bajkalina

Plan „B” Akademii Długowieczności – Bajkalina

To, w jakiej kondycji zdrowotnej jest człowiek w danej chwili zależy bezpośrednio od wyprodukowanej ilości energii życiowej i dostarczanych substancji odżywczych przez narządy wewnętrzne. Ilość tych rzeczy jest bezpośrednio zależna od liczebności komórek budujących narządy wewnętrzne oraz ich kondycji zdrowotnej.

Zarówno kondycja zdrowotna jak i liczebność tych komórek, dotychczas, przed wprowadzeniem „Planu B”, mniej więcej od czterdziestego – pięćdziesiątego roku życia stopniowo z upływem lat ulegała obniżeniu, gdyż komórki po przebywaniu różnie długo w stanie senescencji ulegały obumarciu poprzez proces apoptozy.

Stosowanie Bajkaliny przedłużającej telomer w komórkach, które znalazły się w stanie senescencji zapobiegnie ich apoptozie, skutecznie zapobiegając zmniejszaniu się liczebności komórek we wszystkich narządach. Z tego powodu nie będzie dochodziło do stopniowego zmniejszania się wytwarzania energii i substancji wynikającej ze zmniejszania się liczebności komórek budujących te narządy.

Człowiek realizujący „plan B” Akademii Długowieczności, przez dziesiątki a nawet setki lat, z wyglądu będzie przypominał człowieka osiemdziesięcioletniego i już nie będzie zmieniał się – można by powiedzieć, że stale będzie on około 10 lat przed śmiercią; natomiast jego zdrowie, energia i siły życiowe będą na poziomie okresu, w którym rozpoczął stosowanie Bajkaliny, czyli zachowa obecny potencjał zdrowotny do końca życia.

Aby uzyskać efekt znaczącego wydłużenia życia, jak zakładane jest to w „Planie B” Akademii Długowieczności, należy stosować Bajkalinę w kapsułkach na stałe.

Oznacza to, przyjmowanie bajkaliny przez resztę życia, od momentu wprowadzenia jednego ze schematów dawkowania.

Bajkalina  – dawkowanie

Pierwszy schemat przyjmowania Bajkaliny polecany jest dla osób bez specjalnych dolegliwości, dla zdrowych, a chcących jedynie uchronić swoje narządy wewnętrzne przed zmniejszaniem liczebności komórek budujących ich ciało.

1. Według pierwszego schematu: przez 6 kolejnych dni rano i wieczór po 50 mg, czyli razem 12 kapsułek, następnie robimy około 10 tygodniową (dwa i pół miesiąca) przerwę i ponownie 6 dni po dwie kapsułki dziennie i 10 tygodni przerwa, i tak dalej, bez końca.

Przy tej formie zaleca się przyjmowanie bajkaliny w okresie zmian pór roku według kalendarza chińskiego. To znaczy: sześć dni w czasie od 20 do 30 grudnia – na zimę, sześć dni w czasie od 1 do 10 marca – na wiosnę, sześć dni w czasie od 10 do 20 maja – na lato i sześć dni w czasie od 20 do 30 lipca – na późne lato oraz sześć dni w czasie od 1 do 10 października – na jesień. W tym schemacie dawkowania jedno opakowanie – 60 kapsułek starcza na cały rok.

Drugi schemat przyjmowania Bajkaliny jest polecany dla osób odczuwających dolegliwości chorobowe, na które zapisuje się kuracje Bajkaliną, a obejmuje ona objawy tak zwanego gorąca. Wskazania opisane są poniżej.

2. Według schematu drugiego; przyjmujemy Bajkalinę – 2 kapsułki dziennie przez okres 2 miesięcy, a następnie około 6 miesięcy przerwa i ponownie 2 miesiące przyjmowania i znów 6 miesięcy przerwa, i tak dalej bez końca. W tym schemacie na 8 miesięczny cykl zużywa się 2 opakowania, czyli 120 kapsułek.

Dwa miesiące przyjmowania Bajkaliny może w konkretnym przypadku być zbyt długie gdy już wcześniej ustąpią dolegliwości, które usprawiedliwiały dłuższe niż 6 dni jej przyjmowanie. Gdy załóżmy już po 3 czy 5 tygodniach ustaną ww. dolegliwości wtedy przerywamy codzienne przyjmowanie kapsułek i traktujemy się jak w schemacie nr 1, dla zdrowych. Robimy zatem przerwę 10 tygodni i ponownie przyjmujemy Bajkalinę przez 6 dni.

