30 stycznia, 2018

Lekarze ujawniają jak stosowanie rtęci dentystycznej wpływa na płód, matkę i niemowlę.

Podczas Dental Products Panel of United States Food and Drug Administration (FDA) 2010, Dorice Madronero przedstawiła pełne zatrważających wniosków oskarżenie.

Wiem, że jako młoda przyszła matka dwa razy poroniłam po zabiegu dentystycznym. Wiem, że w tamtym czasie stomatolog nie ostrzegł mnie przed ekspozycją na rtęć. Wiem, że na żadnej z moich wizyty u ginekologa nie byłam ostrzegana przed ryzykiem działania rtęci w wypełnieniach dentystycznych, ani pytana o moją historię medyczną i stomatologiczną.

Podczas spotkania pani Madronero przedstawiła swoje doświadczenia z rtęcią dentystyczną. Jeden z członków Dental Products Panel poparł jej obawy dotyczące dzieci. Dr Suresh Kotagal, neurolog dziecięcy w Mayo Clinic, podsumował to następująco: …myślę że nie ma miejsca dla rtęci u dzieci.

Agencje zajmujące się zdrowiem, informują opinię publiczną o możliwej obecności rtęci w niektórych gatunkach ryb i skorupiaków. Zalecają również kobietom w ciąży i dzieciom ograniczenie ich spożywania. Jednak stosowanie rtęci w stomatologii trwa nadal. Bez żadnych ostrzeżeń.

Dlaczego w niektórych miejscach świata rtęć uznawana jest za niebezpieczną, w innych zaś nie?

W 2013 roku United Nations Enviroment Programme (UNEP) powołał światową konwencję, mającą na celu zaprzestanie stosowania rtęci, co obejmowało inicjatywy mające na celu stopniowe zaprzestanie stosowania rtęci dentystycznej. W ramach tych starań, nowe rozporządzenie UE w sprawie rtęci przewidywało zakaz stosowania amalgamatu (stopów metali, w których rtęć jest jednym z podstawowych składników), u wrażliwej części populacji (kobiet w ciąży lub karmiących i dzieci poniżej 15 r.ż.). Ponadto, podjęto dyskusję na temat możliwości zaprzestania stosowania amalgamatów dentystycznych w Unii Europejskiej do 2030 roku.

Przed tym wydarzeniem, niektóre kraje już zakazały lub drastycznie ograniczyły używanie amalgamatu dentystycznego. Ponadto Francja zaleciła wcześniej stosowanie alternatywnych materiałów dentystycznych bez rtęci dla kobiet w ciąży, zaś Austria, Kanada, Finlandia i Niemcy procowały nad zmniejszeniem stosowania amalgamatowych wypełnień u kobiet w ciąży i dzieci.

Co ważne, nie ma egzekwowanych przepisów dotyczących rtęci dentystycznej dla kobiet w wieku rozrodczym, dzieci, ani żadnej innej części populacji. Pomimo międzynarodowych działań, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) obecnie uważa wypełnienia amalgamatowe za bezpieczne dla dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i więcej. Jednak szczegóły publicznych oświadczeń FDA (do znalezienia na ich stronie internetowej) dotyczących rtęci, uległy zmianie z biegiem lat. Zmieniły się informacje o potencjalnym szkodliwym wpływie na kobiety w ciąży, płód i dzieci poniżej 6 r.ż.

Częściwo z powodu obaw związanych z brakiem ochrony, International Academy of Oral Medicine and Toxicology (IAOMT) złożyła w 2014 roku pozew przeciwko FDA, w sprawie klasyfikacji przed agencję amalgamatu stomatologicznego. W ramach rzeczonej sprawy, IAOMT pozyskała wewnętrzny dokument FDA, w którym zaproponowano ograniczenie stosowania rtęci u kobiet w ciąży i karmiących, dzieci młodszych niż 6 lat, a także osoby z alergią na rtęć i historią chorób neurologicznych lub chorób nerek. Jednak, rzekomo z powodów administracyjnych, komunikat FDA (datowany na styczeń 2012 r.) nigdy nie został udostępniony publicznie.

Inne amerykańskie władze zwróciły się do FDA, w związku z niebezpieczeństwem stosowania rtęci dentystycznej u kobiet i dzieci. W 2009 roku 19 członków Kongresu USA napisało list do FDA, w których skoncentrowali się na potencjalnych zagrożeniach stosowania rtęci w tych właśnie grupach. Gdy Reprezentantka Kalifornii Diane Watson zaproponowała Mercury Filling Disclosure and Prohibition (Ustawę o ujawnianiu i zakazie stosowaniu rtęci, nie przyjętej ostatecznie), wyjaśniła: Grupą która jest najbardziej narażona na te wypełnienia, są tak naprawdę dzieci.

Naukowe dowody na zagrożenia związane ze stosowaniem rtęci dentystycznej u dzieci

Badania nad zagrożeniem dla płodu i niemowląt dostarczyły istotnych danych, łączących liczbę amalgamatowych wypełnień matki, z poziomem rtęci: we krwi pępowinowej, w łożysku, nerkach i wątrobie oraz owłosieniu płodu, a także mózgach i nerkach niemowląt. Kolejnym trendem w badaniach nad wypełnieniami amalgamatowymi u matek, są testy wykazujące że stężenie rtęci w mleku matki wzrasta, wraz z liczbą posiadanych przez nią wypełnień amalgamatowych.

Choć dwa badania były wielokrotnie wykorzystywane do obrony stosowania tych stopów metali u dzieci, inni naukowcy wykazali, że takie czynniki jak długoterminowe skutki, predyspozycje genetyczne i błędy pomiarowe muszą być brane pod uwagę. Co więcej, naukowcy badający tę samą grupę dzieci, zidentyfikowali potencjalne ryzyko wobec nich, w oparciu o płeć, predyspozycje genetyczne, a nawet żucie gumy.

Podczas gdy inne kraje na świecie sięgają po środki, które mają pomóc ochronić dzieci i kobiety w wieku rozrodczym przez zagrożeniami związanymi z rtęcią, USA nadal dopuszczają jej stosowanie.

Źródło:

http://www.collective-evolution.com/2018/01/05/doctors-show-what-dental-amalgam-mercury-can-do-to-fetuses-infants-children/

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

   Wyślij komentarz

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.