13 czerwca, 2017

Dowiedzione naukowo, zdrowotne korzyści Terapii Niskimi Dawkami Naltreksonu (LDN).

Naltrekson w niskich dawkach to lek stosowany do zwalczania raka i chorób autoimmunologicznych. Pomaga złagodzić ból i stan zapalny spowodowany różnymi czynnikami. Terapia z jego wykorzystaniem może być pomocna przy wielu chorobach przewlekłych.

Wprowadzenie

LDN czyli Low Dose Naltrexone (Naltrekson w niskich dawkach) to lek, który może pomóc w leczeniu szeregu nowotworów, zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, chorób autoimmunologicznych oraz wielu innych problemów.

Początkowo preparat Naltrekson dostępny był na receptę, a FDA (Food and Drug Administration – amerykańska Agencja Żywności i Leków) akceptowała wyższe jego dawki (od 50 do 300 mg), w celu leczenia uzależnienia od narkotyków i alkoholu. W artykule tym jednak, skupimy się na niższych dawkach leku (1, 5 mg do 4,5 mg) i jego zastosowaniu w medycynie.

Jak działa LDN?

LDN działa poprzez blokowanie opioidowego czynnika wzrostu (OGF), a także ścieżkę receptora tego czynnika. Proces ten pomaga zwiększyć odporność organizmu i jego naturalną obronność.

Tymczasowe zablokowanie tego szlaku, prowokuje organizm do próby przywrócenia balansu. Wytwarza więc większą ilości beta-endorfin i met-enkefaliny (naturalnych opioidów w organizmie). Wiele tkanek ciała, posiada receptory tych endorfin i enkefalin – m.in. wszystkie komórki układu odpornościowego organizmu.

Rak i choroby autoimmunologiczne powodują niski poziom endorfin we krwi, przyczyniając się do niedoboru immunologicznego, związanego z chorobą. Można to zaobserwować w przypadku HIV/AIDS – ich rozwój przyśpiesza deficyt endorfin.

LDN ma zdolność korygowania ich niedoborów (podobnie jak deficytu enkefaliny), pobudzenia układu immunologicznego oraz zwalczania stanów zapalnych i zmian, będących konsekwencją choroby.

Korzyści zdrowotne stosowania LDN

 • LDN  może zmniejszyć ból i stan zapalny towarzyszący wielu schorzeniom

LDN leczy objawy fibromialgii

Różne badania nad fibromialgią (chorobą reumatyczną), przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazały, że LDN może znacząco pomóc w: walce z bólem, zmęczeniem, stresem, huśtawkami nastroju, stanami zapalnymi i poprawą ogólnej satysfakcji. Jest w stanie walczyć z tymi objawami, ponieważ poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego i zwiększa ilość neuroprzekaźników endorfinowych.

LDN poprawiło tolerancję bólu, w badaniach wpływu zimna na organizm. Ponadto pacjenci z fibromialgią, po jego stosowaniu wykazali większą łatwość w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi.

LDN redukuje ból i obrzęk przy reumatoidalnym zapaleniu stawów

10-cioro pacjentów z RZS, leczonych było za pomocą LDN. U wszystkich stwierdzono ustąpienie bólu i obrzęku stawów. Kiedy pacjenci przestawali brać LDN na kilka tygodni lub doświadczali okresów wysokiego stresu, owocowało to zaostrzeniem stanu.

LDN wzmacnia działanie leków przeciwdrgawkowych i przeciwbólowych

Kiedy naltrekson w niskich dawkach zostanie połączony z kannabinoidami i opioidami – jak morfina i buprenorfina – ich zdolność do zmniejszania ryzyka napadów i bólu, zostanie zwiększona.

W badaniu z udziałem 10 pacjentów, kombinacja buprenorfiny i naltreksonu w proporcji 166:1 okazała się najskuteczniejsza, jeśli chodzi o zwiększanie tolerancji bólu, w badaniu wpływu zimna na organizm.

