12 maja, 2017

Jaki wpływ mają leki przeciwbólowe na nasz słuch?

Istnieją badania sugerujące, że kobiety które przyjmują często – dwa dni w tygodniu lub częściej –  ibuprofen lub paracetamol, są bardziej narażone na utratę słuchu.

Raport z 2012 roku, przedstawiony przez Brigham and Woman`s Hospital wykazał, że im więcej przyjmowanych leków bez recepty, tym większe jest ryzyko ogłuchnięcia. Ten sam zespół badaczy w 2010 r. opublikował wyniki badań, które wskazywały na podobny efekt u mężczyzn. Ryzyko wydaje się być wyższe u kobiet poniżej 50 r.ż., przyjmujących ibuprofen 6-7 razy w tygodniu.

Zespół naukowców przyjrzał się nawykom stosowania aspiryny, ibuprofenu i paracetamolu, wśród ponad 62 000 kobiet, w wieku 31-48 lat. Było to długoterminowe badanie – stosowanie leków przeciwbólowych przez kobiety te, obserwowane było przez 14 lat. Po upływie tego czasu okazało się, że 10,012 z nich straciło słuch. Wtedy właśnie skojarzone zostało stosowanie tych lekarstw z symptomami. Ryzyko narażenia słuchu na szwank, u kobiet przyjmujących ibuprofen 2-3 razy w tygodniu, wzrosło o 13%. U tych przyjmujących 4-5 razy w tygodniu o 21%, a 24% u kobiet które przyjmowały ibuprofen 6-7 razy.

Osoby przyjmujące paracetamol 2-3 dni w tygodniu, zagrożone były utratą słuchu o 11% bardziej, w porównaniu do osób przyjmujących go mniej, niż raz w tygodniu. O 21% wzrasta ryzyko, jeżeli lek przyjmowany był 4-5 razy. Naukowcy nie stwierdzili większego ryzyka utraty słuchu, związanego z przyjmowaniem aspiryny.

Kierownik badania Sharon G. Curhan zasugerowała, że ibuprofen i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmniejszać przepływ krwi do ślimaka – organu słuchowego – w uchu. Wpływa to na jego funkcjonowanie, a paracetamol upośledza czynniki, które chronią ślimaka przed uszkodzeniami.

Należy pamiętać, że raport ów opierał się na informacjach od samych pacjentów, nie na badaniach ich słuchu. Przegląd literatury naukowej z 2015 roku pokazuje, że nie ma żadnych danych potwierdzających wyniki wcześniejszych badań. Jednakże autorzy zauważyli, że audiometria wykazała głęboką utratę słuchu u niektórych osób przyjmujących kombinację paracetamolu i leków odurzających.

Kolejnym ograniczeniem sprawozdania – dotyczącego utraty słuchu przez kobiety przyjmujące paracetamol  i ibuprofen – jest nieuwzględnienie wpływu hałasu, na jaki były codziennie narażone. Nadmierne wystawienie na hałas jest znanym czynnikiem ryzyka dla utraty słuchu. Jeśli leki są przyczyną problemu, odstawienie ich powinno zatrzymać pogłębienie problemu. Nie jest jasne, czy zmiany te są odwracalne.

Źródło:

https://www.drweil.com/health-wellness/body-mind-spirit/ears-nose-throat/do-painkillers-cause-hearing-loss/

Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

   Wyślij komentarz

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.