1 lipca, 2018

Drożny otwór owalny serca – wada która może być przyczyną migren?

U około 25% populacji występuje PFO – drożny owalny otwór serca. Zwykle stan ten nie daje żadnych objawów i nie powoduje problemów zdrowotnych. Badania pokazują jednak, że może wiązać się z udarem i migrenami.

Sercowe kłopoty

W wyniku PFO nawet małe skrzepy krwi mogą przedostawać się z serca do mózgu, powodując przemijające ataki niedokrwienne (TIA). Krew przemieszczająca się przez prawy przedsionek serca, mająca dotrzeć do płuc, przedostaje się do lewego przedsionka w momentach wysiłku, np. podczas kichania, kaszlu czy przy wypróżnianiu. Według lekarzy taki nieprawidłowy przepływ krwi może być również przyczyną niektórych udarów. Według badan 40-50% osób poniżej 55 roku życia i 20% osób starszych niż 55 lat które przyszły udar kryptogenny (o niejasnej przyczynie), ma drożny otwór owalny.

Tak więc w przypadku drugiego udaru tego rodzaju – szczególnie u młodszych pacjentów – lekarze wykonują zwykle echokardiografię przezprzełykową, by jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć PFO. Następnie w razie konieczności przeprowadza się zabieg zamknięcia otworu. Nie jest to jednak jednoznaczne z uniknięciem kolejnego udaru. Trwają więc dalsze badania nad zagadnieniem.

Przy okazji skupienia na problemie, lekarze odkryli związek między PFO, a migrenami. Niektórzy eksperci sugerują, że związek z tym ma mieszanie natlenionej i nieutlenionej krwi w sercu. Wspomniane wcześniej wędrujące do mózgu skrzepy, mogą wywoływać napady migreny.

Część naukowców zaobserowowała, że u tych pacjentów którzy przeszli udar, a którzy cierpieli na migreny z aurą, ich częstość zmniejszyła się lub ustąpiły one całkowicie, po poddaniu się zabiegowi zamknięcia PFO. Jednak brytyjscy badacze stawiają sprawę pod znakiem zapytania. Przestudiowali oni dziesiątki artykułów naukowych i odkryli, że wyniki są mieszane. Na przykład analiza 18 badań w których oceniano wpływ zamknięcia PFO na migrenę wykazała, zabieg ten zakończył problem migren w 14-83% we wszystkich z nich.

Nie bardziej zachęcające były wyniki randomizowanej, kontrolowanej próby. Udział wzięło w niej 74 pacjentów, losowo przydzielonych do dwóch grup – tych którzy zostali poddani zbiegowi zamknięcia PFO oraz tych których poddano operacji pozorowanej. Ostatecznie nie zauważono znacznej poprawy w migrenie, w żadnej z grup.

To czy pacjenci z PFO borykający się jednocześnie z migreną, mogą skorzystać na zamknięciu otworu nie jest całkowicie jasne. Mimo wszystko, w przypadku chronicznych migren i braku poprawy w odpowiedzi na leczenie, warto przyjrzeć się bliżej swojemu sercu.

Zagrożenia

Należy wziąć pod uwagę podzielone zdanie świata medyczne, na temat procedury zamknięcia PFO. Ponadto, bez względu na to czy odbywa się z powodu udarów czy migren, jest operacją która (jak każda) może wywołać niepożądane efekty. Wśród tych najczęściej wymienianych są: ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, krwawienie oraz tamponada serca – stan mogący zagrażać życiu. Dlatego też zamknięcie PFO nie jest konwencjonalną metodą „leczenia” migren, podobnie jak badanie echokardiogramem nie jest typowym badaniem wykonywanym osobom z migrenami.

Źródła:

https://bottomlineinc.com/health/migraine/could-fixing-a-heart-condition-cure-migraine-headaches

https://www.verywellhealth.com/migraine-and-hole-in-my-heart-1719922

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera

Wyślij komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.