Długowieczność dla każdego – sypialnia normobaryczna

Najlepsze warunki sprzyjające zdrowej długowieczności można stworzyć w mieszkaniu normobarycznym z ciśnieniem około 1500 hektopaskali. Prawdą jest, że to rozwiązanie jest drogie, niedostępne dla ludzi dysponujących skromnymi środkami finansowymi.

Wobec tego – czy pozostali mogą ustrzec się przed żylakami, hemoroidami, bezsennością, rozdrażnieniem i innymi objawami choroby głębokiego oddychania? Czy istnieje długowieczność dla każdego? Odpowiedź brzmi: tak, istnieje. Człowiek, który dysponuje przeciętnym budżetem może za kwotę mniejszą niż pięć tysięcy złotych stworzyć sobie sypialnię, w której będzie miał atmosferę wielokrotnie bardziej sprzyjającą zdrowiu i długowieczności, niż warunki panujące obecnie w atmosferze ziemskiej i siłą rzeczy również w zwykłych mieszkaniach.

Jak stworzyć sypialnię normobaryczną

Aby stworzyć taką sypialnię, należy:

 • Mieć szczelne okna.
 • Uszczelnić drzwi do sypialni.
 • Kupić czujnik stężenia dwutlenku węgla.
 • Kupić koncentrator tlenu.
 • Zaopatrzyć się w pochłaniacz wilgoci.
 • Kupić klimatyzator.

Szczelne okna

Mogą to być nowoczesne okna plastikowe lub drewniane fabrycznie zaopatrzone w dobre uszczelki albo stare okna, których szczelność została poprawiona przez przyklejenie gumowych uszczelek nabytych w markecie budowlanym.

Szczelne drzwi

Drzwi można uszczelnić przez przyklejenie gumowych uszczelek nabytych w markecie budowlanym.

Czujniki

Przykładowe czujniki stężenia dwutlenku węgla i tlenu przedstawiają poniższe zdjęcia. Czujnik dwutlenku węgla pokazuje stężenie 0,78 %, czujnik stężenia tlenu 33,4%.

czujniki CO2 i tlenu

Czujnik stężenia dwutlenku węgla (po lewej) i tlenu (po prawej)

czujnik CO2

Czujnik dwutlenku węgla z układem sterującym powietrze po przekroczeniu stężenia dwutlenku węgla 2%.

Koncentrator tlenu

Za pomocą koncentratora tlenu można uzyskać stężenie tlenu wynoszące nawet 28 %. Jeśli stężenie tlenu jest większe niż 26 % należy unikać materiałów łatwopalnych w sypialni, na przykład pościeli z sztucznych materiałów, podatnych na iskrzenie. Koncentrator należy umieścić w innym pomieszczeniu, a do sypialni doprowadzać uzyskaną mieszankę wężykiem.

koncentrator tlenu
Koncentrator tlenu

Pochłaniacz wilgoci

Dobrym rozwiązaniem jest osuszacz powietrza z ujemnym jonizatorem, dającym powietrze jak w lesie lub nad wodospadami.

osuszacz powietrza
Osuszacz powietrza

Klimatyzator

Zadaniem klimatyzatora jest regulowanie temperatury. Najlepsza temperatura do spania wynosi 18 stopni Celsjusza. W ciągu dnia optymalna temperatura to 21 stopni. Meble i wyposażenie powinny być niepalne. Kratki wentylacyjne należy zakleić.

Celem tych wszystkich zabiegów i zakupów jest stworzenie w sypialni atmosfery do oddychania o następujących parametrach:

 • stężenie dwutlenku węgla 0,5 do 1,2 procent (nie więcej niż 2 %),
 • stężenie tlenu ok. 26 procent (może być 25 – 28%)
 • wilgotność względna powietrza 40 – 60 procent,
 • temperatura 18 stopni Celsjusza.