Wiadomym jest, że stałe przyjmowanie jakiejkolwiek substancji, a w szczególności odnosi się to do leków i ziół o silnym działaniu, nie jest właściwe. Tarczyca baikalska, jak również jej wyciąg Bajkalina oprócz interesującego nas działania aktywizującego telomerazę, ma między innymi silne działanie wyziębiające organizm.

Dla długowieczności, którą można osiągnąć jedynie w dobrym, zrównoważonym stanie zdrowia, wyziębiająca właściwość Bajkaliny jest zbędna, a przy objawach wychłodzenia lub wyziębienia organizmu, wręcz szkodliwa.

W przypadku, gdy z ważnych względów zdrowotnych nieodzowne jest zastosowanie Bajkaliny u osób wychłodzonych, podaje się ją równolegle z ziołami neutralizującymi jej działanie wyziębiające. W naszych kapsułkach wyziębiające działanie 50 mg bajkaliny, neutralizujemy dawką specjalnie dobranych ziół o działaniu rozgrzewającym.

Z uwagi na jej wyziębiające działanie, przestrzegamy przed długotrwałym, bez przerw, przyjmowaniem bajkaliny bez konsultacji ze znającym się na tym lekarzem lub zielarzem.

W czasie używania bajkaliny w celu osiągnięcia długowieczności, stosowanie dziesięciotygodniowych przerw po sześciodniowym stosowaniu w schemacie pierwszym lub sześciomiesięcznych przerw w schemacie drugim, według opinii fachowców, wygasi niemal wszystkie działania tego produktu, zarówno działanie wyziębiające, jak również aktywizujące telomerazę.

Przerwy w stosowaniu bajkaliny są nieodzowne, gdyż wystąpienie i dłuższe utrzymywanie się nawet nieznacznych działań terapeutycznych lub ubocznych, przy stosowaniu tego środka, w wariancie optymistycznym przez setki lat, może być istotne zdrowotnie. Wystąpienie takich działań mogło by znacząco zaburzyć program osiągania długowieczności.

Dotychczas przez setki lat bajkalina była używana do zwalczania przeróżnych dolegliwości (charakteryzujących się, tak zwanym, przez chińczyków, „gorącem”, a dla nas, bardziej zrozumiałym określeniem, będą stany zapalne, i aktywne zwyrodnienia, w tym też nowotwory, i alergie).

Bajkalina – zastosowanie

Dotychczasowe wskazania do używania bajkaliny obejmują:

 • działanie przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne
 • działanie przeciwzapalne i przeciwartretyczne
 • działanie żółciopędne i antyhepatotoksyczne (przeciwdziałające zatruciu wątroby)
 • działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwzakrzepowe (przy skłonności za zakrzepowego zapalenia żył)
 • działanie krążeniowe, nasercowe i hypotensyjne (poprawiające krążenie i obniżające nadciśnienie)
 • działanie antyoksydacyjne, przeciwwolnorodnikowe (obniżające stres oxydacyjny)
 • działanie sedatywne, przeciwdrgawkowe i anksjolityczne (uspokajające, przeciwlękowe, przeciwpadaczkowe)
 • działanie przeciwnowotworowe i cytotoksyczne (w podejrzeniach nowotworu i w wykrytych nowotworach)
 • działanie przeciwwirusowe (w przewlekłych infekcjach i spadku odporności)
 • działanie przeciwbakteryjne
 • działanie przeciwgrzybicze
 • kosmetyczne działanie Radix Scutellariae (przy plamach na skórze)

Dawkowanie bajkaliny z powyższych wskazań, jest dobrze opanowane przez zielarzy; długość czasu przyjmowania tego ziołowego wyciągu jest indywidualnie ustalana przez terapeutę, zazwyczaj jednak przeciętna stosowana dawka wynosi, około 100 miligramów bajkaliny dziennie, przez okres dwóch miesięcy.