W badaniu na myszach, działanie przeciwdrgawkowe opioidów i kannabinoidów znacznie wzrosło, w połączeniu z naltreksonem w niskich dawkach. Oznacza to, że pacjenci z chorobami takimi jak padaczka, będą rzadziej narażeni na wystąpienie napadów.

Ponadto, w innym badaniu z udziałem gryzoni, LDN pomógł uniknąć podniesienia progu tolerancji na przeciwdrgawkowe działanie morfiny.

LDN pomaga w walce z objawami CRPS

Kompleksowy zespół bólu regionalnego (CPRS, Zespół Sudecka) może być wywoływany/nasilany  w związku z miejscowym drobnokomórkowym przepełnieniem bakteryjnym, obturacyjnym bezdechem podczas snu oraz potencjalnie zwiększoną aktywnością mikrogleju.

Ponieważ nalterkson w niskiej dawce blokuje mikroglej receptorów Toll-podobnych (TLR4) i indukuje produkcję endorfin, może znacznie zmniejszyć stan zapalny. A to przynosi ulgę pacjentom, chorującym na CRPS.

Nisko dawkowany nalterkson wzmacnia też przeciwbólowe działanie akupunktury, które również może przysłużyć się pacjentom z Zespołem Sudecka.

Częstym objawem tej choroby jest dystonia (zaburzenie ruchowe na tle neurologicznym, objawia się mimowolnymi ruchami powodującymi wyginanie i skręcanie różnych części ciała). W przytoczonym badaniu, 2 pacjentów leczonych było za pomocą LDN, w nadziei że zablokuje on receptor Toll-podobny4. Wszystko po to, by zmniejszyć zapalenie neurofibracji. Po leczeniu pacjenci odczuwali zmniejszenie bólu, dystonii oraz skurczów dystonicznych w kończynach.

LDN pomaga w bólach przy poprzecznym zapaleniu rdzenia kręgowego

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, charakteryzuje się jego zapaleniem o różnym stopniu zaburzeń motorycznych, zmysłowych i autonomicznych.

Badanie obejmowało pacjenta, cierpiącego z powodu zapalenia. Nie reagował na wiele leków przeciwbólowych i terapię immunomodulacyjną (a więc odpowiednie stymulowanie układu odpornościowego, za pomocą różnorodnych substancji). Zareagował jednak na leczenie niską dawką (3-4,5 mg) naltreksonu, co obniżyło ból neuropatyczny. Stało się tak, ponieważ LDN jest antagonistą TLR4, zatrzymując tym samym proces aktywacji i uwrażliwiania mikrogleju.

Ponadto, niskie dawki naltreksonu nie hamują innych receptorów opioidowych, w ośrodkowym układzie nerwowym. Umożliwiają tym samym działanie endogennym układom przeciwbólowym.

 • LDN skutecznie leczy zespół jelita drażliwego

Badanie przedkliniczne obejmowało 42 pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS). Uczestnicy otrzymywali 0,5 mg naltreksonu na dobę, przez 4 tygodnie. Ocena obejmowała porównania do 4-tygodniowego okresu obserwacji, poprzedzającego badanie. Pacjenci ci raportowali stopień bólów brzucha oraz częstotliwość i konieczność oddawania stolca.

Leczenie za pomocą LDN przyniosło wiele dni bez bólu, a także ogólną poprawę w kwestii objawów. Poprawa nastąpiła u 75% z 42 pacjentów. Częstotliwość występowania bólów, zmniejszyła się mniej więcej o połowę.

Nie odnotowano żadnych znaczących skutków ubocznych.

Ponadto, pacjenci odczuli ulgę w bólu i odczuwanych objawach.

