzo dawna i jest uznawana za bezpieczną, trudno wykluczyć w 100% możliwość uczulenia. By zmniejszyć ryzyko można zacząć od przyjęcia mniejszej dawki, po czym należy pilnie obserwować swój organizm. W przypadku wystąpienia reakcji należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Marzena

2016-12-16 12:52:02 Odpowiedz

Czy 2 miesięczne dawkowanie bajkaliny mogłoby odbudować uszkodzone błędniki?a moze jest i macie na to inne metody?☺pozdrawiam

Pan Piotr

2016-12-19 14:37:22 Odpowiedz

Czy będą jakieś konsekwencje jeżeli wziąłbym w schamacie pierwszym bajkaline z kilkudniowym opóźnieniem, powiedzmy najpierw zaczne 18 zamiast 20 grudnia a potem zrobię 10 tyg i 3 dni przerwy. Proces zostanie na te kilka dni zaburzony? Drugie pytanie, czy przyjmować bajkalinę w jakichś konkretnych odstępach czasu od posiłku? Dziękuję

  Akademia Długowieczności

  2016-12-20 01:24:19 Odpowiedz

  Jeśli chodzi o odstępy od posiłku, to pytaliśmy już o to Doktora Pokrywkę i dostaliśmy informację, że nie powinno to mieć żadnego znaczenia. Co do kilkudniowego opóźnienia to zgodnie ze słowami Doktora tak długo jak będzie zachowana przerwa i nastepnie sześć dni przyjmowania, to wszystko powinno być w porządku.

Szymon

2017-01-10 16:39:44 Odpowiedz

Witam,
Czy jeżeli chodzi o stosowanie kremu z bajkaliną to przyjmuje się również plany z odstępami czasu, czy można stosować przez cały czas?
Dziękuję za odp.

  Akademia Długowieczności

  2017-01-11 15:25:20 Odpowiedz

  Skonsultowaliśmy to i otrzymaliśmy informację, że w związku z mniejszą zawartością tarczycy bajkalskiej w kremie przerwy nie są konieczne. Pozdrawiamy!

Krzysztof

2017-01-20 17:11:00 Odpowiedz

Mam 22 lata i delikatną cerę. Czy dla takiej skóry też jest polecany krem z bajkaliną, czy jest on tylko dla skóry dojrzałej?
Pozdrawiam 😉

  Akademia Długowieczności

  2017-01-23 13:01:11 Odpowiedz

  Na stronie producenta http://www.red-ox.pl/produkty/13-krem-z-bajkalina-nr-1.html nie znaleźliśmy informacji, które wskazywałyby na to, że krem z bajkaliną przeznaczony jest tylko dla skóry dojrzałej. Prawdopodobnie nie ma przeciwwskazań stosowania dla cery delikatnej. W celu rozwiania wątpliwości w 100% zachęcamy do kontaktu z producentem 🙂

Bozena

2017-01-26 13:25:05 Odpowiedz

Czy mozna laczyc bajkaline z innym ziolem, np. Z vilcacora?

  Akademia Długowieczności

  2017-01-26 15:33:23 Odpowiedz

  Producent nie podaje na swojej stronie takiego przeciwwskazania ale proszę pamiętać, że redakcja portalu nie jest uprawniona do udzielania porad lekarskich. Zachęcamy do kontaktu z lekarzem korzystającym z ziołoterapii w swojej praktyce, który będzie w stanie zebrać wywiad i na tej podstawie pomóc w temacie łączenia i dawkowania.

Piotr

2017-01-27 00:13:29 Odpowiedz

Witam ja chciałbym sie zapytać ponieważ mam psa to mieszana rasa. Od 3 miesięcy zaczęło się cos dziać jeździłem po weterynarzach robilem mu różne badania po kilku badaniach jest podejrzenie o raku trzustki pies ledwie co chodzi strasznie schudl daje mu przepisywane leki ale one niepomagają zaledwie kroplówka poprawi na krutki dystans jego chęci do zabawy. Niewiem co robić… czy bajkalina mogla by mu pomuc jeżeli tak to w jakich dawkach i jakie są szansę na poprawę Pozdrawiem

  Akademia Długowieczności

  2017-01-28 14:34:52 Odpowiedz

  Dzień dobry, niestety nie jesteśmy lekarzami weterynarii więc nie możemy pomóc w temacie tej indywidualnej porady. Zachęcamy do kontaktu z lekarzem stosującym w swojej praktyce ziołolecznictwo – zbadaniu pupila i zrobieniu wywiadu powinien być w stanie podpowiedzieć więcej. Pozdrawiamy!

Piotr

2017-01-28 23:03:41 Odpowiedz

Niestety weterynarze po lilku błędnych wynikach i lilku paczkach stwierdzili ze kolejne skolei szczegolowe badanie musi być ” takich bylo chyba z 5 fajnie zarobili …” a na koncu zrobili mu operacje ktorej nie przeżył. To sa polskie weterynarza jak najwięcej kasy wyciągnąć a itak niepomagają pies nie przeżył:/ dziękuję za odpowiedź na tamto pytanie pozdrawiam

  Akademia Długowieczności

  2017-01-28 23:54:36 Odpowiedz

  Bardzo nam przykro, że tak potoczyła się sprawa. Szkoda, że nie trafił Pan na lekarza, któremu udałoby się uratować psiaka 🙁

Bozena

2017-01-31 10:13:06 Odpowiedz

Dziekujw za odppwiedz. A mam jescze jedno pytanie, odnosnie dawkoqania bajkaliny. Zakupilam bajkaline w sklepie zielarskim i zaczelam stosowac sama nie pod nadzorem lekarza zielarza. Biore ja jak jest naposane wyzej czyli prze Dwa miesiace i 6 miesuecy przerwy. Tylko moja bajkalina ma 200 mg wiec biote jedna dziennie czy stowsuje ja ok?