Natomiast działanie bajkaliny, powodujące aktywację telomerazy w komórkach znajdujących się w stanie senescencji, zostało odkryte zupełnie niedawno, toteż nie ma jeszcze oficjalnie opracowanych i podanych powszechnie schematów stosowania tego ziołowego preparatu w tym celu.

Dlatego, po przeanalizowaniu wielokierunkowego wpływu bajkaliny na ustrój człowieka oraz po zasięgnięciu opinii doświadczonych lekarzy zajmujących się ziołolecznictwem, ustaliliśmy powyższe dwa schematy stosowania bajkaliny w celu aktywizacji telomerazy dla ludzi dorosłych.

Schematy te u tego samego człowieka mogą być okresowo stosowane wymiennie.

W związku z tym, że jednoznacznie udowodniono działanie bajkaliny aktywizujące telomerazę jedynie w komórkach będących w stanie senescencji (nie wiemy nic na temat jej działania aktywizującego telomerazę w komórkach nie będących w stanie senescencji), możemy spodziewać się następującego scenariusza:

Człowiek dorosły, okresowo przyjmujący bajkalinę (to znaczy bez znaczących przerw, powyżej 6 miesięcy), będzie się starzał, z wyglądu („fizjologicznie”), do stanu człowieka zdrowego 80,90 letniego. Różnica będzie dotyczyła jego potencjału biologicznego, odpowiadającego niezmiennie potencjałowi biologicznemu, w chwili rozpoczęcia przyjmowania bajkaliny.

Dzięki bajkalinie stan ten będzie trwały, przez niemal dowolną ilość lat, idących w setki.

Starzenie się komórek

Normalnie (bez Bajkaliny), codziennie część naszych komórek umiera. Do około 40 roku życia, umierające komórki są zastępowane komórkami sąsiednimi, które mają zdolność wykonania podziału mitotycznego. W związku z tym, ilość komórek w konkretnym narządzie znacząco nie ulega zmniejszaniu. Dlatego narządy wewnętrzne ludzi do wieku około 40 – 50 lat nie pomniejszają się, makroskopowo ich rozmiary są porównywalne do rozmiarów narządów ludzi młodszych.

Uważa się, że średnio, po czterdziestym roku życia, obumierające komórki są już coraz rzadziej zastępowane dzielącymi się komórkami sąsiadującymi, ponieważ te tracą swoją zdolność podziału mitotycznego, czyli że są w stanie senescencji. Normalnie bez Bajkaliny komórka może wykonać jedynie około 50 podziałów. Limit podziałów wynika z długości telomeru. Po wyczerpaniu go, komórka przechodzi w tak zwany stan senescencji. Komórka w stanie senescencji nie ma już zdolności podziału, może tylko tak trwać, nawet lata, aż do swojej śmierci, czyli do apoptozy.

Wtedy to makroskopowo niezauważalnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat, odbywa się proces stopniowego pomniejszania narządów wewnętrznych. U osób wiekowych stwierdzamy, że ich wątroby, serca, śledziony i pozostałe narządy są, jak najbardziej, prawidłowego kształtu, ale rozmiarowo są mniejsze niż wynika to z proporcji do wzrostu badanej osoby, jednym słowem są jakby za małe.

Jest to skutek sukcesywnego zmniejszania się ogólnej liczebności komórek tych narządów.

Zmniejszanie się liczby komórek budujących narząd skutkuje bezpośrednio zmniejszeniem ilości energii i substancji dostarczanej dla ustroju przez ten narząd, dlatego ludzie, którzy bez stosowania Bajkaliny osiągnęli wiek 80 czy 90 lat mają znacząco mniej siły fizycznej a także mniejszą odporność w porównaniu do czterdziesto czy sześćdziesięciolatków.

Aktywacja telomerazy

Jeśli zaczniemy aktywować swoją telomerazę w wieku 40 – 60 lat przyjmując Bajkalinę, to mamy powody domniemywać, że liczba komórek w naszych narządach wewnętrznych nie będzie się zmniejszać; a za tym, wpłynie to na utrzymanie na tym samym poziomie pozyskiwania jak i dostarczania takiej samej ilości energii i substancji w sposób ciągły, pomimo upływu lat. Ilość tej energii jest po prostu sumą dostarczanych porcji energii przez poszczególne komórki.

