4 października, 2021

Naukowcy na tropie nowych metod walki z ubytkami słuchu

Starzejące się populacje to nowe wyzwania między innymi dla medycyny. Jednym z problemów związanych z zaawansowanym wiekiem (choć nie tylko) są ubytki słuchu.

Naukowcy przyglądając się temu tematowi, postanowili kolejny raz zainspirować się światem (innych) zwierząt w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Od dawna wiadomo bowiem, że ryby, ptaki czy żaby wykazują zdolność do regeneracji utraconych komórek rzęsatych, czyli zmysłowych komórek wchodzących w skład narządu Cortiego (słuchu, znajdującego się w ślimaku). O rezultatach badań przeczytać możemy między innymi na łamach European Journal of Neuroscience.

Jak powiedziała dr Jingyuan Zhang z University of Rochester Department of Biology oraz współautorka badania:

To zabawne, ale ssaki są dziwakami w królestwie zwierząt jeśli chodzi o regenerację ślimaka. Jesteśmy jedynymi kręgowcami, które nie są w stanie tego zrobić.

W 2012 roku w laboratorium dr Patricii White – profesor na University of Rochester Medical Center (URMC) Del Monte Institute for Neuroscience i głównej autorki przywołanego badania – prowadzono badania nad regeneracją komórek rzęsatych. Zidentyfikowano rodzinę receptorów (EGF) odpowiedzialnych za aktywację komórek podporowych (na których spoczywają komórki rzęsate), w narządach słuchu ptaków. W wyniku aktywacji komórki te mnożą się, co sprzyja tworzeniu się nowych czuciowych komórek rzęsatych. Według dr White istnieje potencjalna możliwość, by podobną ścieżką doprowadzić do porównywalnych rezultatów u ssaków.

Być może w czasie ewolucji ssaków doszło do zmian w ekspresji wewnątrzkomórkowych regulatorów sygnalizacji rodziny receptorów EGF. Mogło to wpłynąć na wyniki sygnalizacji, blokując regenerację. Nasze badania koncentrują się na znalezieniu sposobu na czasową zmianę tej ścieżki, by możliwa była zarówno regeneracja komórek rzęsatych, jak i ich integracja z komórkami nerwowymi mającymi kluczowe znaczenie dla słuchu. – powiedziała dr White.

Nowe badanie zrzeszyło między innymi naukowców z University of Rochester Medical Center oraz Massachusetts Ear and Eye Infirmary, który jest częścią Harvard Medical School. Naukowcy zajęli się testowaniem teorii, że sygnalizacja z rodziny receptorów EGF może odgrywać rolę w regeneracji ślimaka u ssaków. Skupiono się przede wszystkim na specyficznym receptorze – ERBB2 – znajdującym się w pomocniczych komórkach ślimakowych.

Zbadano różne metody aktywacji szlaku sygnałowego EGF. Jak odkryto, aktywacja szlaku ERBB2 wywołała kaskadową serię zdarzeń komórkowych. W ich wyniku komórki wspomagające ślimaka zaczęły się mnożyć, dając sygnał do aktywacji sąsiadujących komórek macierzystych, by stały się nowymi zmysłowymi komórkami rzęsatymi. Wydaje się również, że proces ten nie tylko wpływa na regenerację tych komórek, ale też na ich integrację z komórkami nerwowymi.

Proces naprawy słuchu to złożony problem, wymagający serii zdarzeń komórkowych. Komórki rzęsate muszą ulec regeneracji, a także funkcjonować prawidłowo i łączyć się z niezbędną siecią neuronów.

Badanie to ujawnia ścieżkę sygnałową, którą można aktywować różnymi metodami, co może stanowić szansę na nowe możliwości regeneracji ślimaka, prowadząc ostatecznie do odzyskania słuchu.  

Źródło:

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181015132953.htm

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera

Wyślij komentarz