  Akademia Długowieczności

  2017-01-31 11:23:19 Odpowiedz

  Doktor Pokrywka zaleca przyjmowanie 100 mg bajkaliny dziennie. Pani przyjmuje 200 mg czyli dwukrotnie więcej.

Bozena

2017-01-31 13:55:00 Odpowiedz

Na ulotce mojej bajkaliny jest napisane ze przyjmuje sie hedna dziennie. Byc moze dlatego ze jest to ekstrakt 10:1. Dziekuje .

kolews

2017-03-04 22:14:29 Odpowiedz

ludzie i wy wierzycie w te brednie, coraz ktos wymysla jakieś cudoowne działanie czegoś, kto to badał i na kim , gdzie sa wyniki, by cos uwiarygodnic trzeba kilka lat badań na grupach ochotników, ktos robi kasę i balona z was

  Akademia Długowieczności

  2017-03-06 14:26:57 Odpowiedz

  Prozdrowotne działanie bajkaliny oraz jej ochronny wpływ na telomery są udowodnione naukowo, tutaj można poczytać na ten temat (w jęz. angielskim): https://examine.com/supplements/scutellaria-baicalensis/

   Grzegorz

   2017-12-01 16:21:18 Odpowiedz

   Link https://examine.com/supplements/scutellaria-baicalensis/
   który podaliście w komentarzach prowadzi do badań na zwierzętach. 500mg to dawka doustnie, która powinna, jak jest tam napisane przynieść jakiś skutek. Nasuwają mi się dwa pytania:
   1. Czy to jest dawka dla ludzi, czy dla zwierząt (myszy czy coś małego co tam badali)?
   2. Pan Pokrywa zaleca 50mg dwa razy dziennie, jak się to ma do badań z tego artykułu? Czy pan Pokrywa przeprowadził własne badania kliniczne, podparte dowodami które można gdzieś przeczytać?

    Akademia Długowieczności

    2017-12-02 12:21:05 Odpowiedz

    Pomimo tego, że bajkalina była z powodzeniem stosowana od tysięcy lat w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, do tej pory nie była w obszarze zainteresowań medycyny zachodniej. W związku z tym brak na ten moment badań klinicznych na ludziach badających szczegółowo temat optymalnego dawkowania. Doktor Pokrywka nie prowadzi badań klinicznych, opiera się na wiedzy i doświadczeniu swoim i innych praktyków.

Aneta

2017-05-04 15:03:15 Odpowiedz

Witam
Mam takie pytanie, czy bajkaline mozna wysypać i na przykład czyms popić? mam kolezanke która nie połknie żadnej tabletki a jest zainteresowana przyjmowaniem.

  Akademia Długowieczności

  2017-05-05 16:38:17 Odpowiedz

  W ocenie Doktora Pokrywki takie przyjmowanie również jest możliwe. Pozdrawiamy serdecznie!

Marzena

2017-05-06 23:13:28 Odpowiedz

Witam .czy dostanę odpowiedź na pytanie o błędniki. oba uszkodzone podobno dozgonnie?dziekuje

  Akademia Długowieczności

  2017-05-08 17:40:09 Odpowiedz

  Niestety nie znamy na ten moment badań, które sprawdzałyby skuteczność terapii bajkaliną w przypadku uszkodzeń błędnika – trzeba by skonsultować to z praktykami, na przykład Doktorem Pokrywką lub innymi których może Pani znaleźć na przykład tutaj.

Jolanta

2017-05-09 23:19:11 Odpowiedz

Witam, kupiłam tarczycę bajkalską ale w dawce 200 mg.Jak mam ja brac w schemacie 2?

  Akademia Długowieczności

  2017-05-10 21:54:37 Odpowiedz

  Aby z dawek 200 mg uzyskać dawki 50 mg konieczne będzie podzielenie na cztery równe części.

Lazar

2017-05-18 23:44:55 Odpowiedz

Nie można by wyeliminować ze składu kapsułki stearynianu magnezu?

Teresa

2017-05-19 06:39:21 Odpowiedz

Czy przy małopłytkowości i Candidzie bajkalina jest wskazana?

  Akademia Długowieczności

  2017-05-22 20:25:16 Odpowiedz

  Bajkalina jest stosowana od tysięcy lat w tradycyjnej medycynie chińskiej w leczeniu wielu chorób – Akademia Długowieczności poleca ją w celu wsparcia naturalnych procesów zdrowienia które mogą prowadzić do prawdziwej długowieczności. Jako redaktorzy nie jesteśmy jednak lekarzami i nie możemy udzielać indywidualnych porad lekarskich – w celu uzyskania porady zachęcamy do kontaktu z praktykami, których można znaleźć na przykład tutaj.

Ewa

2017-05-22 00:55:19 Odpowiedz

Czy 200 mg tarczycy bajkalskiej to jest to samo co 200 mg bajkaliny? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Beata

2017-06-14 01:22:18 Odpowiedz

Mam 45 lat. Chce zaczac stosowac bajkaline wg planu B. Czy moje cialo zestarzeje sie do wygladu 80 latki i tak bede juz trwac?

  Akademia Długowieczności

  2017-06-15 01:11:31 Odpowiedz

  Według Doktora Pokrywki regularne stosowanie bajkaliny może pozytywnie wpłynąć na spowolnienie procesów starzenia się komórek. Trzeba jednak pamiętać, że aby osiągnąć prawdziwą długowieczność Doktor zaleca wykorzystanie wszystkich czterech filarów długowieczności – szczegółowo pisaliśmy o nich tutaj.

Fenix

2017-07-03 20:16:49 Odpowiedz

Czy te ćwiczenia można nazwać 5 filarem jeżeli chodzi o zachowanie młodośći

Rod

2017-09-11 14:15:36 Odpowiedz

Witam, czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania jednocześnie bajkaliny w kapsułkach, zgodnie ze schematem 1,czyli 10 tygodniowymi przerwami oraz kremów do twarzy, czy balsamu do ciała?
Pisaliście Państwo, W komentarzach powyżej, że stężenie jej jest mniejsze w kremach, natomiast czy przy ciągłym stosowaniu kremów, balsamu oraz okresowym tabletek nie wystąpią działania niepożądane?

