3 listopada, 2017

Czy terapia komórkami macierzystymi może pomóc seniorom odzyskać fizyczną sprawność?

Najnowsze doniesienia za świata nauki! Opublikowano wyniki dwóch badań klinicznych z udziałem ludzi, nad terapią komórkami macierzystymi która mogłaby odwrócić objawy słabnięcia związanego z wiekiem. Wyniki te wskazują, że leczenie to jest zarówno bezpieczne, jak i niezwykle skuteczne w walce z kluczowymi czynnikami starzenia.

Naukowcy poczynili ostatnio znaczące postępy, w badaniu rozmaitych sposobów radzenia sobie ze starzeniem. Od odkrycia białka, które pomaga odbudować włosy i poprawić sprawność fizyczną u myszy, aż do odkrycia w jaki sposób przeszczepy kału przedłużają żywotność niektórych ryb. Jednak badania nad komórkami macierzystymi przyniosły jedno z najbardziej ekscytujących odkryć w badaniach przeciwstarzeniowych.

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSCs) są szczególnym rodzajem dorosłych komórek macierzystych, które wzbudzają duże zainteresowanie świata nauki. MSC są obecnie traktowane jako terapia przynajmniej 12-stu różnych typów stanów patologicznych – od raka do chorób serca.

Ten nowy sposób leczenia ma na celu zmniejszenie skutków słabnięcia wśród seniorów. To pierwsza „anty-starzeniowa” komórka macierzysta dedykowana temu problemowi, która musi zostać jedynie zatwierdzona przez FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków).

Kuracja opiera się na mezenchymalnych komórkach macierzystych ze szpiku dorosłego dawcy. W przywołanych próbach klinicznych średnia wieku pacjentów wynosiła 76 lat, a każdy z nich otrzymał pojedynczy zastrzyk. Zarówno 1. jak i 2. Faza prób wykazały, że leczenie to jest bezpieczne dla zdrowotnych.

Choć próby kliniczne zostały zaprojektowane tak, by po prostu zademonstrować jak bezpieczna jest to terapia, pokazały również jej niezwykłą skuteczność. Otworzyły tym samy drogę do znacznie większej, 3. Fazy prób klinicznych.

W pierwszej próbie 15 osłabionych pacjentów otrzymało pojedynczy zastrzyk MSC, pobranych od dawców szpiku kostnego w wieku od 20 do 45 lat. Pół roku później u wszystkich pacjentów odnotowano poprawę w zakresie sprawności fizycznej, poziomu czynnika martwicy nowotworu (grupy białek wydzielanych przez komórki układu odpornościowego) oraz ogólnej jakości życia.

Druga próba była randomizowanym, podwójnie ślepym badaniem, z udziałem grupy przyjmującej placebo. Ponownie nie odnotowano negatywnych skutków terapii, a zaobserwowaną przez naukowców poprawę w obrębie fizyczności określili oni jako niezwykłą.

Zawsze są pewne zastrzeżenia co do interpretacji skuteczności u małej liczby osób. Jednak niezwykłym jest to, że jednorazowe działanie terapeutyczne przyniosło poprawę w kluczowych obszarach, w których wątłość utrzymuje się przez wiele miesięcy – pisze David G. Le Couter i współpracownicy, w gościnnym artykule na łamach The Journals of Gerontology poświęconym badaniu.

Kolejnym etapem badań jest przejście przez rozszerzoną Fazę 2b badania klinicznego. Obejmuje ona 120-stu pacjentów, w 10-ciu lokalizacjach. Po niej nastąpi finalna, rozległa randomizowana Faza 3. To będzie ostatnia zapora przed uzyskaniem aprobaty publicznej dla tej terapii.

Z powodu starzenia się populacji, komórki macierzyste są bardzo obiecującą metodą radzenia sobie z zaburzeniami i wątłością wynikającymi z wieku, poprawiając wydolność fizyczną i jakość życia – mówi jeden z naukowców pracujący nad projektem, Joshua M. Hare, dyrektor Interdisciplinary Stem Cell Institute at the University of Miami Miller School of Medicine.

Nie ma zatwierdzonej przez FDA metody leczenia wątłości starczej, a więc ogromnego i poszerzającego się problemu, która tylko będzie rósł wraz ze zmianami demograficznmi.

Wyniki badań klinicznych Fazy 1 i Fazy 2 zostały opublikowane niedawno w The Journals of Gerontology.

Źródło:

https://newatlas.com/aging-frailty-stem-cell-treatment-human-trials/51867/

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

   Wyślij komentarz

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.