 • LDN skutecznie leczy stany zapalne jelit

W wielu badaniach wykazano, że naltrekson w małej dawce był w stanie leczyć pacjentów, cierpiących na zespół jelita drażliwego. Kolejnymi przykładami przewlekłej, nawracającej choroby jelit, są Choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

W badaniu przeprowadzonym przez dr Bernarda Bihari, obserwowano 8 pacjentów z Chorobą Crohna, którzy przyjmowali LDN. We wszystkich przypadkach, w ciągu 2-3 tygodni objawy choroby ustały. Wszyscy pacjenci pożegnali niedogodności, przynajmniej na jakiś czas. W niektórych wypadkach było to 2 miesiące, w innych nawet kilka lat.

W badaniu z udziałem 14-ściorga dzieci, cierpiących na te samą chorobę, również zastosowano leczenie LDN-em. Po 8-tygodniowym cyklu leczenia naltreksonem, 25% znajdowało się w stanie remisji, a 67% przeszło do łagodnego doświadczania choroby. Dzięki temu leczeniu, poprawiała się ogólna jakość ich życia.

Dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (okrężnicy), u których nie odnotowano poprawy po innych lekach, LDN może być szansą. Badania 40 chorych wykazało, że 30% ciężkich przypadków odpowiedziało na leczenie, a u 20% korzyści z leczenia były trwałe.

Wśród respondentów znalazło się wiele osób, które weszło w stan remisji. Większość z nich wciąż pozostaje w tym stadium, jednak 3 pacjentów miało nawroty w 11, 12 i 21 miesiącu.

 • LDN blokuje aktywacje mikrogleju

Wiadomo, że LDN blokuje aktywację mikrogleju (nieneuronalnych komórek ośrodkowego układu nerwowego). Jego uaktywnienie wywołuje objawy, powszechnie kojarzone ze stanem chorobowym: zmęczenie, gorączka, stan zapalny i ból.

Blokowanie aktywacji komórek mikrogleju, powoduje zmniejszenie ilości cytokin prozapalnych (wpływających m.in. na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek), a także neurotoksycznych superoksydów. Odbywa się to poprzez blokowanie receptora Toll-podobnego4 (TLR4), który może kontrolować odpowiedź organizmu na zapalenie.

 • LDN walczy z rakiem 

 LDN jest znanym lekiem, wykorzystywanym w terapii przeciwnowotworowej. Stosowany jest w przypadku takich nowotworów jak: rak pęcherza moczowego, rak piersi, rakowiak (guz neuroendokrynny, jest to hormonalnie czynny rak – wydzielający hormony), rak jelita grubego, glejak wielopostaciowy, rak wątroby, niedrobnokomórkowy rak płuc, białaczka, chłoniak, czerniak, szpiczak mnogi, neuroblastoma, rak jajnika, trzustki, gruczołu krokowego, nerki, gardła, tarczycy oraz rak macicy.

Niektórzy pacjenci leczeni LDN – uznawani za pacjentów w stanie terminalnym, którym zostało już niewiele czasu – wciąż żyją i mają się dobrze, po wielu latach.

Badanie na myszach wykazało, że LDN może być połączony z chemioterapią i radioterapią. Jest to unikalna, nietoksyczna terapia przeciwnowotworowa.

LDN zwiększa liczbę i gęstość receptorów opioidowych, na błonach komórkowych nowotworów. W ten sposób czyni je bardziej wrażliwymi na hamujące wzrost działanie endorfin. Zwiększa również ilość cytotoksycznych limfocytów-T – naturalnych zabójców komórek – oraz ich aktywności. Wszystkie te czynniki powodują śmierć komórek nowotworowych.

Badanie pod kierownictwem dr Bihari, obejmowało ok. 450 pacjentów chorujących na raka. Wykazało one, że niemal u 25% jego pacjentów, odnotowano co najmniej 75% zmniejszenia guza. U prawie 60% choroba przybrała stabilną formę.

Badanie nad rakiem jajników dowiodło, że LDN zmniejsza syntezę DNA, rozwój naczyń krwionośnych i replikację komórek.

Ekspozycja na LDN w połączeniu z lekami przeciwnowotworowymi, zwiększa ich działanie przeciwrakowe.

