wodór terapeutyczny

Prozdrowotny wodór, czyli dlaczego żyjemy 90 lat zamiast 900

Wodór działa na komórki organizmu człowieka jako czynnik antyoksydacyjny i przeciwzapalny. Od kiedy zmieniła się atmosfera na Ziemi (czyli od potopu) żyjemy w stałym silnym stresie oksydacyjnym. Stres oksydacyjny to zaburzenie równowagi pomiędzy oksydantami i antyoksydantami. Powoduje on szybsze zużywanie się ciała człowieka, a w rezultacie skrócenie życia z dawnych 900 lat do obecnych 90 lat.

Aby zmniejszyć stres oksydacyjny należy zrobić dwie rzeczy:

 • zwiększyć zawartość dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu,
 • dostarczyć swojemu organizmowi wystarczającą ilość wodoru.

Obie ww. substancje (dwutlenek węgla i wodór) były obecne w wystarczającej ilości w atmosferze ziemskiej najlepszej dla zdrowia człowieka, jaka panowała na Ziemi przed potopem. Obecnie dwutlenku węgla jest za mało, a wodoru nie ma wcale w powietrzu, którym oddychamy. W tym artykule zajmę się zdrowotną rolą wodoru i sposobami na dostarczenie wodoru do komórek naszego ciała.

Czym jest wodór i jak działa na organizm

Ze wszystkich pierwiastków chemicznych występujących we wszechświecie wodór jest pierwiastkiem najpowszechniej występującym. W badaniach nad terapeutycznymi gazami medycznymi wodór wysunął się na pierwsze miejsce.

Wodór jest gazem bezwonnym, bezbarwnym, palnym. Należy podkreślić, że działanie terapeutyczne ma wodór cząsteczkowy (molekularny) H2. Podawany dowolnym sposobem wodór cząsteczkowy ma wybiórcze właściwości antyoksydacyjne. Oznacza to, że wodór neutralizuje tylko jeden wybrany typ rodników tlenowych, a mianowicie rodniki hydroksylowe. Rodniki hydroksylowe to rodniki niszczące. Pozostałe rodniki tlenowe (ROS, reaktywne formy tlenu) odgrywają w organizmie pozytywna rolę.

Dzięki wychwytywaniu i eliminowaniu rodników hydroksylowych wodór w sytuacjach tego wymagających chroni komórki i całe narządy przed martwicą niedokrwienną. Naukowcy nazywają to antyapoptycznym działaniem wodoru.

Sposoby podawania wodoru

woda red-ox

Napój Red-OX dostępny na stronie http://www.red-ox.pl

Naukowcy w badaniach nad myszami i szczurami stosowali:

 • bezpośrednią inhalację (oddychanie mieszanką powietrzna zawierającą 1 – 3% wodoru),
 • podawanie do picia wody nasyconej wodorem,
 • kroplówki z soli fizjologicznej nasyconej wodorem.

W swojej praktyce terapeutycznej i profilaktycznej stosuję i zalecam pacjentom dwa główne sposoby dostarczania wodoru do organizmu:

 1. Picie wody Red- Ox (butelkowanej lub czerpanej bezpośrednio z urządzenia do wytwarzania wody Red- Ox).
 2. Zażywanie oleju lnianego nasyconego wodorem (oleju Red- Ox) w postaci Pasty Budwig, Kefiru Budwig lub Jogurtu Budwig oraz jako dodatku do sałatek i surówek.

Wodór wolny oraz wodór w wodzie i związkach organicznych

Obecna atmosfera ziemska zawiera około 0,5 PPM wodoru. Gdzie zatem jest ten wodór, skoro jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem we wszechświecie? Otóż większość atomów wodoru znajduje się w wodzie i związkach organicznych. W sumie wodór stanowi 75 % masy wszechświata.

Ze względu na bezpieczeństwo stężenie wodoru – gazu palnego – w powietrzu nie powinno przekraczać 4,6 % objętościowych.

Czy wodór jest wytwarzany w organizmie człowieka?