Ilość komórek w konkretnym narządzie, bez „Planu B”, normalnie maleje z upływem lat począwszy już od około czterdziestego roku życia, co skutkuje stopniowym zmniejszaniem się ilości dostępnej energii dla ustroju. Po zastosowaniu „Planu B” ilość ta pozostanie stale na poziomie momentu wejścia w realizację tego planu.

Rozpoczęcie „Planu B”

Dlatego bardzo istotnym jest aby „Plan B” Akademii Długowieczności rozpocząć w momencie jak najwcześniejszym. Im później go rozpoczniemy tym niższy potencjał energetyczny zachowamy na nadchodzące stulecia.

Dla zrozumienia powyższych przesłanek i mechanizmu osiągania nieprzeciętnej w dzisiejszych czasach długowieczności wielką rolę odegrał opis życia chińczyka Li Qing-Yuna.

A oto fragment książki autorstwa Dr Yang Jwing-Ming pod tytułem „Zmiana Mięśni/Ścięgien Przemywanie Szpiku/Mózgu”:

Li Qing-Yun urodził się w 1678r.(17 rok Qing Kang Xi) w prowincji Sichuan.W późniejszym okresie przeniósł się do do Kai Xian, siedziby rodziny Chen (Chen Jia Chang). Umarł w r.1928 n.e.w wieku 250 lat. Mając 71 lat zaciągnął się do armii prowincjonalnego wodza, Yue Zhong-Qi. Większość jego żon umierała wcześnie, toteż przyszło mu żenić się aż 14 razy w swym życiu.

Li był zielarzem, znawcą Qigong a większość czasu spędzał w górach. W 1927 r. generał Yang Sen odwiedził Li w jego rezydencji w Wan Xian, prowincja Sichan, gdzie wykonano pokazane tutaj zdjęcie. Li zmarł rok później, po powrocie z podróży.

Po jego śmierci, generał Yang Sen zbadał historię życia Li, celem sprawdzenia prawdziwości krążących o nim legend. Wszystko opisał w raporcie zatytułowanym: „Oparty na Faktach Raport o 250-letnim Człowieku, Któremu Powiodło się Życiu”, opublikowanym przez Chinese and Foreign Literatur Storehause (Zhong Wai Wen Ku), Taipei, Taiwan.

W raporcie opisuje Li jako mężczyznę mającego 7 stóp wzrostu, o dobrym wzroku i sprężystym kroku oraz bardzo długich i zakręconych paznokciach.

Wszystkie dostępne nam informacje wskazują na to, że historia ta jest prawdziwa. W spadku po Li Qing-Yunie otrzymujemy zatem zapewnienie, że człowiek może żyć ponad 200 lat a może i więcej, jeśli tylko on lub ona wiedzą jak tego dokonać. Dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że jeśli pełni pokory oddamy się studiom i badaniom, przybliżymy nadejście czasów, w których każdy będzie żył co najmniej 200 lat”.

Li Qing-Yun był sławnym zielarzem, który intuicyjnie, z powodzeniem stosując różne zioła, osiągnął wiek 250 lat. Z opisów, jakie się o nim zachowały, należy wnioskować, że przez ponad 150 lat stale wyglądał tak samo, był zdrowym silnym starcem, w pełni sił fizycznych, i intelektualnych.

Okresowe przyjmowanie bajkaliny może spowodować to, że współcześnie, człowiek osiągnie jeszcze dłuższe życie niż Li Qing-Yun z tego względu, że dziś mamy już konkretną wiedzę, na temat wpływu tego konkretnego zioła na telomerazę. Li Qing-Yun, mógł polegać jedynie na swojej intuicji. Nie znając mechanizmu działania bajkaliny, mógł robić zbyt długie przerwy w jej dawkowaniu, co mogło doprowadzać do apoptozy pewnych partii komórek zmniejszając powoli jego potencjał biologiczny.

Przyjmując bajkalinę bez zbyt długich przerw, unikniemy tego niebezpieczeństwa.