W duecie z cisplatyną, lekiem wykorzystywanym w chemioterapii, łagodził jej toksyczność.

Zwiększał również produkcję czynnika wzrostu opioidów, który hamuje wzrost komórek raka jajnika.

 • LDN pomaga przy zwyrodnieniowych zaburzeniach mózgu

Naltrekson i choroba Alzheimera

U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową choroba Alzheimera, postęp degeneracji mózgu jest powolny. Osoby chorujące nie odzyskują utraconych funkcji, dlatego tak ważne jest, by rozpocząć leczenie najszybciej jak to możliwe.

Poprawa dzięki leczeniu naltreksonem (w dużych dawkach), obejmuje: poprawę nastroju i zachowania, mniejsze zdezorientowanie i lepszą pamięć. Leczenie niskimi dawkami, może nie dawać takich samych efektów.

LDN łagodzi objawy choroby Parkinsona 

Dr Bihari przebadał 7 pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona. LDN zatrzymał rozwój choroby, a jej objawy się wycofały. Jeden pacjent nie doświadczył poprawy stanu, więc przerwał terapię LDN. Jednak jego objawy natychmiast się pogłębiły. Po wznowieniu kuracji, odnotował zatrzymanie progresji choroby, której doświadczył po odstawieniu leku. Jego objawy zaczęły ustępować, dotyczyło to nawet depresji.

Pod wpływem terapii naltreksonem, cofają się również takie niedogodności jak: problemy ze snem, drżenie czy zaburzenia węchu. A to tylko kilka przykładów.

LDN wspiera leczenie ALS i PLS

U pacjentów chorujących na stwardnienie zanikowe boczne (ALS) lub stwardnienie boczne pierwotne (PLS), postęp schorzenia jest wolny. Osoby z ALS mogą odzyskać utracone funkcje.

Pacjenci zauważają poprawę w obszarze: osłabienia mięśni, skurczy, koordynacji i mowy, problemów z oddychaniem oraz zmęczenia.

Jedno – małe – badanie, obejmowało 3 pacjentów, u których odnotowano zmniejszenie problemów z oddychaniem. Zdolność ta, mierzona była za pomocą FVC, czyli natężonej pojemności życiowej. Jest to największa objętość powietrza, jaką można wydmuchać z płuc, podczas maksymalnego, szybkiego wydechu. Jedna osoba doświadczyła 25% poprawy, w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia kuracji LDN. Druga o 11%. U trzeciej osoby zauważono poprawę w zdolności oddychania, a także obniżenie tętna spoczynkowego z 96 do 80.

 • LDN wspiera leczenie autyzmu

W badaniu z udziałem dzieci dotkniętych autyzmem, zaobserwowano poprawę zachowania już w ciągu pół godziny od podania LDN. Poprawił on funkcje werbalne (produkcję mowy), jak również zmniejszył autystyczne stereotypie (powtarzanie ruchów, postawy, wypowiedzi).

Inne badania wykazały poprawę koncentracji, nastroju i zachowania, ze względu na zmniejszone uczucie lęku i nadaktywność. LDN nie jest w stanie całkowicie naprawić trudności w uczeniu się, dotykających dzieci z autyzmem. Jednak jest to jakiś początek.

Dr Jaquelyn McCandless znalazła pozytywne efekty stosowania LDN u dzieci z autyzmem. Aplikowany miałby być w formie transdermalnego kremu (a zatem kremu, którego składniki wnikają do krwiobiegu, poprzez skórę), w odpowiednio zmniejszonej dawce.

 • LDN łagodzi objawy PTSD

11 z 15 pacjentów, cierpiących na PTSD (zespół stresu pourazowego), odczuło poprawę w wyniku leczenia LDN.

Zgłosili oni polepszenie oceny rzeczywistości, zarówno tej otaczającej, jak i życia wewnętrznego. Zauważyli poprawę w obszarze radzenia sobie z problemami. Zmieniła się również kwestia postrzegania własnego ciała, relacji interpersonalnych oraz samokontroli.