W komórkach ludzkiego ciała wodór nie jest wytwarzany. Jednakże powstaje w jelicie grubym. Obecne tam organizmy beztlenowe rozkładają niestrawione części komórek roślinnych i powodują w ten sposób uwalnianie wodoru w jelitach. Poprzez fermentację nieprzyswajalnych części roślin, dokonywanej przez mikroorganizmy w jelicie grubym powstaje dziennie ok. 12 litrów wodoru. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego warto jeść dużo warzyw– są one źródłem błonnika, a błonnik służy do wytwarzania wodoru. Powstały wodór wchodzi do układu krążenia i do płuc. Antybiotyki zaburzają ten zbawienny proces – powodują wytrucie mikroorganizmów wytwarzających wodór cząsteczkowy. Według starożytnego powiedzenia chińskiego szczęście mieszka w jelitach. Oto łańcuszek szczęścia: bogata pożyteczna flora jelitowa, błonnik, nasycanie komórek wodorem, eliminacja rodników hydroksylowych, wydłużenie odstępów między mitozami, lepsze zdrowie, dłuższe życie w dobrym nastroju oraz bogactwie przeżyć emocjonalnych i duchowych. I to właśnie jest szczęście mieszkające w jelitach, a z jelit docierające do mózgu i serca.

Część wodoru wydalana jest z gazami jelitowymi, ale część jest wchłaniana w jelitach do krwi i z krwią rozprowadzana do tkanek i komórek.

Antyoksydanty specyficzne i niespecyficzne

W słownictwie naukowym funkcjonuje pojęcie antyoksydantów specyficznych i niespecyficznych. Laikom pojęcia te sprawiają trudność, dlatego warto je tu przystępnie wyjaśnić. Specyficzny to inaczej selektywny, działający wybiórczo. I takim antyoksydantem jest wodór. Redukuje on (eliminuje) wybiórczo tylko jeden rodzaj rodników, a mianowicie szkodliwe rodniki hydroksylowe. Pozostawia w spokoju inne rodniki tlenowe, które są pożyteczne dla organizmu człowieka.

Natomiast niespecyficznymi antyoksydantami są antyoksydanty roślinne, które redukują wszystkie rodniki, również te pożyteczne. Ponadto tylko wodór ma zdolność wnikania do wnętrza komórki – do mitochondriów i jąder; redukuje również tam rodniki hydroksylowe.

Czy wobec tego rezygnować z warzyw i owoców?

Odpowiedź jest oczywista – nie rezygnować. Antyoksydanty roślinne też są w organizmie potrzebne, ale z umiarem. Dążymy do równowagi procesów utleniania i redukcji, a nie do tego, żeby którykolwiek z tych procesów całkowicie eliminować. Ponadto warzywa i owoce są źródłem naturalnych witamin i mikroelementów, a zawarty w nich błonnik pozytywnie działa na flotę jelitową i przyczynia się do powstawania w organizmie wodoru.

Woda wodorowana – woda wodzie nierówna

Autorzy opracowania „Ostanie badania nad wodorem jako terapeutycznym gazem medycznym” piszą, że wodę wodorowaną można uzyskać kilkoma sposobami, m.in.:

 • przez elektrolizę w urządzeniach typu Kangen,
 • przez rozpuszczenie wodoru w wodzie pod ciśnieniem (drogą saturacji).

Jako lekarz zajmujący się tym zagadnieniem czuję się zobowiązany powiedzieć, że tylko ten drugi sposób jest właściwy. Stosowanie wody z urządzeń typu Kangen w pierwszej fazie przynosi poprawę stanu zdrowia (efekt nasycenia organizmu wodorem), ale w drugiej fazie przynosi szkody, wynikające z zatrucia organizmu metalami ciężkimi. Szczegółowo wyjaśniłem to w moim opracowaniu „Tylko woda nasycona wodorem drogą saturacji jest bezpieczna dla zdrowia człowieka”, przywołanym w Bibliografii. Więcej na temat urządzeń do produkcji wody nasyconej wodorem można znaleźć na stronie http://redoxer.pl

Wodór w pobudzaniu naturalnych mechanizmów zdrowienia w różnych przypadkach medycznych

Chien–Sheng Huang i inni we wspomnianym wyżej artykule („Ostatnie odkrycia…”) piszą o badaniach nad wodorem w różnych modelach chorób. Ponieważ jestem lekarzem zajmujący się zdrowiem, a nie chorobami, wolę mówić o pobudzaniu naturalnych mechanizmów zdrowienia w różnych przypadkach medycznych.