  Akademia Długowieczności

  2017-09-14 16:10:19 Odpowiedz

  Z tego co wiemy od osób związanych bliżej z tematem łączenie kremów lub balsamu z Bajkaliną+ jest w pełni bezpieczne. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z producentem: http://www.red-ox.pl

Akademia Długowieczności

2017-09-14 16:14:38 Odpowiedz

Przepraszamy ale jako redakcja portalu nie jesteśmy lekarzami i nie możemy zgodnie z prawem udzielać indywidualnych porad medycznych, zachęcamy do udania się po poradę do lekarza lub praktyka zdrowia zaznajomionego z ziołolecznictwem (np. Doktora Pokrywki lub innych terapeutów z naszego katalogu).

kika

2017-09-29 12:21:52 Odpowiedz

a ja jestem optymastka, nic nie biore tancze do bialego rana , pije alkohol, mam znajomych ciessze sie kazdrego dnia jem w sumie normalnie nie biegam w maratonach robie co mi organizm podpowiada mam faceta na seks i jestem bardzo szczesliwa

Hanka

2017-10-01 20:33:59 Odpowiedz

Czy bajkalina może pomóc wyleczyc uporczywe bakterie np. E. Coli?

beata

2017-10-09 11:47:19 Odpowiedz

Witam. Czytając o cudownych właściwościach tarczycy bajkalskiej zastanawiam się, czy pomaga ona w chorobach skóry typu trądzik oraz czy eliminuje gronkowce ? Pozdrawiam.

  Akademia Długowieczności

  2017-10-09 16:34:50 Odpowiedz

  Chociaż bajkalina jest stosowana od bardzo dawna w wielu schorzeniach niestety nie znamy na ten moment badań, które sprawdzałyby jej skuteczność w przypadku chorób skóry lub zakażenia gronkowcem – trzeba by skonsultować to z praktykami, na przykład Doktorem Pokrywką lub innymi których może Pani znaleźć tutaj.

Aneta

2017-10-11 15:58:50 Odpowiedz

Czy bajkaline można podawać dzieciom w wieku 10 lat 5 lat i 4 lata.czy przyjmowanie bajkaliny jest takie samo jak w przypadku dorosłej osoby 2 tabletki dziennie

  Akademia Długowieczności

  2017-10-11 17:21:46 Odpowiedz

  Niestety pomimo szerokiego stosowania bajkaliny od setek lat w medycynie zachodu brak jak do tej pory badań klinicznych, które określały by zalecane dawkowanie dla dzieci. Z tego powodu nie możemy powołać się na żadne źródło, które odpowiedziałoby na Pani pytanie. Pomóc będzie mógł lekarz lub praktyk zdrowienia stosujący w swojej praktyce ziołolecznictwo.

Marzena

2017-11-17 12:51:15 Odpowiedz

Witam,
po przeczytaniu wpisow stwierdzam, iz bajkalina nie pomaga prawdopodobnie w niczym. Jezeli nawet przedluza telomer (o 5 czyli ok. 10 lat) komurkach, ktore zanalazly sie w stanie senescencji, to pierwotne komorki powinny przechodzic w w/w stan w wieku ok. 100 lat. Zakladajac, iz podzial w okresie dojrzewania nastepowal szybciej, to przyjmijmy wiek 70-80 lat. I teraz nasuwa sie pytanie, czy wczesniejsze branie bajkaliny napewno cos nam da, gdyz dziala ona tylko na komorki znajdujace sie w stanie senesenci , oraz czy jest konieczne aby brac ja co dwa miesiace, skoro moga nasze komorki w tym stanie pozostac przez wiele lat??? A moze wystarczyloby przyjac tarczyce bajkalska co kila lat, najwyzej raz w roku??

Jeszcze jedna baaaardzo wazna sprawa, pisza Panstwo:

„Aby uzyskać efekt znaczącego wydłużenia życia, jak zakładane jest to w „Planie B” Akademii Długowieczności, należy stosować Bajkalinę w kapsułkach na stałe.

Oznacza to, przyjmowanie bajkaliny przez resztę życia, od momentu wprowadzenia jednego ze schematów dawkowania.”

I tu nasuwa sie pytanie: co sie stanie, gdy przestaniemy przyjmowac bajkaline??!!
Jezeli osoba majaca 50 lat (tak jak w w+w teksie Panstwo proponuja rozpoczac zazwanie) zacznie przyjmowac bajkaline i np. po roku/dwuch przestanie, co wtedy??!! pozostanie jej tylko 10 lat zycia??!!
I dlaczego nalezy przyjmowac preparat do konca zycia?? Skoro nasz organizm sam moze spokojne do 100 lat „wytrwac”??!! Jakie ryzyko wiaze sie z odstawieniem?? czy jest to preparat uzalezniajacy?? Czyli wrecz niebezpieczny??

Z gory dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz, a nie w styl: nie ma na ten temat badan (bo skoro nie ma, to nie ma tez potwierdzenia bezpiecznosci bajkaliny)
oraz w medycynie chinskiej byl stosowany od 2000 lat (skad Panstwo moga to wiedziec, skoro wiekszosc rodu slowianskiego jeszcze 300-400 lat temu byla analfabetami!!!!)
Pozdrawiam

  Akademia Długowieczności

  2017-11-21 22:36:56 Odpowiedz

  Zgodnie z planem opracowanym przez Doktora Pokrywkę, który obejmuje możliwie szerokie działanie w celu uzyskania długowieczności przyjmowanie bajkaliny jest tylko jednym z proponowanych elementów. Prawdopodobnie samo tylko przyjmowanie bajkaliny nie wystarczy aby osiągnąć to co określamy jako prawdziwą długowieczność. Ciągłe przyjmowanie bajkaliny związane jest między innymi z powstawaniem nowych komórek w naszym ciele. Przerwanie przyjmowania spowoduje po prostu zatrzymanie jej prozdrowotnego działania. Bajkalina nie uzależnia – tak jak Pani pisała nasz organizm jest w stanie sam dość długo wytrwać, chociaż z tymi 100 latami to raczej nie reguła, a wyjątek. Bajkalina zaliczana jest do 50 fundamentalnych ziół Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, o których wzmianki pojawiają się już w manuskryptach datowanych na 168 rok przed naszą erą.

