27 grudnia, 2018

Czy gorzka czekolada może poprawić wzrok?

Jak wykazują badania, spożywanie gorzkiej czekolady (w porównaniu do mlecznej) wyraźnie poprawia wzrok u młodych dorosłych.

Wyraźne spojrzenie

W badaniu udział wzięło 30 zdrowych osób, ok. 26. roku życia. Żadna z nich nie miała historii chorób oczu, a ich wzrok oceniony został jako prawidłowy.

Ochotnikom podawano czekolady – ciemną i mleczną, w odstępstwie przynajmniej 72 godzin. W dni badań, uczestnicy spożywali albo 47 g czekolady o zawartości 72% kakao (ok. 316 mg flawanoli, stanowiących podgrupę flawonoidów), bądź 40 g mlecznej czekolady (12,4 mg flawanoli). Następnie, w ciągu 2 godzin od zjedzenia czekolady, badano im ostrość wzroku za pomocą trzech testów.

Wyniki pokazały, że u wszystkich uczestników nastąpiła poprawa w przypadku ostrości widzenia małych liter. Czekolada nie wpłynęła jednak na ostrość wzroku, w przypadku dużych liter lub dużego kontrastu.

Jak twierdzą autorzy badania, za poprawę tę mogą być odpowiedzialne flawonoidy, które usprawniają drogę przenoszenia bodźców z siatkówki i/lub przepływ krwi w mózgu, zwiększając biodostępność tlenu i składników odżywczych dla miejsc aktywnych metabolicznie.

Jak pokazują badania, flawanole kakaowca mogą poprawić przepływ krwi. Jeszcze tylko jeden test zbadał ich wpływ na sprawność wzrokową u zdrowych osób. Poddani mu ochotnicy, którzy spożywali dawkę zawierającą 720 mg flawanoli pochodzących z kakao, odnotowali pewną poprawę w widzeniu, w przeciągu 2 godzin od spożycia.

Flawanole wykazały również obiecujące właściwości, jeśli chodzi o poprawę widzenia u osób z jaską lub nadciśnieniem ocznym.

W przytoczonym badaniu istnieją jednak pewne luki. Na przykład zawartość  flawanoli w czekoladach nie była mierzona bezpośrednio. Ich stężenie w 72% czekoladzie oszacowana została na podstawie analizy, która została przeprowadzona w 2014 roku przez ConsumerLab. Nie jest jasne, w jaki sposób poczyniono obliczenia dotyczące czekolady mlecznej.

Sposób obliczania zawartości jest bardzo istotny, ponieważ niektóre czekolady przetworzone zostały w sposób, który uszczuplił zasoby flawanoli, bądź całkowicie je zniszczył. Za przykład niech posłużą alkalizowane, prażone w wysokiej temperaturze lub fermentowane ziarna kakaowca, które tracą większość związków. Zmienić to może skrócenie czasu opiekania i fermentowania.

Wszystko to oznacza, że samo nabycie gorzkiej czekolady nie gwarantuje nam jeszcze pożądanej ilości flawanoli. Innymi słowy – zawartość (procent) kakao w czekoladzie nie jest miarodajnym wskaźnikiem stężenia tych związków. Ponadto może się ono różnić, w zależności od warunków uprawy.

Nie wiadomo czy spożywanie flawanoli może przynieść dłuższą, niż 2-godzinną poprawę widzenia. Podobnie czy efekt ten byłoby taki sam, u osób z wadą wzroku lub chorobami oczu.

Wyniki tego badania powinny więc zostać uznane za bardzo wstępne. Potrzebnych jest więcej badań, by móc jednoznacznie potwierdzić wpływ flawanoli znajdujących się w kakaowcu, na poprawę wzroku.

Źródło:

https://examine.com/nutrition/dark-chocolate-eyesight/

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

   Wyślij komentarz

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.