Sam Li uważał, że swoją długowieczność zawdzięcza diecie na którą składały się: ryż, wino ryżowe i zioła szczególnie wąkrotka azjatycka – centella asiatica, no i oczywiście stan ducha i umysłu. Z obecnej wiedzy nie wynika, aby wąkrotka azjatycka posiadała podobny wpływ na aktywację telomerazy jak Bajkalina. Zakładamy, że Li Qing -Yun wraz z wąkrotką, stosował również tarczycę bajkalską zawierającą m.in. bajkalinę, aktywnie pobudzającą telomerazę. W Chinach stosuje się ją bowiem szeroko od niepamiętnych czasów do sporządzania wielu mieszanek ziołowych.

Li Qing-Yun zachował wygląd na etapie zdrowego 80, 100 latka, zewnętrznie nie zmieniając się przez następne, około 150 lat.

Człowiek, realizujący „Plan B”, osiągając wiek i wygląd człowieka w wieku około 80 lat, będzie miał wszystkie swoje komórki w stanie, że tak powiem, 10 lat przed śmiercią, średnio mniej niż pięć mitoz przed senescencją, co sprawi, że od tej pory jego wygląd nie będzie się zmieniał.

Do tego wieku niemal wszystkie komórki ciała wykonają dane im 50 podziałów mitotycznych a dalsze, odnawiające struktury komórkowe, mitozy, będą mogły odbywać się tylko dzięki „nadsztukowywaniu” telomeru przez okresowo przyjmowaną bajkalinę. Niemal w nieskończoność.

Objaśnienia:

Co to jest senescencja?

Codziennie pewna część naszych komórek obumiera. Nazywa się to apoptozą komórki. Nie oznacza to śmierci całego ustroju tylko zmniejszenie liczebności komórek budujących organizm. Można by to określić stopniowym na co dzień nieauważalnym pomniejszaniem się ustroju.

Stan senescencji, to ostatni cykl biologiczny, konkretnej komórki, przed jej apoptozą, czyli przed uporządkowaną śmiercią, trwający niekiedy nawet wiele lat. Stan ten występuje w każdym organizmie, w każdym wieku, kiedy konkretna komórka wykona wszystkie (dozwolone jej długością telomeru, odnawiające struktury komórkowe) podziały mitotyczne.

Przypomnę, że komórka w ciągu całego swojego życia, z powodu długości telomeru, ma do dyspozycji około pięćdziesięciu podziałów. Po ostatnim podziale wchodzi w stan senescencji. Będąc w tym stanie, czasami nawet długie lata, stopniowo działa coraz gorzej. Przyczyniają się do tego szkody wolno – rodnikowe, od rodników hydroksylowych wynikające z metabolizmu i aktywności mitochondriów.

Będąc w tym stanie komórka nie może już liczyć na odnowienie swych struktur poprzez mitozę, ponieważ limit podziałów mitotycznych jest ograniczony długością telomeru.

Jeśli komórka w stanie senescencji zostanie potraktowana Bajkaliną aktywizującą telomerazę i w wyniku tego dosztukuje ona pięć fragmentów telomerów (jak zaobserwowano to w badaniach tkankowych), komórka będzie w stanie odnowić struktury komórkowe poprzez wykonanie aż 5 dodatkowych mitoz.

Mitozy, w komórkach organizmów żyjących na Ziemi (w warunkach bez-wodorowych już od tysięcy lat), odbywają się średnio, co dwa lata. Zatem, bajkalina wydłuży życie tej komórki, o około 10 lat.

Po upływie tego czasu, ta konkretna komórka ponownie wejdzie w stan senescencji, i po ponownej kuracji Bajkaliną ma szansę przedłużyć swoje życie o kolejne 10 lat, i tak bez końca.

Komórki, które dzięki Bajkalinie mają „posztukowany” telomer przedłużają swoje życie o około 10 lat.

Inne komórki, które od ostatniej dawki bajkaliny weszły w stan senescencji, potrzebują kolejnej porcji bajkaliny, ponieważ czekając na nią 10 lat najpewniej do tego czasu obumrą. Ze względu na permanentnie odbywający się proces wchodzenia w stan senescencji należy spożywać Bajkalinę stale, niemniej z odstępami sugerowanymi w powyżej omówionych schematach jej aplikacji.

Właśnie taki stan, stan człowieka, będącego przez długi czas, bo przez około 150 lat, stale 10 lat przed śmiercią, widzimy w opisie życia, Li Qing-Yuna, niezwykłego chińczyka, przedstawionego na wstępie.