Artur

2017-11-20 22:46:50 Odpowiedz

Mieszkam w Niemczech i moge kupic produkty tylko z po 300 mg w kapsulce firmy Hanoju .Widzialem tez ze zalecaja dawki po 500 mg.dziennie.Czy to nie jest za duzo?

Hanna

2017-11-28 16:44:21 Odpowiedz

Witam mam prawie 68 lat. Czy bajkalina ma sens ? Czy moge liczyć na wzrosr energi życiowej?. Obejrzalam na YT film o bajkalinie . Tam w 2_ opcji stosowania bajkaliny jest mowa o przerwach od 2 do 6 mcy. Czy majac wskazania do stosowania bajkaliny moge robic przerwy 2 m-czne a potem stopniowo je wydłużać? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

  Akademia Długowieczności

  2017-11-30 12:40:47 Odpowiedz

  Zgodnie z zaleceniami Doktora Pokrywki bajkalinę jak najbardziej można stosować w Pani wieku. Dawkowanie zalecane przez Doktora można znaleźć w komentowanym artykule. Serdecznie pozdrawiamy!

Fitoterapie

2017-12-01 07:13:23 Odpowiedz

Witam. 50mg? chyba 500mg ma być! 500mg to by było pół grama. Pozdrawiam.

JanM

2017-12-01 22:24:40 Odpowiedz

Podajecie „Normalnie bez bajkaliny komórka może wykonać jedynie około 50 podziałów.” Może jakiś odnośnik do niekwestionowanej oficjalnej publikacji, że bajkalina to zmienia ?
Mam wrażenie, że nie jesteście rzetelni.
Na razie przeczytałem tylko o LDN, byłem pod wrażeniem (na trop wpadłem dzięki ksiąźce Izabelli Wentz „HASHOMOTO jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie”. Polecam, sam nie mam Hashimoto. Ksiąźka i Autorka są klasą w samym sobie.
Nie przejrzałem jeszcze reszty. Napiszę.
Pozdrawiam
JanM

  Akademia Długowieczności

  2017-12-02 12:51:02 Odpowiedz

  O wpływie bajkaliny na telomery można przeczytać na przykład tutaj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24871661. Trzeba jednak pamiętać że przyjmowanie bajkaliny to tylko jeden element układanki – aby mieć największe szanse na osiągnięcie prawdziwej długowieczności Doktor Pokrywka zaleca stosowanie łącznie wszystkich Czterech Filarów Długowieczności.

Kat

2017-12-02 23:13:28 Odpowiedz

Witam.
Zamowilam bajkaline, ale nie wiem czy moge ja przyjmowac. Mam problemy z tarczyca, podobno Hasimoto. Przyjmuje Levotyroksyne. Czy to nie koliduje?

  Akademia Długowieczności

  2017-12-03 12:34:12 Odpowiedz

  Nie znamy badań, które wskazywałyby na konflikt przy przyjmowaniu bajkaliny i Levotyroksyny. Zachęcamy do konsultacji z lekarzem lub praktykiem zdrowienia.

Anna Krawczyńska

2017-12-04 12:18:05 Odpowiedz

Jak to wszystko ma się do wyglądu człowieka? Dlaczego bajkalina nie zatrzymuje procesu starzenia się skóry?

  Akademia Długowieczności

  2017-12-04 17:11:50 Odpowiedz

  Bajkalina ma potencjał do spowolnienia procesu starzenia się skóry, nie spowoduje jednak całkowitego jego zatrzymania. W jednym z badań, naukowcy wystawiali komórki skóry na promieniowanie UV-A, uszkadzając je w tym procesie. Komórki, których nie zasilono bajkaliną straciły prawie 70% długości telomerów. Z kolei telomery komórek, które otrzymały bajkalinę odbudowały nawet do 65% swojej pierwotnej długości. Bajkalina pomaga też aktywować geny P53 które zapobiegają wejściu komórek w stan senescencji (końca życia).

   Anna Krawczyńska

   2017-12-04 23:46:37 Odpowiedz

   Bardzo to wszystko interesujące i nowe dla mnie, dziękuję za odpowiedz 🙂

    Akademia Długowieczności

    2017-12-05 22:14:44 Odpowiedz

    My również serdecznie dziękujemy za komentarz i pozdrawiamy!

Paweł J.

2017-12-05 14:39:38 Odpowiedz

Zakupiłem Tarczyce bajkalską w kapsułkach po 200 mg, jak więc się do tego ustosunkować, jak dawkować. Na odwrocie jest napisane żeby brać jedną kapsułkę dziennie.

  Akademia Długowieczności

  2017-12-05 22:16:54 Odpowiedz

  W przypadku kapsułek po 200 mg nie będzie możliwe stosowanie dawkowania w zgodzie z wytycznymi Doktora Pokrywki. Możliwym rozwiązaniem będzie własnoręczne podzielenie zawartości kapsułek na mniejsze dawki jednak wymaga to precyzji i następnie zamknięcia wydzielonych dawek w nowe kapsułki.

