21 kwietnia, 2019

Doniesienia ze świata nauki – czy witamina D może wspomóc walkę z rakiem jelita grubego?

Naukowcy z amerykańskiego Dana-Farber Cancer Institute donoszą, że uzupełnienie chemioterapii pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego o witaminę D, może opóźnić postęp choroby.

Jak powiedziała dr Kimmie Ng, dyrektor Clinical Research w Dana-Farber’s Gastrointestinal Cancer Center, wyniki te są bardzo obiecujące i stały się powodem, dla którego w przeciągu kilku miesięcy badania zaczną być prowadzone na większą skalę.

Z tego co wiemy, to badanie jest pierwszym, zakończonym, randomizowanym badaniem klinicznym nad suplementacją witaminy D, w leczeniu zaawansowanego lub przerzutowego raka jelita grubego. – dodała dr Ng.

Wstępne odkrycia zostały przedstawione w 2017 roku, na spotkaniu American Society of Clinical Oncology.

W badaniu udział wzięło 139 pacjentów, z 11 ośrodków akademickich i środowiskowych w Stanach Zjednoczonych,  którzy cierpieli na wcześniej nieleczony przerzutowy nowotwór jelita grubego. Osoby te przydzielono losowo do dwóch grup, które różniły się przyjmowanymi dawkami witaminy D. Pierwsza grupa otrzymywała początkowo 8000 IU, a następnie 4000 IU witaminy, jako dodatek do chemioterapii. Druga grupa zaś, przyjmowała 400 IU, wraz z chemioterapią, w każdym cyklu. Uważa się, że jest to dawka jaką znaleźć można w niektórych suplementach multiwitaminowych.

Pacjentów poproszono, by nie przyjmowali w okresie próbnych innych suplementów z witaminą D lub wapniem.

Osoby otrzymujące duże dawki, doświadczały objawów pogorszenia choroby z opóźnieniem o średnio 13 miesięcy. W grupie pacjentów, którzy przyjmowali małą dawkę, czas ten wynosił średnio 11 miesięcy.

Ponadto, w okresie obserwacji wynoszącym 22,9 miesiąca, pacjenci otrzymujący wysokie dawki witaminy D byli o 36% mniej narażeni na postęp choroby lub zgon.

W badaniu tym uczestniczyło jednak zbyt mało osób, by móc ustalić czy u pacjentów przyjmujących duże dawki suplementu, doszło do poprawy przeżycia ogólnego.

Nasza próba wskazuje na możliwą poprawę wyników u pacjentów, którzy otrzymali suplementy witaminy D. Czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie badań na większą skalę, by potwierdzić te ekscytujące i prowokatorskie odkrycia. – powiedział dr Charles Fuchs, obecny dyrektor Yale Cancer Center, pracujący niegdyś w Dana-Farber’s Gastrointestinal Cancer Center.

W badaniach laboratoryjnych witamina D wykazała pewne właściwości przeciwnowotworowe, np.: inicjowanie zaprogramowanej śmierci komórki (apoptozy), hamowanie wzrostu komórek rakowych oraz zmniejszanie ryzyka wystąpienia przerzutów. Prospektywne badania obserwacyjne pokazały, że istnieje związek pomiędzy wysokim stężeniem witaminy D we krwi, a niższym ryzykiem raka jelita grubego oraz zwiększoną przeżywalnością. Badania te nie mogły jednak wykazać jednoznacznie, że przyczyną tego stanu rzeczy była witamina D.

Naukowcy pobierali również próbki krwi pacjentów, by zmierzyć zmianę poziomu 25-hydroksywitaminy D. To standardowy test na określenie poziomu witaminy D. Okazało się, że jedynie 9% pacjentów miało wystarczającą ilość witaminy D w początkowej fazie leczenia. W trakcie badania, u pacjentów którzy otrzymywali małą dawkę, nie doszło do istotnej zmiany jej poziomu. Jednak osoby z grupy wysokodawkowej, osiągnęły optymalny poziom witaminy  D i utrzymały go.

Analiza uzyskanych wyników pokazuje, że korzyści wydają się być mniejsze u otyłych pacjentów, a także tych, który guzy zawierają zmutowany gen KRAS. Jak mówią naukowcy, sugeruje to, że niektóre podgrupy pacjentów mogą potrzebować nawet wyższych dawek witaminy D, by mogła zajść aktywność przeciwnowotworowa. Ostrzegli jednak, że nie wolno samodzielnie stosować dużych dawek tej witaminy.

Jak powiedziała dr Ng:

Te badania i ich rezultaty są niezwykle ważne. Identyfikują opłacalny, bezpieczny i łatwo dostępny środek, jako potencjalne wsparcie dla leczenia przerzutowego raka jelita grubego. Może mieć to więc oddziaływanie globalne, bez względu na status społeczno-ekonomiczny pacjenta lub zasoby danego kraju.

Źródło:

https://medicalxpress.com/news/2019-04-high-dose-vitamin-d-benefit-patients.html

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

   Wyślij komentarz

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.