Powrót do listy wykładów >

40 komentarzy
Urszula

2016-07-06 10:27:31 Odpowiedz

Proszę o napisanie czy bajkalina moze byc zazywana z innymi tabletkami np. z przeciwzakrzepowymi…mam nadkrwistosc ….dziękuje i pozdrawiam …Urszula

  Akademia Długowieczności

  2016-07-14 11:50:40 Odpowiedz

  Pomimo stosowania jej od ponad 2000 lat w tradycyjnej medycynie chińskiej, bajkalina nie była dotąd celem badań klinicznych na zachodzie, w związku z tym szczegółowe informacje dotyczące stosowania należy ustalać z lekarzem lub farmaceutą.

Mariusz

2016-07-22 09:59:20 Odpowiedz

Witam. Mam 26 lat i chcialem sie zapytac czy juz w tym wieku moge przyjmowac bajkaline?
Znane sa moze skutki odstawienia bajkaliny? Zaprzestanie jej brania na dlugi okres czasu?
Pozdrawiam

  Akademia Długowieczności

  2016-07-25 23:04:04 Odpowiedz

  Patrząc na pozytywny wpływ bajkaliny na proces telomerazy, wniosek nasuwa się sam – lepiej wcześniej niż później 🙂 W przypadku zaprzestania przyjmowania na dłuższy okres czasu trzeba by spodziewać się zmniejszenia tego efektu. Bajkalina jest stosowana od setek lat w tradycyjnej medycynie chińskiej, po prostu do tej pory nie była szerzej znana na zachodzie.

tomiczny

2016-08-02 22:09:54 Odpowiedz

Zamówiłem baikaline , będzie jutro , zacznę brać , podam też mamie (81) i spróbuję na psie mojego brata który mi mówi że ,,nie chcę z nim chodzić następne 12 lat na spacer ,,(duży labrador)
Pozdrawiam.

  Akademia Długowieczności

  2016-08-03 11:53:38 Odpowiedz

  Również pozdrawiamy serdecznie! 🙂

Majka

2016-08-05 19:56:58 Odpowiedz

A Jak stosowac bajkaline w proszku ?

  Akademia Długowieczności

  2016-08-14 13:25:38 Odpowiedz

  Najprościej byłoby chyba odmierzyć porcje wagowo, jedna kapsułka zawiera 5mg bajkaliny.

Ewa Pierzchalska-Wasinska

2016-09-10 19:33:51 Odpowiedz

Za kilka dni otrzymaj bajkaline .czy mam czekać na rozpoczęcie do grudnia zażywania / 6 dni i 10 tyg. przerwa/ ?

  Akademia Długowieczności

  2016-09-12 20:05:31 Odpowiedz

  Tak długo jak trzyma się Pani standardowego dawkowania polecanego przez Doktora Pokrywkę to nie wydaje nam się żeby było konieczne czekanie do początku miesiąca. W razie wątpliwości najwłaściwszym rozwiązaniem będzie konsultacja z lekarzem.

Jaworski

2016-09-16 17:14:57 Odpowiedz

Witam, bajkaline + wg. 2 schematu powinno spożywać się przed posiłkiem, w trakcie czy po posiłku?

  Akademia Długowieczności

  2016-09-18 19:10:16 Odpowiedz

  Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą tak długo jak trzymamy się podstawowych zaleceń, nie ma to znaczenia.

Ryszard

2016-09-17 16:06:48 Odpowiedz

Czy Bajkaline miózna stosowac do walki z rakiem i jak ja dawkowac.

  Akademia Długowieczności

  2016-09-18 19:15:13 Odpowiedz

  Bajkalina jest stosowana od ponad 2000 lat w medycynie chińskiej także w przypadku chorób nowotworowych. Jej wpływ na niektóre typy nowotworów wykazały też badania naukowe (np. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538000/ lub http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23502466). Jeśli chodzi o szczegółowe informacje dotyczące dawkowania to mogą one być różne w przypadku różnych pacjentów dlatego w tym temacie należy skonsultować się z lekarzem.