Leszek

2017-12-05 22:08:46 Odpowiedz

Starzenie się organizmu wynika nie tylko z braku możliwości dzielenia się komórek, ale też z braku możliwości naprawy mtDNA (mitochondrialnego DNA). Mitochondria mają własne DNA, które nie posiada enzymów naprawczych jak DNA komórkowe. Z biegiem życia uszkodzeniu ulegają kolejne mitochondria w komórce i podczas podziału komórki podwaja się liczba mitochondriów dobrych jak i uszkodzonych. W nowych komórkach jest więc taka sama proporcja mitochondriów dobrych do złych. Jeżeli ilość energii produkowanej przez dobre mitochondria jest za mała do podtrzymania życia komórki, to ona ulega apoptozie niezależnie od długości telomerów. Bajkalina nic tu nie pomoże 🙁
Czy uda się doprowadzić jakąś nową „Bajkaliną” do replikacji tylko sprawnych mitochondriów? Może enzymy naprawiające mtDNA? Może „Bogowie” ograniczyli nam życie z setek lat do 120 poprzez pozbawienie enzymów naprawczych mtDNA?
Pozdrawiam

  Akademia Długowieczności

  2017-12-05 22:21:35 Odpowiedz

  Bardzo dziękujemy za merytoryczny i rzeczowy komentarz. Doktora Pokrywka upatruje możliwości na znaczące opóźnienie uszkodzeń na poziomie mitochondrialnym poprzez wykorzystanie właściwości antyoksydacyjnych cząsteczkowego wodoru. Stanowiło to podstawę do sformułowania koncepcji atmosfery normobarycznej, w której Doktor mieszka od ok. 2013 roku. Alternatywnie wodór można przyjmować metodą wziewną lub pijąc wodę Red-OX i spożywając Olej Red-OX.

Adam

2017-12-06 23:11:03 Odpowiedz

Z czego składa się bajkalina?

  Akademia Długowieczności

  2017-12-07 18:41:51 Odpowiedz

  Jeśli pyta Pan o produkt dostępny na stronie https://www.red-ox.pl/produkty/12-bajkalina.html to jego skład jest następujący: ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej, substancja wypełniająca: maltodekstryna, składnik otoczki: celuloza, Ekstrakt z kłącza imbiru, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Judyta

2017-12-07 15:51:58 Odpowiedz

Witam, a czy ciąża jest przeciwwskazaniem do rozpoczęcia kuracji bajkaliną?
Pozdrawiam serdecznie.

  Akademia Długowieczności

  2017-12-14 13:47:54 Odpowiedz

  Brak na ten moment badań rozstrzygających bezpieczeństwo stosowania bajkaliny w ciąży w związku z czym zalecamy wstrzymanie się.

Krystyna

2017-12-08 21:28:58 Odpowiedz

Czy można łączyć bajkalinę z suplementami dr Nony. Mam 65 wiosen i wydaje się że jestem zdrowa. Korzystam z pow. suplementów jako że są skuteczne. Bajkalina mnie zaciekawiła i owszem . Chcę spróbować. Ale jeżeli przykładowo jest nowotwór – hipotetycznie to jak to się ma do tychże nowotworowych telomerów.

  Akademia Długowieczności

  2017-12-14 14:36:56 Odpowiedz

  Bajkalina co do zasady jest bezpieczna, nie wiemy jednak o jakich konkretnie suplementach Pani mówi. Bajkalina wykazuje pewne właściwości antynowotworowe jednak informacje te pochodzą z badań na bardzo wczesnym etapie, których wyniki nie muszą przełożyć się na skuteczną terapię u ludzi.

danuta

2017-12-20 16:01:11 Odpowiedz

dzis otrzymałam bajkalinę i jako ze mam wiele schorzeń powinnam ja brać 2 miesiące 6 miesięcy przerwy i chce spytać czy sa jakies terminy do rozpoczęcia przyjomowania jej jak w schemacie1 czy mogę już ją brać od teraz

  Akademia Długowieczności

  2017-12-23 15:17:50 Odpowiedz

  Zgodnie z zaleceniami Doktora Pokrywki nie ma konieczności rozpoczynania w konkretnym terminie.

Leszek

2017-12-28 09:08:34 Odpowiedz

Kupiłem Bajkalinę + firmy red-ox.
Na opakowaniu nie ma oznaczenia gramatury produktu.
W opisie stosowania jest info że:
2 kapsulki zawiera 300 mg ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej.
Nie jest to zgodne z opisem na stronie www ani z zasadami przyjmowania.
Co jest prawdziwe?
Na stronie www firmy red-ox nie ma numeru telefonu a protokół zapytania nie działa.
Wszystko to podważa zaufanie do firmy i na razie muszę zakwalifikować firmę do kategorii „krzak”.
Sam prowadziłem sklep internetowy przez 10 lat i na stronie był mój nr telefonu.

  Akademia Długowieczności

  2017-12-28 17:36:49 Odpowiedz

  Dzień dobry! Z tego co się orientujemy na produkcie jest informacja, że dwie kapsułki zawierają 300mg ekstraktu z korzenia. Proszę pamiętać, że tylko ok. 1/3 ekstraktu to bajkalina. Zatem w jednej kapsułce jest 150mg ekstraktu i 50mg bajkaliny, zgodnie z informacją podawaną na stronie producenta. Firma Red-OX prowadzi sprzedaż bajkaliny od wielu lat i na pewno nie jest firmą krzakiem 🙂

Leszek

2017-12-31 09:55:32 Odpowiedz

Dziękuję za odpowiedź.
Na produkcie powinna być informacja o ilości substancji czynnej w jednej kapsułce.
Rozwiało by to wszelkie wątpliwości co do dawkowania.
Podanie ilości ekstraktu a nie substancji czynnej sugeruje, że ilość substancji czynnej (bajkaliny) jest zmienna i producent nie jest w stanie jej kontrolować. Może to być 50% jak i zero.
Osobną sprawą jest funkcjonowanie strony sprzedażowej firmy. Coraz częściej mamy do czynienia z wygodnictwem urzędników jak i właścicieli firm. Dodzwonić się można na infolinię, gdzie w najlepszym przypadku konsultant powie mi to co sam wiem. Jeszcze gorszy zwyczaj to formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego. Może odpowiedzą, a może nie, jeżeli formularz w ogóle zadziała. Na stronie red-ox nie działa. Może działa ale po wpisaniu numeru zamówienia, a ja nie mam numeru zamówienia bo go nie złożyłem i chcę o coś zapytać np. o ilość substancji czynnej w produkcie. Nie będę kupował „kota w worku”.
Kończę żale. Następny post będzie merytoryczny 🙂

