Adres
Al.Jana Pawła II 61 B lok. 247
01-031 Warszawa