14 kwietnia, 2019

Dlaczego migreny dotykają głównie kobiet? Świat nauki szuka odpowiedzi

Migrena to stan ciężkich, okresowych bólów głowy, którym towarzyszą zwykle nudności, zaburzenia widzenia oraz nadwrażliwość na dźwięk, światło i zapachy. Stanowi najczęściej występujące zaburzenie neurologiczne na świecie. Niestety, jest również drugą najczęstszą przyczyną poważnego upośledzenia codziennego funkcjonowania.

Dzięki nowym badaniom przedklinicznym przeprowadzonym na amerykańskim University of Texas w Dallas, być może dowiemy się, dlaczego migrena dotyka trzy razy więcej kobiet, niż mężczyzn.

Bolesne białko

W najnowszy badaniu, opublikowany na łamach Journal of Neuroscience, czytamy o białku które związane jest z powstawaniem objawów migreny. CGRP – peptyd związany z genem kalcytoniny  – jest znanym czynnikiem wyzwalającym migreny.

Wiemy już, że CGPR odgrywa znaczącą rolę przy migrenach. Badamy to białko od ponad 30 lat. Wytwarzane jest zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym (mózgu i rdzeniu kręgowym), jak i odwodowym układzie nerwowym, który biegnie w pozostałych obszarach, w tym oponach mózgowych. Nie może jednak przemieszczać się między nimi, jest bowiem zbyt dużye, by przekroczyć barierę krew-mózg, osłaniającą centralny układ nerwowy. – powiedział dr Greg Dussor, profesor nadzwyczajny neurologii, w UT Dallas School of Behavioral and Brain Sciences.

Wykazano, że białko to wprowadzone do opon mózgowych (warstwy tkanki ochronnej otaczającej mózg) powodowało reakcje bólowe u samic gryzoni – jednak nie u samców.

Co ciekawe, większość poprzednich badań przedklinicznych dotyczących migren i CGPR prowadzonych było tylko na samicach zwierząt. W związku z tym nie weryfikowano neurobiologicznych różnic płciowych.

To pierwsze badanie, które pokazuje że CGRP może wpływać w odmienny sposób na każdą z płci. Pokazuje to również, że może wywoływać efekt bólowy w oponach mózgowych, co było do tej pory kwestionowane w literaturze. – powiedział dr Dussor.

Choć badania nad białkiem prowadzone są od dekad, wciąż nie wiadomo gdzie w naszym organizmie zaczyna się jego niechlubna rola.

Neurony unerwiające opony mózgowe sygnalizują ból głowy. Jednak z uwagi na wachlarz objawów oraz faz migreny, uważa się że rozpoczyna się ona w mózgu.

Opisany eksperyment polegał na wstrzykiwaniu niewielkich dawek CGPR do opony twardej, czyli najbardziej zewnętrznej warstwy opon mózgowych. Ból głowy następował jedynie u samic. Podobna reakcja miała miejsce po wstrzyknięciu białka w łapki – ból odczuwały jedynie samice gryzoni.

Jak powiedział dr Dussor:

Reakcje te pokazują, że samice mogą być bardziej wrażliwe na działanie CGRP w obszarze całego ciała, nie tylko opon mózgowych. Nie wiemy jednak jeszcze, co to oznacza dla innych typów bólu.

Prawdopodobnie przyczyny występowania migren u kobiet są złożone. Jednak obraz przeprowadzonych badań pokazuje, że wprowadzenie CGGPR do opon mózgowych męskich osobników nie dało żadnego rezultatu. Według dr. Dussora może to sugerować, że sygnalizacja oparta na CGRP z opon mózgowych, może przyczyniać się do tego, że z powodu migren znacznie częściej cierpią kobiety.

Chociaż białko CGRP odrywa niewątpliwie rolę w migrenie, nie oznacza że jest to schorzenie oparte wyłącznie na nim. Badania te są dopiero pierwszym krokiem do zwrócenia uwagi na fakt, że CGRP może działać inaczej u kobiet. – powiedział dr Dussor.

Z powodu coraz szerzej zakrojonych badań nad CGRP i zapobieganiu migren, na świecie powstają leki które mają za zadanie zablokować działanie tego białka.

Źródło:

https://medicalxpress.com/news/2019-04-migraine-linked-protein-sex-specific-pain-effects.html

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

   Wyślij komentarz

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.