 • LDN poprawia nastrój i jakość życia

Naltrekson w niskich dawkach ogrywa znaczącą rolę, w optymalizacji funkcjonowania układu odpornościowego. Ten z kolei redukuje procesy nowotworowe i zapalenia autoimmunologiczne. Dzięki temu, ból pacjentów zmniejsza się.

Ponadto LDN może zwiększać aktywność opioidową. Sprzyja ona odporności na stres, nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych czy poprawie samopoczucia emocjonalnego. Odgrywa też ważną rolę, w wysiłku fizycznym. Poza tym pomaga w przypadku takich chorób, jak autyzm czy depresja. Korzyści te wynikają prawdopodobnie z wpływu, zarówno na układ odpornościowy, jak i na neurochemię.

 • LDN zmniejsza nudności u pacjentów po urazach

Połączenie LDN z morfiną, u pacjentów z urazami kończyn górnych i dolnych, nie zwiększa właściwości przeciwbólowych morfiny. Zmniejsza jednak ryzyko wystąpienia mdłości, u tych pacjentów.

 • LDN łagodzi świąd i (prawdopodobnie) nietolerancję histaminy

W badaniu, pacjenci zostali umieszczeni w maszynie funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI). Obserwowano dzięki temu reakcje obwodowego układu nerwowego, na swędzenie wywołane histaminą lub kapsaicyną. Powodują one swędzenie, pieczenie lub uczucie kłucia u pacjentów. Jednak gdy zastosowano u tych pacjentów LDN, odnotowali oni zmniejszenie świądu. Potwierdzała to znacząco mniejsza aktywność w fMRI.

Swędzenie to również częsty objaw towarzyszący takim stanom jak: stwardnienie rozsiane/twardzina oraz łuszczyca. A LDN może być w stanie pomóc.

Badanie z udziałem 3 pacjentek, cierpiących na twardzinę układową, wykazało znaczną poprawę w obrębie świądu (bardzo silne swędzenie skóry). Uważa się, że ten objaw choroby nasila się, z powodu zapalenia wynikającego z autoimmunologicznych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, na które często cierpią ci pacjenci.

 • LDN usprawnia dojrzewanie komórek dendrycznych szpiku kostnego

W badaniu oceniano zarówno fenotypowe, jak i funkcjonalne dojrzewanie komórek dendrycznych szpiku kostnego (BMDC). Odkryto, że LDN ułatwia ten proces, poprzez zwiększenie ekspresji cząsteczek kostymulacyjnych, w tym: MHC II, CD40, CD83, CD80 i CD86.

LDN zmniejszył również tempo pinocytozy (rodzaj endocytozy polegający na pobieraniu przez komórkę niewielkich porcji płynu wraz z drobinami np. białek lub tłuszczu)[1] i fagocytozy (endocytoza polegająca na pobraniu z otaczającego środowiska stosunkowo dużych ciał organicznych (komórki lub ich fragmenty) oraz cząsteczek nieorganicznych (np. pył węglowy, azbestowy, lateks)[2]. Zauważony przy tym również m.in. obniżony poziom białka ACP.

Badanie potwierdziło, że LDN ma swój udział w zarządzaniu układem odpornościowym. Zwiększa odporność (i wytrzymałość) gospodarza w przebiegu leczenia raka, może być też stosowany w projektowaniu szczepionek, opartych na komórkach dendrycznych.

 • LDN może pomóc pacjentom walczącym z uzależnieniem od narkotyków

LDN może pomóc w leczeniu pacjentów odstawiających opioidy i na detoksie

LDN poprawiło tolerancję bólu, w badaniu wpływu zimna na organizm (CPT), a także na zdolność pacjentów po detoksie, do nawiązywania relacji z innymi pacjentami.