Jeżeli człowiek będzie spał w pomieszczeniu zapewniającym takie parametry, jego zdrowie się poprawi. Taki człowiek ma również szanse osiągnięcia wieku powyżej 120 lat.

Oczywiście jest to oszczędnościowy program długowieczności. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zapewnienie wszystkich wymienionych wyżej parametrów oraz dodatkowo optymalnego dla człowieka ciśnienia, wynoszącego 1500 hektopascali. Podniesienie ciśnienia powietrza zwiększa jeszcze efektywność działania hiperkapni (podwyższonej zawartości dwutlenku węgla) i hiperoksji (podwyższonej zawartości tlenu).

Słownik Akademii Długowieczności

Mieszkanie normobaryczne – mieszkanie zapewniające ciśnienie ok. 1500 hPa, czyli stwarzające warunki normobarii. Pełna normobaria fizjologiczna zapewnia równocześnie optymalny dla człowieka skład powietrza do oddychania.

Optymalny dla człowieka skład powietrza do oddychania – zawartość dwutlenku węgla 0,5 – 1,2%, zawartość tlenu 26%.

Stężenie zawartość składnika w mieszaninie. W tym opracowaniu stężenie wyrażane jest stosunkiem objętości składnika do objętości roztworu (jednostka: ułamek objętościowy).

Ułamek objętościowy jest wielkością niemianowaną, można go wyrażać także w procentach albo w ppm.

ppm (ang. parts per milion)– ułamek wyrażający liczbę części składnika na milion części roztworu.

Rozmowa z Doktorem Pokrywką

Panie Doktorze, jednym z objawów choroby głębokiego oddychania są żylaki. Zwraca uwagę powszechność żylaków na nogach, żylaków odbytu, żylaków na powrózku nasiennym. Moja mama miała bardzo zaawansowane żylaki na nogach – jej podudzia to były kłębiące się powrozy rozszerzonych żył. Pamiętam, że co jakiś czas miała skrzep i zapalenie żył. Absolutnie nie kojarzyłem tego z brakiem wystarczającej ilości dwutlenku węgla w powietrzu i w organizmie. Teraz już wiem i jestem całkowicie do tego przekonany. Wiem od Pana, że mechanizm jest taki:

 • Zbyt mała ilość dwutlenku węgla w powietrzu powoduje, że organizm przyswaja za mało tlenu z powietrza.
 • Za mało tlenu znajduje się w narządach wewnętrznych oraz we krwi doprowadzanej przez tętniczki do ścian żył.
 • Z powodu niedotlenienia ścian żył są one słabe, wiotczeją i rozciągają się. Tworzą się w ten sposób żylaki.

Czy to nie zadziwiające, że tyle lat po odkryciach Profesora Buteyki większość lekarzy nie ma „zielonego pojęcia” o tym, że żylaki wiążą się z głębokim oddychaniem i idącym za nim niedoborem dwutlenku w organizmie?

Doktor Pokrywka: Większość lekarzy nie słyszała nazwiska profesora Buteyki. Jego odkrycia co prawda zostały uznane bez zastrzeżeń przez naukę światową, jego metoda stosowana jest oficjalnie w leczeniu wielu chorób w Rosji i innych krajach na świecie, ale jest to kropla w morzu ignorancji. Jest to mocna informacja naukowa, lecz informacja nierozpowszechniona i już zapominana – bo nikt z wielkich graczy nie ma interesu, żeby to upowszechniać. Interesu nie robi się bowiem na prawdzie i na prawdziwej poprawie zdrowia, tylko na ciemnocie i na oszustwie, że jest lepiej, a w istocie zdrowie się pogarsza.

A jednak pozwolę sobie wyrazić nadzieję: ludzi dobrej woli jest na tyle dużo,  że coraz więcej osób dowie się o jednym z największych geniuszy medycyny i zdrowia – profesorze Konstantinie Buteyko, że jego odkrycia zostaną szeroko wykorzystane. Profesor Buteyko wykonał całą tak zwaną czarną robotę naukową i na tej bazie mogliśmy uzmysłowić sobie wielkość tego odkrycia dla prawdziwej długowieczności. Wiem po swoich bliskich, jak trudno zmienić wieloletnie nawyki myślowe, lecz cierpliwość daje owoce.