Ewa

2018-01-15 14:45:36 Odpowiedz

Zainteresowalam sie produktem. Mam 68 lat i wyoperowana Tarczyce wiec jem Levaxin. Mam podniesiony troche cukier no i w ogule tu i tam zaczynaja byc chorobska. Poprosilam kolezanke aby kupila mi Bajkaline bo u nas nie mozna dostac. Przyslala mi produkt Bajkalina z firmy Hanoju na ktorym stoi ze jestextrakt z tarczycy bajkalskiej 300mg w tym baicalina 264mg i zalecaja 3 kapsulki dziennie .
W waszym produkcie mowicie 50 mg 2 razy dziennie. Nie wiem co mam robic poniewaz sa dzialania uboczne i wyziebianie organizmu. Co wy o tym uwazacie.
Dziekuje

Joann

2018-03-19 13:10:39 Odpowiedz

Witam,

Od jakiego wieku można zacząć stosować krem z bajkaliną na noc/na dzień?

Z wyrazami szacunku,

Joanna

  Akademia Długowieczności

  2018-03-24 00:24:28 Odpowiedz

  Dzień dobry, z tego co się orientujemy to nie ma dolnej granicy, w razie wątpliwości polecamy skontaktować się z producentem: http://www.red-ox.pl

Leszek

2018-03-20 10:18:00 Odpowiedz

Witam serdecznie.
Przez styczeń i luty „przezimowałem” naszą zimę w Indiach. Zabrałem ze sobą plik czasopism z nadzieją na odrobienie lektury. Musiałem je jednak zostawić kiedy plecak wzbogacił się o prezenty a limit na wewnętrznych liniach lotniczych w Indiach jest 15 kg.
Ale do brzegu 🙂
W jednym z czasopism, nie pamiętam w którym: Wiedza i Życie, Nieznany Swiat, Focus lub innym była notatka o badaniach francuskiej uczonej. Otóż mieszała ona stare komórki w stanie senescencji z mieszanką czerwonych winogron, czarnych jagód, czarnych porzeczek. Jakie było jej zdziwienie kiedy na drugi dzień komórki się rozmnożyły i wymłodniały. Powtarzała doświadczenie kilkukrotnie z identycznymi efektami.
Może ktoś czytał powyższą notatkę? Jakiś namiar? Myślę że warto drążyć temat.
Ja na wszelki wypadek zjadłem słoik dżemiku z czarnych jagód 🙂
Pozdrawiam

  Akademia Długowieczności

  2018-03-24 00:26:44 Odpowiedz

  Dzień dobry! Bardzo dziękujemy za miły komentarz 🙂 Nie spotkaliśmy się z taką informacją ale jeśli gdzieś znajdziemy coś więcej na ten temat, to na pewno opublikujemy artykuł na naszej stronie.

gosia

2018-04-20 19:40:17 Odpowiedz

witam mam pytanie czy mozna kupic bajkaline w sklepie zielarskim bo dzis moja znajoma kupila w tym sklepie za 20 zł czy ona jest z waszej firmy

  Akademia Długowieczności

  2018-04-26 18:19:37 Odpowiedz

  Dzień dobry, jeśli chodzi o Bajkalinę+ polecaną przez Doktora Pokrywkę, to można ją kupić wyłącznie na stronie producenta: http://www.red-ox.pl

Patryk

2018-05-02 00:35:38 Odpowiedz

Mam pytanie! Jak dawkować bajkalinę w postaci esencji herbacianej?

  Akademia Długowieczności

  2018-05-07 13:50:18 Odpowiedz

  Niestety nie znamy szczegółów dotyczących stosowania tej formy bajkaliny.

Zocha

2018-05-03 13:17:36 Odpowiedz

Dzień dobry mam bajkalina w postaci korzenia 100% z Chin nie bardzo wiem ile jest w niej substancji czynnej, jest napisane żeby odmierzyc 2-3 gram i gotować przez 5 min. Czy będzie ona miała takie same właściwości jak ta w tabletkach?

  Akademia Długowieczności

  2018-05-07 13:50:39 Odpowiedz

  Niestety nie znamy tego konkretnego produktu więc nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Omega

2018-05-09 16:00:06 Odpowiedz

Mam pytanie! Jak stosować zaparzony napar z bajkaliny? To, że jedna łyżeczka suszu na szklankę to rozumiem ,ale czy obowiązują takie same reguły przerwy jak przy suplemencie?

Dociekliwy

2018-05-27 10:28:58 Odpowiedz

Też kupiłem preparat Bajkalina+ i też zdziwiłem się niekonsekwencją jak Leszek, tj. brak informacji o standaryzacji ilości produktu w ekstrakcie (o ile to w ogóle jest ekstrakt, bo może być sproszkowana roślina)…
Trochę jestem zawiedziony podejściem „Proszę pamiętać, że tylko ok. 1/3 ekstraktu to bajkalina.” – a niby skąd mam „pamiętać”?
Przez takie zlewcze podejście zacząłem szukać produktu u konkurencji, która podaje jasno co zawiera produkt. Inaczej robi się z tego placebo.

  Akademia Długowieczności

  2018-05-28 10:06:52 Odpowiedz

  Na stronie producenta: https://www.red-ox.pl/produkty/12-bajkalina.html można znaleźć informację, że każda kapsułka Bajkaliny+ zawiera 50 mg bajkaliny. Jest to w zgodzie z recepturą Doktora Pokrywki, która stoi u podstaw tego produktu.