Jak potwierdziły badania na szczurach i myszach, prowadzone przez wielu naukowców (Ohsawa, Cai, Matchett, Fujita, Li, Nakashima-Kamimura, Fukuda, Kajiya, Chen, Buchholz, Oharazawa, Kikkawa i inni) wodór jest terapeutycznym gazem medycznym, skutecznym w następujących przypadkach:

 • martwica pozawałowa (zmniejszanie rozmiarów martwicy);
 • uraz mięśnia sercowego po przeszczepie serca;
 • miażdżyca i powiązane z nią choroby układu sercowo – naczyniowego ( zapobieganie rozwojowi tych chorób);
 • choroba Parkinsona (opóźnienie rozwoju choroby);
 • choroba Alzheimera (usprawnianie procesów poznawczych, poprawa pamięci);
 • uraz rdzenia kręgowego (usprawnianie funkcji ruchowej po urazie);
 • zapalenie płuc, zespół zaburzeń oddychania;
 • zapalenie trzustki;
 • zapalenie jelit;
 • zespół jelita drażliwego;
 • reakcje alergiczne;
 • nowotwory (zmniejszanie rozmiarów nowotworów skóry u myszy).

Picie wody nasyconej wodorem stosowano do leczenia ludzi m.in. w celu poprawy metabolizmu u pacjentów z cukrzycą.

Podsumowanie

 1. Wodór działa wybiórczo (selektywnie) – redukuje tylko rodniki hydroksylowe.
 2. Wodór eliminuje rodniki hydroksylowe zarówno w macierzy tkankowej, jak i we wnętrzu komórki.
 3. Biorąc pod uwagę p. 1 i p.2 – wodór jest najlepszym antyoksydantem.
 4. Wodór jest przydatny w terapii zakażeń pasożytami i chorobotwórczymi bakteriami.
 5. Antybiotyków należy unikać, gdyż poprzez zabijanie pożytecznych bakterii powodują obniżenie zdolności zdrowej flory bakteryjnej jelit do produkowania wodoru, który wchłania się do krwi i wraz z nią jest rozprowadzany po całym organizmie.
 6. Swoim pacjentom polecam dwie drogi przyjmowania wodoru:
 • picie wody Red–Ox (butelkowanej lub wprost czerpanej z urządzenia do wytwarzania wody Red–Ox (powstającej poprzez ciśnieniowe nasycanie cząsteczkowym wodorem wody przefiltrowanej, przegotowanej i ustrukturyzowanej);
 • zażywanie oleju Red–Ox w postaci pasty Budwig lub jako dodatku do sałatek i surówek.

Bibliografia

 1. Chien-Sheng Huang, Tomohiro Kawamura, Yoshiya Toyoda & Atsunori Nakao, Recent Advances in Hydrogen Research as a Therapeutic Medical Gas, 2010 (Tłumaczenie w języku polskim pod tytułem „Ostatnie odkrycia w badaniach nad wodorem jako terapeutycznym gazem medycznym” zamieszczono na www.longevitas.pl w zakładce Wykłady http://longevitas.pl/podsumowanie-zdrowotnej-roli-wodoru)
 2. Pokrywka, Tylko woda nasycona wodorem drogą saturacji jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, Kłodzko 2016
 3. Otworzyć puszkę Pandory. Prawdziwa długowieczność to więcej niż 120 lat! Wywiad z lekarzem Janem Pokrywką przeprowadziła Marta Gadomska. Kłodzko 2011
 4. Pokrywka, J. Szymański, Cztery filary prawdziwej długowieczności. Kłodzko 2011

Powrót do listy wykładów >

Brak komentarzy
Napisz komentarz