Regulamin

Definicje:

Serwis – strona internetowa Akademii Długowieczności znajdująca się pod adresem http://longevitas.pl
Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu;

  1. Akademia Długowieczności to niekomercyjny portal o charakterze informacyjnym, mający na celu promowanie idei zdrowej i szczęśliwej długowieczności.
  2. Właścicielem serwisu jest Jan Pokrywka, zamieszkały przy ul. ul. Więźniów Politycznych 2A, 57-300 w Kłodzku.
  3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną w ramach której działa Serwis; zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu; próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane; uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom.
  4. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, do logotypów, grafik i treści przygotowanych przez Usługodawcę i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom.
  5. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, która posiada prawa do danego utworu.
  6. Użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter wysyłany przez serwis poprzez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych jest właściciel serwisu. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego uprawnienia Użytkownik powinien skontaktować się z właścicielem Serwisu.