Adam

2016-09-26 19:21:02 Odpowiedz

Cz bajkaliną można leczć tocznia układowego?
Bardzo proszę o odpowiedź.Pozdrawiam

  Akademia Długowieczności

  2016-10-12 14:15:33 Odpowiedz

  Nie jesteśmy lekarzami, więc nie możemy udzielać indywidualnych porad medycznych. Bajkalina jest stosowana w medycynie chińskiej w terapii wielu schorzeń ale w przypadku konkretnego zastosowania konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Tesia

2016-12-06 22:58:47 Odpowiedz

Czy Bajkalina + leczy zaćmę??czy leczy głuchotę i szumy uszne???

  Akademia Długowieczności

  2016-12-07 12:53:46 Odpowiedz

  Bajkalina jest stosowana w tradycyjnej medycynie chińskiej jako środek stymulujacy i pobudzający procesy zdrowienia organizmu. Jeśli chodzi o zastosowanie w konkretnych dolegliwościach to niezbędna będzie konsultacja z lekarzem.

Joanna

2016-12-11 21:21:46 Odpowiedz

Witam,czy Bajkaline mogę podać kotu
,ja biorę 2×1 dziennie czy taką samą dawkę czy 1 kapsułkę podzielić na pół kocia wazy 2.6 kg i ma chorobę immunologiczna?

  Akademia Długowieczności

  2016-12-12 12:21:35 Odpowiedz

  Niestety nie znamy na ten moment badań wpływu bajkaliny na zwierzęta, także chyba bezpieczniej byłoby się wstrzymać, ewentualnie można skonsultować temat z weterynarzem.

Joanna

2016-12-12 23:01:36 Odpowiedz

Czy bajkalina może uczulać?Jestem bardzo silnym alergikiem/astamtykiem itd itp.

  Akademia Długowieczności

  2016-12-12 23:22:52 Odpowiedz

  Chociaż bajkalina jest stosowana od bardzo dawna i jest uznawana za bezpieczną, trudno wykluczyć w 100% możliwość uczulenia. By zmniejszyć ryzyko można zacząć od przyjęcia mniejszej dawki, po czym należy pilnie obserwować swój organizm. W przypadku wystąpienia reakcji należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Marzena

2016-12-16 12:52:02 Odpowiedz

Czy 2 miesięczne dawkowanie bajkaliny mogłoby odbudować uszkodzone błędniki?a moze jest i macie na to inne metody?☺pozdrawiam

Pan Piotr

2016-12-19 14:37:22 Odpowiedz

Czy będą jakieś konsekwencje jeżeli wziąłbym w schamacie pierwszym bajkaline z kilkudniowym opóźnieniem, powiedzmy najpierw zaczne 18 zamiast 20 grudnia a potem zrobię 10 tyg i 3 dni przerwy. Proces zostanie na te kilka dni zaburzony? Drugie pytanie, czy przyjmować bajkalinę w jakichś konkretnych odstępach czasu od posiłku? Dziękuję

  Akademia Długowieczności

  2016-12-20 01:24:19 Odpowiedz

  Jeśli chodzi o odstępy od posiłku, to pytaliśmy już o to Doktora Pokrywkę i dostaliśmy informację, że nie powinno to mieć żadnego znaczenia. Co do kilkudniowego opóźnienia to zgodnie ze słowami Doktora tak długo jak będzie zachowana przerwa i nastepnie sześć dni przyjmowania, to wszystko powinno być w porządku.

Szymon

2017-01-10 16:39:44 Odpowiedz

Witam,
Czy jeżeli chodzi o stosowanie kremu z bajkaliną to przyjmuje się również plany z odstępami czasu, czy można stosować przez cały czas?
Dziękuję za odp.

  Akademia Długowieczności

  2017-01-11 15:25:20 Odpowiedz

  Skonsultowaliśmy to i otrzymaliśmy informację, że w związku z mniejszą zawartością tarczycy bajkalskiej w kremie przerwy nie są konieczne. Pozdrawiamy!