W badaniu z udziałem 127 pacjentów, poddano ich 6-dniowej metodanowej terapii substytucyjnej, w połączeniu z naltreksonem w bardzo niskich dawkach (VLNTX) i klonidyną. Miało to na celu zmniejszenie intensywności odstawienia i uwalniania noradrenaliny.

Leki te stosowane razem, powodowały zmniejszenie objawów odstawiennych, takich jak: drżenie, lęk, bóle kości i mięśni, niepokój i pragnienie, a także łzawienie, biegunka i pocenie się.

Spośród czterech grup poddanych badaniu, ta która przyjmowała oba leki, miała najwyższą retencję w badaniu, na poziomie 85,3%. Średnia ze wszystkich grup, wyniosła 66,9%. To pokazuje, że przyjmowanie obu środków, miało znaczący wpływ na zakończenie leczenia i jego powodzenie.

LDN redukuje głód używkowy palaczy nadużywających alkoholu

W badaniu zebrano 130 palaczy, którzy mocno nadużywają alkoholu. Zastosowane u nich połączenie LDN i Varencicline (w Polsce znane jako Champix), pomogło zmniejszyć pragnienie palenia i picia. Ponadto ich wspólne oddziaływanie na siebie, zredukowało uczucie „odurzenia”, jakie może dawać każde z osobna.

LDN pomaga w odstawieniu kokainy

Badanie na szczurach wykorzystano kombinację Lewo-tetrahydropalmatyny (Levo-THP) [Tetrahydropalmatyna (THP) jest alkaloidem występującym w kilku różnych gatunkach roślinnych. Ma działanie przeciwbólowe i uspokajająco-nasenne, może powodować uporczywe bóle, w tym bóle głowy][3] i LDN, ukierunkowaną głównie na dopaminergiczne i endogenne systemy opioidowe. Wszystko w celu leczenia, które miałoby zapobiegać nawrotom stosowania kokainy.

Połączenie leków zmniejszyło tendencję szczurów, do poszukiwania narkotyków. Mieszanka ta, poprawiała również lokomocję gryzoni.

Efekty te, można przypisać zwiększonej ilości beta-endorfin oraz zwiększonej aktywności POMC u szczurów. POMC jest polipeptydem, odgrywającym rolę m.in. w zjawisku otyłości, rozwoju nadnerczy czy regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.[4]

 • LDN jest skutecznie wspiera walkę z HIV/AIDS

 Dr Bihari leczył za pomocą LDN setki pacjentów, cierpiących na AIDS, przez ponad 7 lat. U 85% z nich nie odnotowano wykrywalnego poziomu wirusa. To zdecydowanie wyższy wskaźnik sukcesu w terapii AIDS, niż w przypadku jakiegokolwiek innego sposobu leczenia. Na dodatek bez efektów ubocznych.

Wielu pacjentów chorych na HIV/AIDS żyje od lat bez objawów, przyjmując jedynie LDN.

U pacjentów z HIV/AIDS można zaobserwować niski poziom beta-endorfin we krwi. LDN jest w stanie wyeliminować ten niedobór, blokując receptory opioidowe, a następnie umożliwiając im ponowne otwarcie.

LDN skutecznie wspiera leczenie HIV/AIDS, ze względu na zdolność do powstrzymania degradacji komórek limfocytów-T.

Nieprawidłowe gromadzenie się tłuszczów, spowodowanych przez leki na HIV, zwykle zanika, dzięki kuracji LDN.

 • LDN łagodzi objawy stwardnienia rozsianego

 Osoby ze stwardnieniem rozsianym (SM), mogą odczuwać wyraźną ulgę, stosując LDN. Niektórzy pacjenci, zgłaszają poprawę nawet w 90% wobec symptomów, których doświadczają. Chorzy z SM często odnotowują ulgę w nadmiernym napięciu mięśni, zmęczeniu i problemach z pęcherzem.

W badaniu dr. Bihari, mniej niż 1% pacjentów z SM doświadczyło nowego ataku choroby, podczas przyjmowania LDN.

