Telefon
Opis firmy

Głównym założeniem medycyny osteopatycznej jest traktowanie organizmu ludzkiego jako całości, w której zachodzą powiązane ze sobą procesy. Badanie obejmuje każdą cześć ciała i musi uwzględniać wszelkie istniejące nieprawidłowości organizmu. Celem tego jest odnalezienie dysfunkcji pierwotnej, czyli tej najważniejszej, która może powodować bóle i zaburzenia w cały ciele. Może ona pozornie nie mieć związku z dolegliwościami z jakimi pacjent pojawił się w gabinecie. Osteopatia jako dziedzina wykorzystująca metody diagnostyki klinicznej nie stanowi alternatywy dla medycyny akademickiej, ale jest jej doskonałym uzupełnieniem i opiera się na dokładnej znajomości anatomii oraz procesów zachodzących w organizmie człowieka. W terapii osteopatycznej nie wykorzystuje się leków.

Adres
ul. Witosa 3A/5 (w Centrum Medycznym Medi-Kol),
18 - 500 Kolno