Krzysztof

2017-01-20 17:11:00 Odpowiedz

Mam 22 lata i delikatną cerę. Czy dla takiej skóry też jest polecany krem z bajkaliną, czy jest on tylko dla skóry dojrzałej?
Pozdrawiam 😉

  Akademia Długowieczności

  2017-01-23 13:01:11 Odpowiedz

  Na stronie producenta http://www.red-ox.pl/produkty/13-krem-z-bajkalina-nr-1.html nie znaleźliśmy informacji, które wskazywałyby na to, że krem z bajkaliną przeznaczony jest tylko dla skóry dojrzałej. Prawdopodobnie nie ma przeciwwskazań stosowania dla cery delikatnej. W celu rozwiania wątpliwości w 100% zachęcamy do kontaktu z producentem 🙂

Bozena

2017-01-26 13:25:05 Odpowiedz

Czy mozna laczyc bajkaline z innym ziolem, np. Z vilcacora?

  Akademia Długowieczności

  2017-01-26 15:33:23 Odpowiedz

  Producent nie podaje na swojej stronie takiego przeciwwskazania ale proszę pamiętać, że redakcja portalu nie jest uprawniona do udzielania porad lekarskich. Zachęcamy do kontaktu z lekarzem korzystającym z ziołoterapii w swojej praktyce, który będzie w stanie zebrać wywiad i na tej podstawie pomóc w temacie łączenia i dawkowania.

Piotr

2017-01-27 00:13:29 Odpowiedz

Witam ja chciałbym sie zapytać ponieważ mam psa to mieszana rasa. Od 3 miesięcy zaczęło się cos dziać jeździłem po weterynarzach robilem mu różne badania po kilku badaniach jest podejrzenie o raku trzustki pies ledwie co chodzi strasznie schudl daje mu przepisywane leki ale one niepomagają zaledwie kroplówka poprawi na krutki dystans jego chęci do zabawy. Niewiem co robić… czy bajkalina mogla by mu pomuc jeżeli tak to w jakich dawkach i jakie są szansę na poprawę Pozdrawiem

  Akademia Długowieczności

  2017-01-28 14:34:52 Odpowiedz

  Dzień dobry, niestety nie jesteśmy lekarzami weterynarii więc nie możemy pomóc w temacie tej indywidualnej porady. Zachęcamy do kontaktu z lekarzem stosującym w swojej praktyce ziołolecznictwo – zbadaniu pupila i zrobieniu wywiadu powinien być w stanie podpowiedzieć więcej. Pozdrawiamy!

Piotr

2017-01-28 23:03:41 Odpowiedz

Niestety weterynarze po lilku błędnych wynikach i lilku paczkach stwierdzili ze kolejne skolei szczegolowe badanie musi być ” takich bylo chyba z 5 fajnie zarobili …” a na koncu zrobili mu operacje ktorej nie przeżył. To sa polskie weterynarza jak najwięcej kasy wyciągnąć a itak niepomagają pies nie przeżył:/ dziękuję za odpowiedź na tamto pytanie pozdrawiam

  Akademia Długowieczności

  2017-01-28 23:54:36 Odpowiedz

  Bardzo nam przykro, że tak potoczyła się sprawa. Szkoda, że nie trafił Pan na lekarza, któremu udałoby się uratować psiaka 🙁

Bozena

2017-01-31 10:13:06 Odpowiedz

Dziekujw za odppwiedz. A mam jescze jedno pytanie, odnosnie dawkoqania bajkaliny. Zakupilam bajkaline w sklepie zielarskim i zaczelam stosowac sama nie pod nadzorem lekarza zielarza. Biore ja jak jest naposane wyzej czyli prze Dwa miesiace i 6 miesuecy przerwy. Tylko moja bajkalina ma 200 mg wiec biote jedna dziennie czy stowsuje ja ok?

  Akademia Długowieczności

  2017-01-31 11:23:19 Odpowiedz

  Doktor Pokrywka zaleca przyjmowanie 100 mg bajkaliny dziennie. Pani przyjmuje 200 mg czyli dwukrotnie więcej.

Bozena

2017-01-31 13:55:00 Odpowiedz

Na ulotce mojej bajkaliny jest napisane ze przyjmuje sie hedna dziennie. Byc moze dlatego ze jest to ekstrakt 10:1. Dziekuje .

kolews

2017-03-04 22:14:29 Odpowiedz

ludzie i wy wierzycie w te brednie, coraz ktos wymysla jakieś cudoowne działanie czegoś, kto to badał i na kim , gdzie sa wyniki, by cos uwiarygodnic trzeba kilka lat badań na grupach ochotników, ktos robi kasę i balona z was

Napisz komentarz