Możliwe efekty uboczne

W dotychczasowych badaniach klinicznych, większość pacjentów nie doświadczała żadnych skutków ubocznych. Jednak u tych, których one dotykały, zazwyczaj stwierdzano ich ustąpienie, w ciągu kilku dni (do tygodnia). Objawy te obejmują: kłopoty ze snem, realistyczne sny, nudności, gazy, wzdęcia, ściśnięty żołądek, zwiększone napięcie mięśni, głodowe skurcze żołądka.

LDN nie powinien być przyjmowany z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi (np. morfiną) i lekami immunopresyjnymi.

W przypadku doświadczania skutków ubocznych i działań niepożądanych, należy skonsultować się ze specjalistą.

Ostrzeżenia

LDN blokuje receptory opioidowe w całym ciele. Osoby które zażywają lekarstwa, będące aktywatorami opioidów (leki na bazie narkotyków i im pochodnych), nie powinny przyjmować LDN, dopóki środki te nie zostaną całkowicie usunięte z ich organizmu. Pacjenci stosujący takie leki przeciwbólowe na co dzień, mogą wymagać 10-14-dniowego okresu oczyszczającego, zanim sięgną po LDN.

Naltrekson w pełnej dawce nie powinien być stosowany u osób, z chorą wątrobą. Jednak ten z niskich dawkach, nie powoduje zaburzeń czynności wątroby.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby po przeszczepach, które stosują również leki immunopresyjne na stałe.

Planowanie terapii nalterksonem, dawkowanie i jego stosowanie musi zostać skonsultowane ze specjalistą.

*dr Bernard Bihari

Dyrektor Medyczny Foundation for Integrative Research, Inc., w Nowym Jorku

Odkrył kliniczny wpływ LDN na ludzi. W swoim przełomowym badaniu pacjentów z HIV/AIDS w Downstate Medical Center w latach 1985-86 dr Bihari odkrył znaczną skuteczność NLD, w ochronie systemów odpornościowych osób zarażonych. Z tą wiedzą rozpoczął prywatną praktykę, w celu przeciwdziałania tej nieuleczalnej chorobie.

Źródła:

https://selfhacked.com/2016/06/20/top-22-scientific-health-benefits-low-dose-naltrexone/

http://www.lowdosenaltrexone.org/bbihari_cv.html

[1] https://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_biologiczny/86903-pinocytoza.html 12.06.2017

[2] https://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_biologiczny/85988-fagocytoza.html 12.06.2017

[3] http://pl.gmp-factory.com/herbal-medicine/sleep-improvement/tetrahydropalmatine.html   12.06.2017

[4] https://pl.wikipedia.org/wiki/Proopiomelanokortyna 12.06.2017

Opracowała Ewa Wysocka

Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

   14 komentarzy

   1. Agnieszka Adamczyk 17 czerwca 2017 at 01:54- Odpowiedz

    Dzień dobry, jestem osobą chorującą na fibromialgię, proszę o informację czy mogę i gdzie być leczona Niskimi Dawkami Naltreksonu (LDN), bądź innymi skutecznymi sposobami.

    • Akademia Długowieczności 17 czerwca 2017 at 17:41- Odpowiedz

     Proszę spróbować kontaktu z Doktorem Pokrywką (dane kontaktowe znajdzie Pani na http://drpokrywka.pl).

   2. Anna Bobkowska 6 kwietnia 2018 at 04:59- Odpowiedz

    Witam choruję na dystonie poczatkowo skurcz powiek ale postepowala od tygodnia stosuje LDN Pierwszego dnia myślałam że wyzdrowialam Kolejnego dnia skurcze wróciły ale słabsze ból twarzy głównie ustąpił w 80% dobrze śpię stany depresyjne lękowe tez ustępują Na pewno będę kontynuowala

   3. D.M. 28 lipca 2018 at 17:30- Odpowiedz

    Witam. Czy jest możliwość, że lek ten wyleczy albo pomoże w wygaszeniu objawów OCD ? Czy byli tacy pacjenci, którym pomógł ? Proszę o odpowiedź.