Sylwia

2018-06-22 10:42:05 Odpowiedz

Witam,czy przy objawach chorobowych takich jak tężyczka,niskie ciśnienie,, endometrioza i nerwica można przyjmować bajkaline przez 6 dni i 10 tyg przerwy czy zastosować ten drugi wariant 2 miesięczny???

  Akademia Długowieczności

  2018-07-02 09:57:12 Odpowiedz

  Dzień dobry, niestety jako redakcja portalu nie możemy zgodnie z prawem udzielać porad medycznych – zalecamy do kontaktu z Doktorem Pokrywką lub innym lekarzem lub praktykiem zdrowienia stosującym bajkalinę.

Marek

2018-06-24 23:30:14 Odpowiedz

Dzień dobry. Zastanawia mnie jedno. Dlaczego tutaj na aukcji: http://allegro.pl/tarczyca-bajkalska-2460mg-baikalina-bajkalina-60k-i7141217218.html#thumb/1 jest Tarczyca Bajkalska z bajkaliną w dawce bajkaliny 410 mg (sam ekstrakt) i kosztuję z wysyłką nie więcej jak 30,00 zł, a Bajkalina+ Doktora Jana Pokrywki kosztuję ok. 80,00 zł z wysyłką i ma tylko 50 mg ekstraktu z bajkaliny w 1 kapsułce. Dlaczego za mniej płacimy więcej? Rozumiem, że organizm jest wychładzany i nie można przesadzać, ale czy nie powinno być nieco taniej? Czy te dawki 100 mg bajkaliny dziennie (2 kapsułki), to nie jest porcja za mała? Czy dla człowieka o masie ciała ok. 130 kg będzie to w ogóle odczuwalne? Z góry dziękuję za odpowiedzi na moje pytania. Pozdrawiam.

  Akademia Długowieczności

  2018-07-02 10:03:29 Odpowiedz

  Dzień dobry, nie znamy produktu załączonego przez Pana stąd trudno nam wypowiadać się o przyczynach różnicy w cenie. Bajkalina+ firmy MiM jest opracowana w zgodzie z recepturą Doktora Pokrywki i z przeznaczeniem do stosowania w zgodzie z procedurą przewidzianą dla jednego z Filarów Długowieczności, to jest Bajkalinostymulacji.

Celestyna

2018-06-25 19:34:29 Odpowiedz

Witam , czy baikalina pomoze mi usunac TAN ?

Danuta

2018-07-03 20:54:10 Odpowiedz

Kupiłam dzisiaj Bajkalinę +, 1 kapsułka zawiera 150 mg ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej czyli 50 mg bajkaliny. Zalecana dzienna dawka to 1 kapsułka i uwaga: nie przekraczać zalecanej dawki. Jak się to ma do zalecanej dawki przez dr Pokrywkę 2 x dziennie po 50 mg? Pogubiłam się … proszę o odpowiedź.
Dziękuję

  Akademia Długowieczności

  2018-07-06 14:29:03 Odpowiedz

  Najprawdopodobniej dawkowanie zamieszczone na opakowaniu jest zgodne z normami prawnymi dotyczącymi zalecanego dziennego spożycia bajkaliny. Te zalecenia mogą być jednak modyfikowane przez lekarzy prowadzących indywidualnych pacjentów.

Marek

2018-07-09 23:29:30 Odpowiedz

A gdzie takie „normy prawne” można odnaleźć? Gdzie ich szukać? Można prosić o jakieś dodatkowe informacje odnośnie takich norm prawnych i gdzie je odszukać? Z góry dziękuję.

Marek

2018-07-09 23:34:47 Odpowiedz

Też zakupiłem Bajkalinę+ dr Jana Pokrywki. Dawkowanie to 1 kapsułka dziennie według opakowania oryginalnego, a w internecie jest 2 kapsułki dziennie, czyli tak jak pisała Pani Danuta wyżej. Pytanie: „o jakich porach najlepiej brać kapsułki Bajkaliny+ rano i wieczorem”? Czy można prosić o przybliżoną podpowiedź? Np. o 10:00 i o 20:00 będzie dobrze, czyli lepiej w innych godzinach? Czy zaleca się inne godziny? Proszę podać jakieś przybliżone godziny dawkowania na „rano” i na „wieczór”, czyli „od” „do”. Z góry dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.

Marek

2018-07-19 18:41:34 Odpowiedz

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jest tam napisane (w artykule od Państwa): „Posology (Unless otherwise indicated). Daily dose: 3–9 g of dried roots as an infusion or decoction”. Czyli w takiej dawce samego korzenia tarczycy bajkalskiej ile może być mniej więcej samej bajkaliny? Jeśli będzie to dawka 3 g ciętego korzenia z tarczycy bajkalskiej, to jak tutaj obliczyć ilość zawartej bajkaliny wewnątrz tych przykładowych 3 g korzenia? Chodzi oczywiście o np. wywar z 3 g korzenia tarczycy bajkalskiej. Ile w dawce 3 g minimalnie znajdzie się mg bajkaliny? Pytam jedynie „poglądowo”, gdyż jestem ciekaw jak to obliczać w prosty sposób. Jest tu napisane też: „Contains not less than 9.0% of baicalin determined by high-performance liquid chromatography”. Czy oznaczałoby, że np. w 3 g takiego korzenia z tarczycy bajkalskiej będzie nie mniej jak 9 % samej bajkaliny? Czy o to chodzi? Jak to poglądowo obliczyć? Lub poproszę o wskazanie gdzie taką informację można znaleźć. Z góry bardzo dziękuję za jeszcze taką odpowiedź, ponieważ bardzo mnie to ciekawi. Pozdrawiam. Ps. Od jutra (20.07.2018 r.) zaczynam brać Bajkalinę+ w kapsułkach dr Jana Pokrywki. Zaczynam zgodnie z jedną ze strategii Akademii Długowieczności.

  Akademia Długowieczności

  2018-08-04 11:29:32 Odpowiedz

  Zawartość bajkaliny w ekstrakcie z korzenia tarczycy bajkalskiej lub samym korzeniu może być różna, trzeba pytać producenta. W przypadku Bajkaliny+ każda kapsułka zawiera 50mg bajkaliny.