Mam jeszcze jedno pytanie. Czy po potopie, obecnym w dawnych przekazach  wielu kultur i narodów, zaczęli chorować ludzie na całej ziemi?

Doktor Pokrywka: Na pewnych obszarach  – wyżej położonych – prawdopodobnie nie było potopu. Tam ludzie nie wiedzieli o potopie, zauważyli tylko, że pojawiły się choroby. Potop był prawdopodobnie spowodowany kosmiczną katastrofą, w wyniku której zmieniło się położenie osi  ziemi.  Ziemia zaczęła najpewniej obracać się w przeciwnym kierunku. Związane z tym zmiany klimatyczne  nastąpiły nie tylko na obszarach objętych potopem, ale na całej ziemi. I to jest to mityczne otwarcie puszki Pandory. Wszystkie choroby są właśnie tego wynikiem. Zawartość tlenu w atmosferze zmniejszyła się o około 30 procent. Znacznie bardziej drastyczne było zmniejszenie się zawartości dwutlenku węgla w powietrzu: około 50 – krotne, czyli o 5000 procent.

Wobec takiego faktu bledną wszelkie inne przyczyny chorób, dlatego moim zdaniem odkrycia Buteyki mają znaczenie fundamentalne. Lecz wielu powie: mnie na to nie stać.

Doktor Pokrywka: Trzeba na to spojrzeć inaczej. Na zakupienie urządzeń do stwarzania optymalnej  mieszanki oddechowej potrzeba w wersji mini kwoty około 5 tys. złotych. Przeciętnie ludzie wydają o wiele więcej na leki, które jedynie powierzchownie likwidują objawy, lecz wcale nie usuwają przyczyn; o wiele więcej, bo są to wydatki trwające latami i dziesiątkami lat. Przez swoje skutki uboczne leki „jedno leczą drugie kaleczą”, w rezultacie skracając życie lub powodując  niedołęstwo.  Jeżeli ktoś ma rodziców w podeszłym wieku, cierpiących na przykład na astmę oskrzelową, niewydolność serca, miażdżycę lub inne objawy choroby głębokiego oddychania, by im prawdziwie pomóc warto pomyśleć o przeniesieniu ich do zdecydowanie lepszych warunków egzystencji – do pomieszczenia wyposażonego w urządzenia, które dają mieszankę oddechową usuwającą  przyczyny tych chorób i sprzyjającą zdrowej długowieczności.

Konieczna jest głęboka zmiana w świadomości ludzi, rewolucja edukacyjna. Ogromna praca do wykonania dla nauczycieli zdrowia, takich jak Pan.

Panie Doktorze, nasuwa mi się jeszcze takie pytanie: czy ludzie w raju, w Ogrodzie Eden  martwili się o jedzenie i o właściwe żywienie?

Doktor Pokrywka: Nie było takiej potrzeby. Pożywienia była nadobfitość i było to pożywienie zdrowe. Nie było stresów związanych z lękiem przed głodem. Powietrze miało skład optymalny dla człowieka. Dlatego nie było chorób.

Panie Doktorze, na zdrowie i długowieczność człowieka wpływają takie czynniki, jak nastawienie duchowe i emocjonalne, odżywianie, sen, oddychanie, krążenie energii w organizmie. Gdyby Pan miał uszeregować te czynniki pod względem ich doniosłości, znaczenia dla zdrowej długowieczności dla każdego, jaka byłaby to kolejność?

Doktor Pokrywka: Oto ta hierarchia.