   4. Karolina 31 lipca 2018 at 11:40- Odpowiedz

    Mam pytanie odnośnie Naltreksonu, mam fibriomialgie
    Czy konieczne jest podwyższenie dawki i tak do 4,5mg czy można zostać przy małej dawce ? Czy jest możliwość ze kiedyś bede mogła odstawić go i fibriomialgia ustąpi? Jeśli mogłyby wypowiedzieć się osoby z tą chorobą ? Z góry dziękuję. Bo już nie daję rady z tą chorobą . Najgorsze jest to ze mam przy tym nadczynność tarczycy i grasicę do wycięcia. Pozdrawiam

   5. Agata 6 sierpnia 2018 at 12:57- Odpowiedz

    Cz fibriomialgie stwierdzono u pani na podstawie badań czy tylko na podstawie objawów?

   6. Danka 7 września 2018 at 17:45- Odpowiedz

    Mam neuropatię czuciowo-ruchową z niedowładem wiotkim czterokończynowym. Czy ta metoda może mi pomóc, i ewentualnie jakie dawki mam stosować? Z góry dziękuję za odpowiedź.

    • Akademia Długowieczności 12 września 2018 at 16:56- Odpowiedz

     Przepraszamy, ale jako redakcja nie jesteśmy lekarzami i nie mamy prawnej możliwości udzielania indywidualnych porad medycznych. Zachęcamy do kontaktu z Doktorem Pokrywką (http://drpokrywka.pl) lub innymi lekarzami i praktykami zdrowienia, których można znaleźć w naszym katalogu: http://longevitas.pl/katalog/

   7. Malgorzata Szymanowska 14 września 2018 at 10:55- Odpowiedz

    Od niedawna stwierdzono u mnie raka pluc 4 stadium zalamalam sie czytajac na ten temat natknelam sie na Wasza strone czy Naltekson moze mi pomoc ?

    • Akademia Długowieczności 15 września 2018 at 11:18- Odpowiedz

     Dr Bihari stosował naltrekson u pacjentów z chorobami nowotworowymi, niemal u 25% jego pacjentów, odnotowano co najmniej 75% zmniejszenia guza. U prawie 60% choroba przybrała stabilną formę.

   8. ewa 15 sierpnia 2019 at 05:26- Odpowiedz

    Dzień dobry,
    Lek został zaproponowany mi jako terapia na przywrócenie miesiączki(jestem w wieku rozrodzczym, miesiaczka jest zatrzymana od 4 lat a na leczenie estradiolem bardzo źle zareagowałam). W związku z hormonami żeńskimi na niskim poziomie mam tez problem z hirsutyzmem i trądzikiem. Dobrze rozumiem, ze lek ma zadziałać przez uregulowanie hormonów? Czy zadziała na wszystkie te problemy?

    • Akademia Długowieczności 20 sierpnia 2019 at 16:45- Odpowiedz

     Niestety jako redakcja portalu nie jesteśmy lekarzami i nie mamy prawa udzielać indywidualnych porad medycznych. Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Doktorem Pokrywką (http://drpokrywka) lub innymi praktykami z naszego katalogu: http://longevitas.pl/katalog/

   9. Magda 7 stycznia 2020 at 20:37- Odpowiedz

    Dzięki terapii ldn w ciągu zaledwie kilku miesięcy zredukowalam poziom przeciwciał tarczycowych do norm i zaszlam w ciąże. Pomimo że przez lata nam się to nie udawało.

   10. KK 17 stycznia 2020 at 14:52- Odpowiedz

    Witam,
    Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak długo stosować Naltrekson w niskiej dawce. Czy robić jakiś przerwy, czy brać już do końca życia. Generalnie odczuwam wyraźną poprawę, jeśli chodzi o sm.

   Wyślij komentarz

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.