27 grudnia, 2018

Czy gorzka czekolada może poprawić wzrok?

Jak wykazują badania, spożywanie gorzkiej czekolady (w porównaniu do mlecznej) wyraźnie poprawia wzrok u młodych dorosłych.

Wyraźne spojrzenie

W badaniu udział wzięło 30 zdrowych osób, ok. 26. roku życia. Żadna z nich nie miała historii chorób oczu, a ich wzrok oceniony został jako prawidłowy.

Ochotnikom podawano czekolady – ciemną i mleczną, w odstępstwie przynajmniej 72 godzin. W dni badań, uczestnicy spożywali albo 47 g czekolady o zawartości 72% kakao (ok. 316 mg flawanoli, stanowiących podgrupę flawonoidów), bądź 40 g mlecznej czekolady (12,4 mg flawanoli). Następnie, w ciągu 2 godzin od zjedzenia czekolady, badano im ostrość wzroku za pomocą trzech testów.

Wyniki pokazały, że u wszystkich uczestników nastąpiła poprawa w przypadku ostrości widzenia małych liter. Czekolada nie wpłynęła jednak na ostrość wzroku, w przypadku dużych liter lub dużego kontrastu.

Jak twierdzą autorzy badania, za poprawę tę mogą być odpowiedzialne flawonoidy, które usprawniają drogę przenoszenia bodźców z siatkówki i/lub przepływ krwi w mózgu, zwiększając biodostępność tlenu i składników odżywczych dla miejsc aktywnych metabolicznie.

Jak pokazują badania, flawanole kakaowca mogą poprawić przepływ krwi. Jeszcze tylko jeden test zbadał ich wpływ na sprawność wzrokową u zdrowych osób. Poddani mu ochotnicy, którzy spożywali dawkę zawierającą 720 mg flawanoli pochodzących z kakao, odnotowali pewną poprawę w widzeniu, w przeciągu 2 godzin od spożycia.

Flawanole wykazały również obiecujące właściwości, jeśli chodzi o poprawę widzenia u osób z jaską lub nadciśnieniem ocznym.

W przytoczonym badaniu istnieją jednak pewne luki. Na przykład zawartość  flawanoli w czekoladach nie była mierzona bezpośrednio. Ich stężenie w 72% czekoladzie oszacowana została na podstawie analizy, która została przeprowadzona w 2014 roku przez ConsumerLab. Nie jest jasne, w jaki sposób poczyniono obliczenia dotyczące czekolady mlecznej.

Sposób obliczania zawartości jest bardzo istotny, ponieważ niektóre czekolady przetworzone zostały w sposób, który uszczuplił zasoby flawanoli, bądź całkowicie je zniszczył. Za przykład niech posłużą alkalizowane, prażone w wysokiej temperaturze lub fermentowane ziarna kakaowca, które tracą większość związków. Zmienić to może skrócenie czasu opiekania i fermentowania.

Wszystko to oznacza, że samo nabycie gorzkiej czekolady nie gwarantuje nam jeszcze pożądanej ilości flawanoli. Innymi słowy – zawartość (procent) kakao w czekoladzie nie jest miarodajnym wskaźnikiem stężenia tych związków. Ponadto może się ono różnić, w zależności od warunków uprawy.

Nie wiadomo czy spożywanie flawanoli może przynieść dłuższą, niż 2-godzinną poprawę widzenia. Podobnie czy efekt ten byłoby taki sam, u osób z wadą wzroku lub chorobami oczu.

Wyniki tego badania powinny więc zostać uznane za bardzo wstępne. Potrzebnych jest więcej badań, by móc jednoznacznie potwierdzić wpływ flawanoli znajdujących się w kakaowcu, na poprawę wzroku.

Źródło:

https://examine.com/nutrition/dark-chocolate-eyesight/

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

    Zapisz się do newslettera

      Wyślij komentarz

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.