 1. Oddychanie właściwą mieszanką oddechową.
 2. Nastawienie duchowe.
 3. Odżywianie.
 4. Sen.
 5. Higiena ciała.

Ad 1) Oddychanie ma znaczenie największe. Ważne jest, czym oddychamy. W części pierwszej tego wykładu powiedziałem, jak osiągnąć w sypialni, a najlepiej w całym mieszkaniu optymalną mieszankę oddechową. Krótko powtórzę: zawartość objętościowa dwutlenku węgla w powietrzu 0,5 – 1,2 % , zawartość tlenu 25 – 28%, wilgotność względna powietrza 40 – 60%. Można to stosunkowo łatwo osiągnąć, wyposażając pomieszczenie w przedstawione w części pierwszej urządzenia:

 • koncentrator tlenu, aby zwiększyć zawartość tlenu,
 • czujnik tlenu, aby kontrolować zawartość tlenu,
 • czujnik dwutlenku węgla  z układem sterującym –  po przekroczeniu stężenia 2%, czujnik powoduje włączenie wentylacji usuwającej nadmiar CO2,
 • klimatyzator, aby regulować temperaturę (optymalna: w dzień 21 stopni , w nocy 18 stopni).
 • osuszacz powietrza z ujemnym jonizatorem, aby utrzymywać w wilgotność względną powietrza  w granicach 40 – 60%, oraz aby nasycać ujemnie naładowanymi cząsteczkami gazu powietrze, którym oddychamy.

Dodatkowa informacja:

Aby podnieść stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu można wpuścić trochę CO2 z butli (gazy techniczne). Wpuszczając gaz należy mierzyć czujnikiem stężenie CO2. Orientacyjnie: dostarczając ok. 500 litrów, czyli 0,5 m sześciennego CO2 do przeciętnego pokoju mającego 50 m sześciennych podnosimy jego stężenie do 1 procent.

Ad 2) Aby osiągnąć długowieczność trzeba tego chcieć. A więc mieć do zrobienia w życiu coś ważnego i pożytecznego dla ludzi. Nie kojarzyć wieku dojrzałego z chorobami, niedołęstwem i samotnością, lecz z mądrością, optymizmem, sprawnością, zdrowiem i pożyteczną aktywnością. Ponadto usunąć emocjonalno – duchowe przyczyny chorób, o których mówi Sergiusz Łazariew, Luiza Hay i inni. Zrezygnować  z pychy, tłumionej złości, żalu i pretensji do rodziców, siebie samego i innych. Wyrzucić z siebie  złe uczucia, wyrazić je, a następnie radykalnie wybaczyć sobie i wszystkim.

Ad 3) Najważniejsze: wyeliminować z diety wodę mineralną i pszenicę we wszelkich postaciach, pamiętać o równowadze kwasowo zasadowej – dużo warzyw gotowanych, trochę mniej owoców, mało mięsa i nabiału.

Ad 4) Sen w temperaturze 18 stopni po umiarkowanym zmęczeniu fizycznym, w optymalnych godzinach: od  22-giej  do 6-tej, aby było jak najwięcej godzin dających  podwójną regenerację  (czyli godzin pomiędzy 19-tą i 3-cią nad ranem).

Ad 5) Utrzymywanie ciała w czystości zewnętrznej  (bez patologicznej flory bakteryjnej na skórze)  i wewnętrznej (czystość wątroby i jelit). Unikanie zbyt długiego kontaktu ciała z wodą chlorowaną, natryskiwanie skóry oliwką magnezową w miejscach skłonnych do gromadzenia się potu (pachy, pachwiny, stopy). Podkreślam: pocenie się jest naturalnym procesem, groźne dla zdrowia może być tylko rozwijanie się bakterii na pocie, a temu zapobiega stosowana zewnętrznie oliwa magnezowa.

Na razie wiemy bardzo niewiele, jak żyli ludzie przed potopem. Lecz to, co wiemy, wprowadzone w czyn, może dać każdemu zdrowie, harmonię wewnętrzną i prawdziwą długowieczność.

Powrót do listy wykładów >

Brak komentarzy
Napisz komentarz