Adres
Jeżowe 135,
7-430 Jeżowe k. Rudnika nad Sanem