Anna

2018-07-19 23:14:35 Odpowiedz

Skoro bajkalina stosowana jest od 1000 lat w medycynie chińskiej, dlaczego nie dysponują Państwo przykładami długowieczności w społeczności chińskiej. Podajecie Państwo tylko jeden, szczerze powiedziawszy, wątpliwy przykład Li Qing -Yun, gdyż nie wiecie czy stosował bajkalinę. Piszecie Państwo:
«Zakładamy, że Li Qing -Yun wraz z wąkrotką, stosował również tarczycę bajkalską zawierającą m.in. bajkalinę, aktywnie pobudzającą telomerazę. W Chinach stosuje się ją bowiem szeroko od niepamiętnych czasów do sporządzania wielu mieszanek ziołowych.» Poza tym historia o tym człowieku powstała na bazie krążących o nim legend. Przyznacie Państwo, że legendy zazwyczaj nie mają nic wspólnego z faktami. Ta obietnica długowieczności brzmi dość abstrakcyjnie, czy doktor Pokrywka ma pacjentów, których prowadzi i u których można zauważyć własnie taki opisywany przez Państwa super skutek stosowania bajkaliny, w kwestii wydłużania życia i zachowywania przy tym nienagannego zdrowia? Proszę nie pozostawiać tego wpisu bez komentarza, proszę być wobec nas uczciwym.

  Akademia Długowieczności

  2018-07-22 17:22:47 Odpowiedz

  Dzień dobry, według koncepcji Doktora Pokrywki dopiero połączenie wszystkich Filarów Długowieczności ma szansę dać nam prawdziwą długowieczność. Sama koncepcja nadal jest stosunkowo nowa, sam Doktor mieszka w domu normobarycznym dopiero od 2014 roku. Widoczny wpływ na zdrowie metod polecanych przez Doktora możemy obserwować już dzisiaj jednak na pierwszych stu i więcej-latków będziemy musieli jeszcze poczekać 🙂

Marek

2018-08-04 18:32:13 Odpowiedz

Witam ponownie. Dlaczego mój komentarz został wykasowany bez odpowiedzi? Poproszę o odpowiedź na moje powyższe pytanie z dnia:18-07-19 18:41:34. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.

  Akademia Długowieczności

  2018-08-04 19:05:19 Odpowiedz

  Odpowiedzieliśmy na Pana pytanie, proszę spojrzeć powyżej 🙂

Kasia

2018-09-04 11:11:16 Odpowiedz

Dzień dobry 🙂
Mam pytanie odnośnie dawkowania. Na moim opakowaniu napisane jest: „Suplement diety BAJKALINA+ opakowanie: 60 szt. kapsułek. 1 kapsułka zawiera 150mg ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej. Spożywać 1 kapsułkę 1 raz dziennie.” Natomiast na stronie red-ox.pl Napisane jest: ” Suplement diety BAJKALINA+ opakowanie: 60 szt. kapsułek. Każda zawiera 150mg ekstraktu tarczycy bajkalskiej standaryzowany na flawonoid bajkalina – 50mg.”. Czy oznacza, to, że w moim opakowaniu 1 kapsułka zawiera 50 mg czy 150 mg Bajkaliny? I dlaczego podane jest dawkowanie 1 raz dziennie po 1 kapsułce? Jest to duża różnica. Niestety do opakowania nie jest dołączona ulotka, która odpisywałaby dokładnie jak ją stosować, a to moim zdaniem duży błąd. Szczególnie osoby starsze powinny mieć dokładnie rozpisany schemat przyjmowania Bajkaliny. Jak długo i w jakiej dawce, tym bardziej, że jest to silne zioło. Będę wdzięczna za szybką odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

  Akademia Długowieczności

  2018-09-07 15:50:20 Odpowiedz

  Jeśli chodzi o Bajkalinę+ ze strony http://www.red-ox.pl to każda kapsułka tego produktu zawiera 50 mg bajkaliny. Opisane na opakowaniu dawkowanie (1 kapsułka dziennie) jest zgodne z aktami prawnymi Unii Europejskiej określającymi zalecane dziennie spożycie. Dawkowanie to może być jednak modyfikowane przez lekarza prowadzącego danego pacjenta. Na przykład Doktor Pokrywka zaleca swoim pacjentom przyjmowanie 100 mg bajkaliny dziennie, czyli w przypadku produktu Bajkalina+ będą to 2 kapsułki przyjmowane według jednego z dwóch schematów.

janusz

2018-12-16 17:50:13 Odpowiedz

Ðzień dobry, Czy mógłbym zapoznać się gdzieś z badaniami które potwierdzają, że w komórkach wielokrotnie wydłużyły się teleomery po podaniu Bajkaliny?

Marek

2018-12-20 11:45:24 Odpowiedz

Dzień dobry. Czy kapsułki BAJKALINA+ w kapsułkach dr Jana Pokrywki (60 szt. kapsułek) należy stosować rano przed jedzeniem na czczo? Czy można także po jedzeniu? Jak najlepiej stosować i przyjmować bajkalinę w kapsułkach? Czy w tym przypadku ma to znaczenie? Przy niektórych suplementach ma to znaczenia np. przy braniu kreatyny na czczo rano. Na opakowaniu nie ma takiej informacji, dlatego poproszę o taką informację. Czekam na odpowiedź. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.

  Akademia Długowieczności

  2018-12-20 12:22:41 Odpowiedz

  Dzień dobry! Według Doktora Pokrywki nie ma różnicy czy kapsułkę przyjmuje się przed czy po posiłku.

Szelag wieslaw

2019-01-12 14:59:13 Odpowiedz

Posiadam wasza Bajkaline z terminem ważności do 10 2017 roku. Czy dzisiaj straciła swoje wartości. Czy macie w tym temacie swoje doświadczenia .

Napisz komentarz